Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Kraften i sociala media

Kraften i sociala media

Nätet är inget massmedium. Det är ett socialt vi-medium. Det går inte att trycka ut budskap via nätet på vanligt sätt. Vi är sociala varelser som tycker om att umgås och kommunicera. Det är den förutsättning företagen måste anpassa sig till om de vill använda den enorma potential de sociala medierna erbjuder.

Dags att lära nytt igen

Knappt har vi lärt oss att använda våra nätplatser på ett optimalt sätt, förrän det är dags att lära sig nya saker. Vare sig vi tänker på Facebook, YouTube eller Twitter eller någon annan social plats, är det hög tid att fundera på hur de kan användas för att främja våra verksamheter.

Mest besökta platserna

Lite trender först. Enligt Nielsen Research Group är nu sociala media den typ av resurs på nätet som används mest. Alltså även mer än e-post. Det är faktiskt så att två tredjedelar av alla nätanvändare regelbundet besöker en social plats. Det är ett enormt trafikflöde.

Nya möjligheter

Det går alltså inte att bortse från det längre. Även företag och organisationer måste ta nätets sociala aspekt på allvar. Vi måste lära oss att hantera dessa nya möjligheter. Det gäller bara att finna de rätta sätten att göra det på.

Positiv spridning

För så är det. Det finns ett riktigt sätt och ett felaktigt sätt. Genom att delta på de ställen där kunderna rör sig och engagera sig i den pågående diskussionen där, kan företag stärka relationerna till dessa. Det kan få positiva spridningseffekter. Den möjligheten är alltför viktig för att inte tas till vara.

Lojala kunder

Det är faktiskt så, enligt ett annat undersökningsinstitut, Cone Research and Insights, att kunder välkomnar ett större engagemang på sociala platser av de företag de har relationer med. Görs det med taktkänsla och respekt finns det alltså en välkomnande attityd som väntar. Och långa relationer med lojala kunder för den som lyckas.

Fel kan ge katastrofala följder

Men görs det på ett felaktigt sätt kan det gå riktigt illa. Istället för en positiv spiral av rekommendationer och goda omdömen får man en lavin av kritik och illvilliga rykten. Och ett dåligt rykte, vare sig det är förtjänt eller ej, sprider sig snabbt via det sociala nätet. Fel hanterat kan det få katastrofala följder.

Anpassa efter nätets natur

Det är alltså en tunn lina att balansera på. Och eftersom det hela är nytt finns det inga beprövade metoder att tillgå. Men man kan komma en bit på väg, om man beaktar de sociala nätens natur och anpassar sig efter det.

Pågående konversation

Man kan se de sociala medierna som en pågående konversation, ett ständigt pågående samtal, mellan jämbördiga parter. Betraktad som en sådan kan man urskilja några enkla riktlinjer, som man bör rätta sig efter.

Följ underförstådda regler

En konversation kan man bara delta i om man följer vissa underförstådda regler. Man kan inte avbryta eller överrösta andra och det enda sättet att bli lyssnad på är att säga något intressant. Allt annat beteende blir i bästa fall ignorerat. Så låt oss titta lite närmare på hur detta kan tillämpas på sociala medier.

Ta reda på var kunderna är

Ta reda på var dina kunder rör sig. Alla stora sociala platser har sökfunktioner där du kan skriva dina sökord och se vad du hittar. Googles Blogsearch är också bra för att finna platser som diskuterar dina ämnen. Börja i liten skala och delta i några få grupper för att lära dig hur det går till.

Skapa en intressant profil

En profil för ditt företag bör minst innehålla ett sympatiskt foto på dig, en beskrivning av företagets verksamhet helt utan säljton och absolut inget skryt. Dessutom bör du berätta lite om dina intressen för att visa att du är en verklig person värd att lära känna. Självklart även adressen till företagets nätplats.

Lyssna innan du talar

Lär dig lyssna innan du talar. För att kunna delta meningsfullt måste man veta vad samtalet handlar om. Att bara bryta in och börja försöka tala om hur bra saker man har att sälja, är katastrofalt. Det är som att dela ut visitkort på en middagsbjudning.

Engagera dig

Försök förstå varför de som deltar i samtalet gör det. Det tar tid. Tid som ur ett traditionellt synsätt verkar vara slöseri, men som likafullt är helt nödvändig. Det är den enda chansen att förstå när man kan gå in i en diskussion och bidra med värdefull information.

Bidra med något nyttigt

Var nyttig och bidra med sådant som deltagarna behöver och vill ha. Det är den enda chansen att bli lyssnad på. Här lönar det sig att vara generös och ge expertråd och hjälp med sådant som du behärskar. Berätta gärna intressanta saker om branschen. Men absolut inget säljprat.

Delta regelbundet

Om du lyssnar uppmärksamt på vad de andra har att säga och bidrar med värdefull information och hjälp kommer ditt företag att uppskattas därefter. Ditt företag eller organisation kommer att bli en part väl värd att lära känna.

Förtroende ger förtur

Ingen kommer till en social plats för att köpa något. Men om de får rekommendationer av någon de har förtroende för kommer de att titta nyfiket på det företaget. Och nästa gång de behöver det som du kan erbjuda är ditt företag det första de kommer att tänka på.

Däri ligger kraften i de sociala medierna.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!