Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Att länka rätt Att länka rätt

Konsten att länka

Det är länkarna som håller ihop en plats. De binder ihop de bitar av innehållet som hör ihop på något sätt. Eller borde i alla fall. Utan dessa skulle platsen bara vara en förvirrande hög av innehåll utan sammanhang och mening.

Bra länkar ger korta besök och dåliga ger långa

Bra länkar gör att besökarna hittar det de söker enkelt och snabbt. Dåliga länkar och menyer skapar förvirring och frustration. Bra länkar ger snabba besök. Dåliga ger långa besök och många besökta sidor i fåfängt letande.

En länk är ett doftspår

Jared Spool, grundare av User Interface Engineering, liknar besökaren vid en hund som följer ett doftspår. Varje länk på en sida avger en tydlig signal om vad som kan tänkas finnas bakom den. Om den lockar följer man spåret vidare. Se länk nedan.

Tre tecken på dålig länkning

Länkarna måste formuleras så att de avger en doft av meningsfull information. Det är svårt att veta när det är rätt, desto enklare att se när det har gått fel. Det är bara att se hur besökarna beter sig. Jared Spool pekar på tre tydliga tecken på att något har gått fel: användning av bakåtknappen, sökfunktionen och flitigt sidväxlande.

Klickströmsanalyser

Man har efter 15 års analyser av klickströmmar på nätplatser funnit att frekvensen av misslyckade besök är tämligen konstant, 58 %. Om det finns ett klick på bakåtknappen någonstans i flödet, ökar frekvensen till 80 % och vid två klick hela 98 %.

Bakåtknappen signalerar fel

Det här betyder att om det i analysen av besökstrafiken förekommer klick på bakåtknappen är det alltså en mycket tydlig signal på att något är fel. Besökaren trycker på bakåtknappen när de har tappat spåret och hoppas att finna det igen på föregående sida. Klickar de en gång till är kunden med all säkerhet förlorad.

Pogo-sticking

En vanlig missuppfattning bland ägare av nätbutiker är att när en kund flitigt hoppar fram och tillbaka mellan olika sidor och produkter, är det för att jämföra. James Spool har funnit att när denna, så kallade "pogo-sticking" inträffar ökar frekvensen av misslyckanden till 89 %.

Flitiga sidväxlingar tecken på fel

Besökare vet ofta mycket väl vad de är ute efter. Om de börjar att flaxa mellan många olika sidor, tyder det alltså inte på att de jämför, utan på att de letar efter något. Och ju mer de växlar desto större är risken att besöket slutar i ett misslyckande.

Besökarna letar signalord

Likadant är det med sökfunktionen. Besökarna skannar av sidan de kommit till efter signalord, som kan leda dem rätt. Om de finner ett ord som verkar intressant och det är klickbart, klickar de på det. Om det inte är klickbart skriver de in ordet sökrutan i hopp om att finna det de söker den vägen. Så är det på 99 % av alla platser.

Tveksam sökfunktion

En annan vanlig föreställning är att en del tycker om att använda sökfunktionen. Så är det inte. Besökarna gillar inte att tvingas använda den. Man har i sina studier funnit en felfrekvens på 70 % vid internsökningar. Sökfunktionen är nästan meningslös.

Signalorden visar rätt

Titta i analysfilen efter sökord, som besökare har använt internt. De är viktiga signalord på sådant, som besökarna letar efter. Använd dessa signalord i länktexter och menyer för att hjälpa dem att finna det de söker, utan att behöva använda sökfunktionen.

Exempel på dålig länkning

Det är svårt att visa exempel på bra länkningar eftersom det i så stor utsträckning beror på vad man är ute efter. Lättare då att finna dåliga. Ta en ordinär högskolas nätplats som exempel.

Ledningens syn

Ledningen vill visa och länka till följande: Bildspel på området, reklam för kommande händelser, pressreleaser, värdegrundsdokument, rektors visdomsord och så vidare.

Studentens syn

Den vanlige studenten letar efter länkar till: Kontaktuppgifter till institutionerna, kalendarier, blanketter för ansökningar, kurslistor, kurslitteratur, scheman, parkeringsmöjligheter och användbara kartor. Inte mycket gemensamt där inte.

Tänk resultat - inte innehåll

Knepet med att få till bra länkar och menyer är att tänka på resultat, inte på innehåll. Vad vill besökaren ha för resultat av sitt besök, vad är slutmålet? Länkarna i den kedja som leder dit måste vara absolut entydiga. Allt annat förvirrar.

Bra länkar visar rätt

Länkar ska se bra ut och tydligt visa att de är länkar. De behöver inte vara blå och understrukna som förr, bara de är konsekventa i utseendet. Dölj inte länkar så att man måste peka direkt på dem för att de ska synas och använd absolut inte flygande menyer som kommer fram när pekaren nuddar vid kanten.

Bra länkar leder besökaren dit hon vill. De använder signalord som direkt visar vart de gå och de håller vad de lovar.

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.

blog comments powered by Disqus