Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Vänd säljprocessen

Faktablad och bruksanvisningar de viktigaste säljtexterna

Traditionell marknadsföring utgår ofta från den berömda AIDA- modellen, där bokstäverna står för Attention, Interest, Desire och Action. Den fungerar kanske utanför nätet, men gäller inte alls på. Där gäller endast det sista ledet, Action.

AIDA stöter bort besökare

AIDA-modellen är säkert alldeles utmärkt då man ska formulera ett säljbrev eller en broschyr. Men att utforma sin nätplats efter den är ett stort misstag. I bästa fall fungerar den inte som tänkt och i värsta fall blir den direkt avstötande på besökarna.

Exempel på köpprocess

Vi tar ett tänkt exempel på en köpprocess på nätet. Jag behöver en ny tvättmaskin. Det första jag gör är att gå till någon av alla de jämförtjänster som finns. Det är framförallt tre saker jag tittar efter: pris, produktfakta och omdömen.

Otympliga märkesplatser

Jag går alltså inte till de stora märkenas nätplatser. Risken är att jag där möts av för många snygga bilder och alldeles för många för mig ovidkommande presentationer av andra produkter. De är helt enkelt för otympliga för mig i det här läget.

Jämförplatser visar det viktigaste

Jämförplatserna har däremot förstått vad det går ut på och visar bara det viktigaste. Det som krävs för att jag ska kunna göra ett första urval och gå vidare. Jag sorterar efter pris för att finna rätt nivå och börjar jämföra faktarutorna.

Skoningslösa omdömen

Nästa steg, när jag väl har funnit ett par som motsvarar mina önskemål, är att titta på omdömena. Den här funktionen är skoningslös och mycket kraftfullare än höga placeringar i Google. Ändå är det där företagen lägger ner mest resurser.

Egen bild och faktarutor

Alla omdömen läses uppmärksamt, särskilt mellan raderna. Förekommer det några dåliga recensioner är det extra värdefullt eftersom de hjälper mig att skapa en egen bild av produkten. Faktarutorna och omdömena ger mig till slut ett par alternativ att titta närmare på.

Kritiskt möte

Först nu klickar jag på länken till företagets egen sida om produkten jag valt. Det är nu det gäller. Möts jag av en leende fotomodell som berättar att maskinen jag valt är den effektivaste, tystaste, mest skonsamma och miljövänliga som finns är jag snabbt borta därifrån.

Djupare information

Den sortens reklamfluff är helt fel i det läget. Nu söker jag mer och djupare information. Det kan handla om att jag varit missnöjd med min förra maskin för att den hade en speciell egenhet, som jag inte vill ha igen. Hur får jag reda på det?

Produktblad och bruksanvisningar

Det enda sättet att finna den typen av detaljinformation om en produkt är att leta i produktblad, tekniska specifikationer och bruksanvisningar. Finns inte dessa texter lättillgängliga i samband med produktbeskrivningen är jag snabbt borta och tittar på ett annat märke.

Avsjöjande filmer

Nästa steg innan jag går till köp är att titta in på YouTube för att se efter om någon har lagt upp en film om produkten. Och det har det. Kontrasten mellan konsumentens syn på produkten och företagets blir nästan komisk. Fluffiga reklamfilmer blandas med hemmagjorda filmer som visar samma produkter skakande och läckande.

Begär och saklighet

Skillnaden mellan gammaldags marknadsföringstänkande, som fokuserar på Desire, begär, och nätmarknadsföringens betoning på saklighet kan knappast illustreras tydligare. Man undrar vad en del företag tänker om vår intelligens när de lägger upp tjusiga reklamfilmer i den här skoningslösa omgivningen.

Instruktiva filmer

Men det finns även de företag som förstått vad det handlar om och erbjuder instruktiva filmer om hur man använder produkterna och byter delar, och annat som kan vara bra att veta. Hittar jag en sådan instruktiv film om min utvalda produkt är saken klar.

Omvänd köpprocess ger omvänd säljprocess

Poängen med det här resonemanget är att om kunden har vänt på köpprocessen måste företagen vända på säljprocessen. På nätet är det ingen bra idé att försöka väcka uppmärksamhet, intresse eller begär. Kunden vad hon vill och letar inte efter upplevelser utan saklig information. Hon påverkas inte av snygga fotomodeller utan av andra kunders omdömen.

Saklighet före reklam

Möt alltså inte besökaren med broschyrliknande bilder och meningslösa reklamtexter. Lägg dit saklig information och tydliga beskrivningar av dina produkter eller tjänster. Erbjud nyttiga länkar till tekniska beskrivningar, specifikationer och bruksanvisningar.

Lätta att finna och förstå

Ta reda på vad besökaren vill och erbjud det på ett enkelt, tydligt och sakligt sätt. Bearbeta dina produktblad, specifikationer och bruksanvisningar så att de blir lätta att finna, förstå och ta till sig.

Bruksanvisningen viktig säljtext

Tänk att det är dessa, tidigare så förbisedda texter, som nu har blivit företagets viktigaste säljtexter. Intressant.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!

E-post*
Kommentar*:

This web form is protected from SPAM by SnapHost.com
Skriv tecknen du ser*: Web Form Code

* - obligatoriska.