<%@ Language=VBScript %>

<%WritePageName%>

Banners som fungerar

Reklam på nätet fungerar inte. Mediet passar inte för traditionella marknadsföringsmetoder. Det beror på att nätet inte är ett hett medium i samma mening som massmedier som TV och film. Det vädjar inte till känslor och undermedvetna processer som dessa.

Nya metoder

Förutsättningarna att för påverka mottagaren är helt annorlunda. Detta kräver ett annat sätt att tänka och helt nya metoder för marknadsföring. Ännu syns få tecken på detta, de flesta kör på enligt gamla metoder som om inget hänt.

Banners syns inte

Studier av ögonrörelser hos nätplatsbesökarna som gjorts av Nielsen Group, visar tydligt vad som syns och inte syns. Det som är tråkigt ur reklamsynpunkt är att banners, eller grafiska annonser, inte syns alls. Besökarna undviker konsekvent att titta på dem.

Besökaren självisk

Att det är så beror naturligtvis på nätets natur av självbetjäning. På nätplatsen är vi besökare ohämmat själviska och otåliga. Vi tar inga andra hänsyn än våra egna. Vi är bara intresserade av sådant som vi kan ha nytta av och vi tänker inte klicka på något vi inte vet något om.

Bannern motverkar syftet

När vi besöker en nätplats har vi ett syfte med besöket. Vi är helt inriktade på att få vårt mål uppfyllt så enkelt och snabbt som möjligt. En vanlig banner motverkar detta syfte genom att försöka förmå oss att göra något annat. Det är klart att det inte fungerar och att besökaren undviker att ens titta på en banner.

Ta hänsyn till förutsättningarna

För att nätannonser och banners ändå ska fungera måste man alltså tänka på ett annat sätt och ta hänsyn till förutsättningarna. En god affärsregel är att inte gå emot kundens önskemål. Så varför göra det på nätplatsen. Det här är förutsättningarna:

Annonser som fungerar styrs av sammanhanget

De enda nätplatser som besökarna kommer till i avsikt att gå någon annan stans, är sökmotorernas. Där fungerar annonser. Låt oss lära av det. Söktjänsternas annonser är beroende av sammanhanget. De annonser som visas svarar mot det sökbegrepp den sökande har skrivit.

Visa tydligt att annonsen är relevant

De annonser som stämmer med besökarens syfte upplevs som relevanta och värda att klicka på. Men då gäller det att det syns tydligt att det är så. Ingen klickar på en massa annonser för att se om någon av dem är värd besöket.

Rätt sammanhang och entydiga

Det här ger oss de absoluta förutsättningarna för att nätannonser och banners ska ha en chans att fungera. De måste finnas i rätt sammanhang och stämma med besökarens syfte. De måste vara absolut entydiga. Det får inte vara minsta tvekan om vad de erbjuder.

Sök efter de rätta besökarna

Det här gör valet av nätplats för en banner mycket viktigt. Det duger inte att bara se på antalet besökare och tro att det också ger flest exponeringar. Är platsen fel syns inte bannern hur många som än besöker den. Det gäller att finna rätt nätplats. En plats där de rätta besökarna finns.

Tänk som en nätplatsägare

Som annonsör måste du alltså tänka som en nätplatsägare. Du måste ställa samma frågor: vilka är mina besökare, vad vill de göra och vad vill jag att de ska göra? För att bannern ska synas måste den uppfylla behov och önskemål inom ramen för platsen den är på. För att den ska bli klickad på krävs det mer.

Bannern måste vara tydlig

För att vi som besökare ska finna det mödan värt att titta på en banner och sedan klicka på den måste det stå fullständigt klart för oss att det är värt det. Bannern måsta vara utformad så att vi med en enda blick ser vad vi får om vi klickar på den. Och att det lönar sig.

Det måste löna sig att klicka

Att klicka på en banner innebär att vi lämnar platsen vi kom till. Vi har ett syfte med vårt besök och tål inga störningar. För att en banner ska bli klickad måste den alltså övertyga om att den inte bara ligger i linje med detta syfte utan överträffar det. Men det räcker ändå inte

Nästa steg avgörande

Antag att vi har lyckats med en banner och förmått någon att klicka på den. Vad händer sedan? Sidan där den klickande hamnar är helt avgörande. Om man bara landar på företagets nätplats på startsidan och själv måste leta efter det utlovade har man i bästa fall fått en missnöjd besökare och i sämsta fall förstört sitt varumärke.

Relevant landningssida

En banner och annons måste ha en landningssida som svarar mot det utlovade. Det måste framgå direkt och utan friktion. Landningssidan måste vara avsedd och formgiven enbart för att fånga upp bannerns löfte. Den ska leda besökaren rätt och uppmana till avsedd handling. Läs mer om landningssidor.

Förutsättningar för att lyckas

Sammanfattningsvis är detta förutsättningarna att en banner ska lyckas. En banner måste:

Plats för kreativitet

Det är en hel del som måste stämma om en banner eller en annons på en nätplats ska leda till önskat resultat. Men utformade på rätt sätt och i rätt sammanhang kan det fungera. Här finns stort utrymme för nytänkande och kreativitet.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!