<%@ Language=VBScript %>

<%WritePageName%>

Bra metadata är mer än nyckelord

Bra metadata är en förutsättning för bra webbtexter. Tyvärr låter ordet metadata tråkigt och tekniskt. Och eftersom de flesta skribenter inte är intresserade av teknik och har ett problemfyllt förhållande till datorer avskyr de metadata i tron att det handlar om teknik.

Inget kan vara mer felaktigt. Metadata är allt som på något sätt beskriver innehållet i en text. Det är rubriker, innehållsförteckning och kapitelindelning osv. Utan ordentliga metadata skulle texten vara svåröverskådlig. Det är precis det det handlar om.

Dina besökare har två saker gemensamt. De har tunnelseende och de är otåliga. De skummar snabbt över en sida för att se om det finns något intressant. Metadata är krokar som fångar intresset och gör det värt att stanna. Metadata sammanfattar meningen med webbplatsen i så få ord som möjligt.

Konsten att skriva bra metadata börjar med att lära känna besökarna. Vad är de ute efter? Vilka ord väcker deras nyfikenhet och får dem att läsa mer.

Menyer viktiga metadata

De metadata som används i menyerna är fundamentala för webbplatsen. Låt oss inte göra oss några illusioner om fräck grafisk utformning eller snygga bilder. Det är menyerna som avgör om besökarna anser det värt besväret att stanna. De är webbplatsens kapitelindelning. De berättar för besökaren vad du gör och vad du erbjuder.

Att skapa en bra menystruktur är svårt och det går inte att ge några generella regler. Men här är några vanliga fel som du bör undvika:

1. Spegla inte företagets organisation i menyerna. Dina besökare är inte intresserade.

2. Ha inte för många menyval. Sju eller åtta brukar vara hanterbart för de flesta och absolut inte fler än 15.

3. Ha inte för många nivåer eftersom de flesta går vilse på den fjärde undernivån.

4. Granska varje valt ord i menyn kritiskt. Är det lätt att förstå, är det för långt, finns det alternativ eller är det överhuvudtaget nödvändigt?

5. Är varje menyval entydigt? Om det går att missförstå så kommer det att missförstås.

Titeln enskilt viktigaste metadata

Webbplatsens titel är den enskilt viktigaste uppsättningen metadata. Det är den som syns i sökmotorernas träfflista och avgör om du får besökare därifrån. Därför upprepar jag här några regler för en bra titel:

1. Varje sida av webbplatsen ska ha en egen titel.

2. Max 10-15 ord eftersom många sökmotorer klipper av för långa titlar.

3. Börja med det viktigaste ordet, det som berättar vad sidan innehåller och sluta med det generella och minst viktiga, om frasen råkar klippas av.

4. Använd företagets namn bara om det innehåller ett viktigt nyckelord.

5. Ta bort alla onödiga mellanord som och, eller och liknande.

Ta med det väsentliga och endast det nödvändiga

Metadata är nyckel till din webbplats. De ska underlätta för besökarna att finna det de söker och snabbt förstå vad du erbjuder. Så välj dina metadata med omsorg och försök finna det väsentliga och ta bara med det nödvändiga.

Metadata är ditt sätt att fånga besökarnas intresse och få dem att stanna och kanske bli kunder.

Bra metadata är som poesi: webbplatsen i koncentrat.

Vill du att jag kommer till ditt företag och berättar mer? Eller har du synpunkter? Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!.