Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Säljare

Vi är alla säljare.

Alla vi som jobbar med webbplatser i något avseende är säljare vare sig vi vill det eller inte. Själv brukar jag kalla mig webbskribent eller internetmarknadsförare för det låter ju finare än säljare. Men säljare, det är vad jag är. Och det utan utbildning för det.

Att ha en webbplats, oavsett syfte, betyder att man säljer något. Det kan vara en idé, en åsikt, en tjänst eller en vara. Det spelar ingen roll vad det är, tekniken för att sälja via webbplatsen är densamma.

Enklare säljprocess

All utveckling inom säljteknik och säljprocesser går mot enkelhet och kundstyrning. Att köpa något över disk i en butik var en krånglig process, du måste först förklara för säljaren vad du ville ha och hoppas på att få rätt vara och sedan betala med kontanter som du först har hämtat i en bank.

Modern säljteknik strävar efter att ta bort all sådan friktion. Det ska vara lätt att köpa och betala. Ju färre hinder desto större chans till avslutad affär. Men det betyder att makten över processen går över till köparen och säljarens huvudsakliga uppgift blir att underlätta den.

En bra webbplats fungerar som en sådan säljare. En bra webbplats underlättar för besökaren/kunden att genomföra sitt ärende. Minsta oklarhet, krångel eller försök till otillbörlig påverkan eller styrning och besökaren är borta.

Det är svårt

De som tror att det är lätt har inget förstått och deras webbplatser ser ut därefter. Mycket pengar har gått ut i intet på webbplatser som inte skapar något av värde för ägarna. I värsta fall stöter de bort besökare, som annars hade bli kunnat bli bra kunder.

Vi har några sekunder på oss att övertyga besökaren att det värt besväret att stanna.

Men sedan börjar det verkligt svåra, att få besökaren att köpa det vi önskar sälja.

Det handlar om känsla

Så fungerar det i alla fall för mig. I de fall jag har köpt något utöver det nödvändigaste är det för att det har känts bra.

Det gäller alltså att skapa en webbplats med rätt känsla. Och det enda sättet att uppnå det är ständigt arbete med innehållet. Prova vilka texter som verkar fungera och ta bort det som är dött. Studera statistiken över besökarnas rörelser och se om några återkommer och försök lista ut varför. Se på vilka sidor de flesta lämnar webbplatsen och försöka dra slutsatser av det. Flytta sidor, skriva nya rubriker osv. Testa, testa, testa.

Målet för en webbplats är inte en snygg design, inte en hög användbarhet, inte höga positioner i sökmotorerna. Målet är att sälja till besökaren, om och om igen. Det kräver skicklighet och kompetens. Den kunskapen kan man inte lära sig på annat sätt än genom eget arbete. Det finns inga utbildningar i säljkompetens på webben.

Med träget arbete kan man med tiden utveckla en känslighet för vad som fungerar och då kanske webbplatsen börjar sälja som man vill. Men det är en lång väg dit.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!.