Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nyhetsbrev eller Facebook

Nyhetsbrev långsiktig vinnare

Trots uppkomsten av sociala media som Facebook, Twitter och andra är nyhetsbrev via e-post fortfarande det bästa sättet att kommunicera med kunder och intresserade. Nyhetsbrev via e-post är det bästa komplementet till en bra nätplats.

Undersökningar visar ändrad syn på e-post

Det är den alltid lika alerte Jakob Nielsen, som i en lång serie undersökningar visar detta. Den första gjorde man för åtta år sedan och det har hänt mycket som påverkar vårt sätt att se på e-post sedan dess.

Ökad volym och tillkomst av sociala media

Det är inte bara tillkomsten av sociala media, video och mobila enheter som påverkar utan även den enorma ökningen av mängden e-post. Antalet olästa brev i deltagarnas inboxar har ökat med flera hundra procent. Vi hinner helt enkelt inte med att öppna eller än mindre läsa all post vi får.

Beprövade riktlinjer

Det gör det ännu viktigare att hålla sig till beprövade riktlinjer för utformningen av företagets nyhetsbrev. Det gäller framför allt att ha en tydlig och igenkännbar avsändare och ett tydligt ämne. Först då har brevet en rimlig chans att bli igenkänt och öppnat.

Undvik kreativa formuleringar

Ämnesraden är inte platsen för kreativa formuleringar eller vitsar. Ingen har tid att läsa sådant som kräver eftertanke. Rak information är det som fungerar bäst. Skriv inte: "Tre erbjudanden du inte får missa!" Skriv istället ut det bästa erbjudandet direkt.

De flesta läser enbart förhandsvisningen

En annan aspekt som har tillkommit är att de flesta e-postprogram erbjuder förhandsvisning. Och många, däribland jag, verkar föredra att titta där för att avgöra om brevet ska kastas eller öppnas. Och allt fler nöjer sig med förhandsvisningen.

Det viktigaste först - läsaren avgör

Möjligheten till förhandsvisning, som ju är begränsad, gör den gamla tumregeln, att alltid börja med det viktigaste, ännu viktigare. Och självklart är det läsaren och inte du som avgör vad som är viktigt.

Nyhetsbrev överlägset sociala media

Men hur är det med de sociala medierna? Hur står sig e-post i konkurrensen från Facebook och Twitter? Det visar sig att nyhetsbrevet är överlägset när det gäller att sköta relationer med kunder och andra intresserade.

Nyhetsbrevet direkt in i inboxen

Det beror dels på att nyhetsbrevet kommer direkt in i mottagarens inbox och stannar där till det tas bort medan uppdateringar i Facebook och Twitter ingår i en konstant ström av inlägg. Risken att försvinna i mängden är stor.

Sociala medier reserverade för vänner

Det beror dessutom på hur olika medier används. De flesta ser sociala medier i huvudsak som ett sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta. En uppdatering från ett företag blir i den miljön lätt ett främmande inslag.

Prenumeranterna - din mest lojala intressenter

Nyhetsbrevets prenumeranterna är företagets allra mest lojala intressenter. De förtjänar en bättre behandling än det mer anonyma kollektivet i de sociala medierna. Om du har något viktigt att säga, berätta det först för dem innan du går ut på Facebook och Twitter.

Kombinera e-post och sociala media

På det viset belönar du dina prenumeranter och ger dem chansen att vara först med att tipsa sina nätverk. Om du dessutom lägger in en "Gilla"-knapp från Facebook i brevet gör du det ännu lättare för dem. Det är ett enkelt sätt att kombinera de två medierna och utnyttja deras respektive bästa egenskaper.

Långtidseffekter

Nätet och e-post är inte längre några nya fenomen. De har funnits länge nu och vi kan se långtidseffekter. Många använder ett företags nyhetsbrev, vilket Nielsen visar, som ett sätt att upprätthålla en relation under de perioder man inte gör affärer med företaget.

Levande kundrelationer

Nyhetsbrev som kommer regelbundet är helt enkelt ett bra sätt att hålla kundrelationer levande. De har en effektiv långtidsverkan. Det kan gå år innan en ny kontakt uppstår eller en gammal återupptas. Men när det sker finns förtroendet där från början.

Nyhetsbrev - en långsiktig strategi

Det talar för en långsiktig strategi för nyhetsbrev och att man publicerar kvalitetsinnehåll som läsarna ser fram emot. Det skapar förtroende och stärker varumärket. Till skillnad från kortsiktiga kampanjer med målsidor på tillfälliga kampanjadresser.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!

E-post*
Kommentar*:

This web form is protected from SPAM by SnapHost.com
Skriv tecknen du ser*: Web Form Code

* - obligatoriska.