Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sökoptimerad text

Några tips för bättre sökoptimerad text

Att skriva sökoptimerad text, som samtidigt flyter naturligt är en svår konst. Svårt därför att du är begränsad till vissa ord och fraser. Fördelen är att texten blir bättre fokuserad, tar mer hänsyn till läsaren och du får bättre placering i söktjänsterna.

Bra innehåll är bra sökoptimering

I en tid när allt fler sökoptimeringsföretag erbjuder höga placeringar i söktjänsterna utan att kunden behöver göra något själva, kan det vara värt att påminna om detta enkla faktum: Det är innehållet och texten som ger placeringar.

Se upp för oseriösa sökoptimeringsföretag

Betala inte för udda metoder med konstiga namn. Krångla inte med att försöka lära dig hur sökalgoritmer fungerar. Låt aldrig någon utomstående manipulera koden på din nätplats. Hur mycket de än garanterar topplaceringar.

Följ råden och du får bra placeringar

Det enda som ger hållbara resultat är ett medvetet arbete med innehåll och texter. Därför kan det vara värt att återupprepa några enkla råd om hur man skriver sökoptimerat. Ju mer du följer dessa råd desto högre placeringar får du.

Använd besökarnas egna signalord

Genom att ta reda på vilka ord dina besökare använder lär du känna dem bättre. Och om du bygger din text runt dessa ord känner dina besökare igen sig och du undviker att skriva företagscentrerat eller utifrån dig själv.

En sida för varje viktigt signalord

Välj ut de viktigaste orden och skapa en sida för var och en av dem. Använd dessa ord för att skapa sidornas huvudrubriker. De blir början till nätplatsens struktur. Studera de övriga signalorden och försök placera in dem under lämpliga sidor i din struktur.

Använd signalorden i rubrikerna

Bestäm underrubriker på varje sida byggd på dessa andra signalord. Skriv text under varje rubrik och bygg denna på signalorden. Det viktigaste är att du skriver för besökarna och inte för söktjänsterna. Använd dessa råd, men tänk på läsaren i första hand.

En sida - ett tema

Genom att använda de viktigaste signalorden i dina rubriker blir det även lättare att vara konsekvent i din text. Om varje sida handlar om en sak i taget underlättar det för besökarna att hålla reda på vad du säger. Och du belönas av söktjänsterna med bättre placeringar.

Läs om och ändra

När du är klar med en sida och har försäkrat dig om att den är läsbar och riktar sig till besökaren, kan du gå igenom punkterna ovan och se om det finns förbättringar att göra. Lägg till eller ta bort. Se om det går att ändra en länktext eller en rubrik osv.

Undvik grafiska rubriker

Använd standard-HTML till rubriker. Använd inte grafik för att få det snyggare. Det hjälper inte läsbarheten och söktjänsterna ser inte grafiken. Tvärtom verkar de fästa allt större vikt vid textrubriker.

Placera signalorden på de heta ställena

Placera signalord i början på stycken, meningar och i punktlistor. Försök även att placera dem nära varandra och helst i den ordning, som dina besökare förväntas använda dem. Detta kräver en viss träning för att det inte ska bli styltigt. Se nr 8/05 för några tips om detta.

Länktexterna viktiga för söktjänsterna

Länktexter ses av söktjänsterna som viktiga indikatorer på vad en sida handlar om. Missa inte denna chans att höja dina placeringar. Skriv aldrig "klicka här" eller liknande allmänna fraser. Använd istället viktiga signalord som vägvisare i dina länktexter.

Tänk hierarkiskt

Nätplatsen som helhet har ett övergripande tema. Sidorna varierar detta med underteman och styckena konkretiserar. På så vis får din nätplats och dina sidor en konsekvens, som underlättar för både besökare och söktjänster och belönas av bägge.

Svår konst med stor belöning

Att skriva för både söktjänster och besökare är en svår konst. Men det är mödan värt. Och din tillfredsställelse blir desto större när du märker att dina placeringar blir allt bättre. Inget slår en välskriven text byggd på besökarnas egna ord när det gäller sökoptimering.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!