Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Bedrägliga annonser

Masstänkande fungerar inte på nätet

Vi har alla råkat ut för dem. De där obehagliga och irriterande annonserna som är nästan omöjliga att bli av med. Bedrägliga annonser som försöker se ut som något annat. De är resultat av en kombination mellan det sämsta i de traditionella metoderna för marknadsföring och ny webbteknik.

Tre parter

För att få nätannonsering att fungera krävs det tre parter. Först har vi annonsören, den som skapar och utformar annonsen. Sedan krävs ett nätverk som distribuerar den och sköter statistik och uppföljning. Slutligen behövs det nätplatser som upplåter plats till annonserna.

Alla ansvarar

Alla parter har ansvar för slutresultatet och om en annons är falsk eller bedräglig faller det på alla tre. Därför är det så märkligt att många nätplatsägare, antingen av okunnighet eller likgiltighet, upplåter plats för annonser som så uppenbart skadar deras varumärke.

Skadar varumärket

Varumärke på nätet handlar i hög grad om förtroende. Hur troligt är det att en besökare, som råkat ut för en bedräglig annons på en aldrig så seriös plats, någonsin återvänder dit? Det är häpnadsväckande hur aningslöst en del företag beter sig på nätet.

Störande marknadsbudskap

Traditionell marknadsföring innebär att en annonsör har ett budskap, som ska kommuniceras till en marknad. Denna antas bestå av en massa människor. Dessa ska med olika knep fås att upphöra med vad de håller på med, för att istället lyssna till budskapet.

Bedräglig teknik

Det här marknadsföringstänkandet har flyttat in på nätet. Men eftersom de vanliga metoderna inte fungerar där, måste man ta till allt mer ljusskygga knep. I kombination med modern webbteknik blir det rent bedrägligt. Därav dessa irriterande annonser.

Vanliga metoder

Här är några exempel. De är hämtade från en mycket intressant artikel om falska annonser av forskaren och professorn på Harvard Business School, Benjamin Edelman. Han har gått igenom de vanligaste metoderna och visar på hur till synes seriösa aktörer handlar i trots mot god affärssed.

Några exempel

Svåra att stänga av

Det gemensamma med alla dessa är deras beteende efter klick. Har man råkat aktivera en annons är det nästan omöjligt att komma ur. Det krävs att man antingen stänger av webbläsaren eller i värsta fall startar om datorn.

Masstänkande

Den bakomliggande filosofin är tydlig. Besökarna ses som en anonym massa det gäller att lura till klick. Det är det gamla masstänkandet som går igen: "Om vi får en miljon klick och en procent av dessa leder till köp har vi fått hem affären". Alltså gäller det att få klick med vilka medel som helst.

Distributörer borde veta bättre

Annonsörerna är en sak, men att seriösa företag ställer upp med system för distribution av dessa annonser är värre. De borde veta bättre, eftersom de är fullt medvetna, till skillnad från aningslösa nätplatsägare, om hur det går till.

Right Media

Benjamin Edelman pekar ut Right Media, som den största distributören av dessa annonser. I trots mot de egna riktlinjerna och gällande amerikansk lag låter man den här typen av annonser passera.

Ärlighet lönar sig

De två största distributörerna av nätannonser är Google och Yahoo. Medan Google tjänar kopiöst med pengar på sitt system, går Yahoo allt sämre. Skillnaden är att Google har mycket stränga krav på sina annonsörer. Yahoo äger Right Media. Ärlighet lönar sig.

Besökarna inga idioter

Det visar att traditionella knep inte fungerar på nätet. Vi besökare är inga idioter, som klickar på allt som rör sig.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!