Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Konverterande kedja

Erbjud tydligt flöde till lugn oas

Nätet är en kaotisk plats. Tänk bara på hur en resultatsida ser ut i vilken söktjänst som helst. Massor av länkar till lika röriga platser. Länkar man inte har lust att klicka på. Det är i den miljön våra besökare rör sig. Erbjud dem ett alternativ, en lugn oas och ett kontinuerligt flöde.

Landningssida motsvarar annonsen

Det är för de flesta internetmarknadsförare vid det här laget en självklarhet att en textannons eller en banner har en landningssida, som motsvarar annonsen. Den ska helst ha samma rubrik som annonsen. I annat fall förvirrar det bara besökaren, som snabbt klickar sig vidare till någon annan.

Dålig insikt

Men den insikten verkar inte gälla den egna nätplatsen. En enkel rundtur på nätet visar en total förvirring. Det finns platser med titlar, som inte verkar ha något samband med beskrivningen och ingen likhet alls med platsens rubriker.

Ingen ansvarar för metadata

Det verkar som om man inte tar dessa metatexter på allvar. Det beror på att ingen tycker sig ha ansvar för dem. De som bygger platsen anser att de hör till innehållet, medan de som svarar för innehållet tror att metadata är en del av koden och alltså de andras ansvar.

Svaghet hos publicerngsverktyg

Dessutom verkar många publiceringsverktyg fortfarande ha dåliga funktioner för att lägga in och underhålla metadata. En vettig möjlighet för detta borde vara bland det första man tittar på vid utvärderingen av lämpliga publiceringsverktyg.

Texten har ett sammanhang

En nätplats med dess texter är ingen sluten enhet. Den ingår alltid i ett sammanhang. Texten börjar inte på första sidan utan utanför. Den slutar heller inte med sista ordet utan drar via en länk vidare till en helt annan plats. Man måste ta hänsyn till sammanhanget när man skriver sina texter.

Besökarens sammanhang

Och det är besökarens sammanhang som gäller. Det gäller att skapa ett kontinuerligt flöde för dem. Det är en kedja av saker som måste följa på varandra för att besökaren ska komma dit du vill och ett köp ska uppstå. Försök sätta dig in i den kedjan och följ samma väg.

Titeln länk till din plats

Var kommer besökaren ifrån? Om det är via resultatsidan på en söktjänst är sidans titel det första hon ser. Det är titeln som utgör rubrik och länk till din plats i sökresultatet. Då gäller det att den texten svarar både mot det sökbegrepp som besökaren använt och vad din plats erbjuder.

Saklig och upplysande

Titeln måste var saklig, upplysande och tillräckligt intressant för att locka till läsning. Studera konkurrenternas titlar som ju syns på samma resultatsida. Använd inte samma gamla skrika högst-teknik som många fortfarande gör. Erbjud dina besökare ett lugnt och sakligt alternativ.

Beskrivning som motsvarar innehåll och titel

I nästa steg leta besökaren efter mer information. Det är texten under länken/titeln. Den texten borde vara din beskrivning. Om du inte har gett någon, tar söktjänsten första bästa textbit som innehåller sökordet. Då kan vad som helst dyka upp där.

Gratisannons

Titel och beskrivning hör ihop och bör ägnas mycket omsorg. De är din gratisannons på sökresultatsidan. Med det paret kan du skilja ut dig från konkurrenterna och ge dina besökare de två första länkarna i kedjan på vägen mot målet.

Motsvarande menyer och rubriker

Sedan blir det allvar. Besökaren har klickat på titeln och anländer till din plats. Vad möter där? Svarar rubriker, menyer och texter på löftet från de första länkarna i kedjan? Står det fullständigt och omedelbart klart för besökaren att hon har kommit rätt?

Rörig plats stöter ut

Eller möts hon av en kakofoni av erbjudanden, banners, bilder och saker som "bara måste" finnas där. Det senare är alltför vanligt och leder nästan omedelbart till att besökaren backar ut. Det finns ju ingen anledning att stanna på en plats som ser ut som resten av nätet.

Lugn oas vinner

Om du verkligen vill skilja ut din plats från mängden bör du alltså göra den till en lugn oas. En plats där menyer, rubriker, texter och övriga element bär på samma budskap som den första kontakten. Och den bör enbart vara ägnad åt det fåtal saker dina besökare kommer dit för att göra.

Tydliga länktexter

Varje länk som du lägger in i texten ska hjälpa besökaren vidare mot målet och inte till en massa ovidkommande erbjudanden. Länktexterna ska tydligt visa var man hamnar och att det är värt det. Skriv aldrig "klicka här" eller "läs mer" eller annat lika meningslöst.

Kedja av länkar i lugnt flöde

På det viset lägger du ut en kedja av länkar som skapar en lugn och tydlig väg för besökaren att följa. Till skillnad från alla de platser som har konstiga menyer och komplicerade korslänkningar som tvingar besökarna att bläddra fram och tillbaks.

Ett lugnt, tydligt och kontinuerligt flöde i både tankar och länkar är den enda chansen att konvertera besökare till kunder.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!