Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Bannern synlig igen

Bannern synlig igen - i rätt sammanhang

Nätet utvecklas hela tiden och tar nya och ibland oväntade vändningar. Det går inte att vila på gamla sanningar i tron att de alltid gäller. Vi är många som länge har hävdat att besökarna inte ser banners. Att de är bannerblinda. Det håller på att förändras.

Bannerblindhet

Så sent som 2007 publicerade Jacob Nielsen en rapport om detta, se länk. Där konstaterar man att de flesta besökare aktivt undviker att titta på allt som liknar annonser. Det innebär alltså att även grafiska element med helt andra och relevanta syften inte blir sedda.

Saknar fixpunkter

Vad Nielsen och andra visade vid studier av ögonrörelser hos personer som betraktade nätplatser, var att annonser och annonsliknande grafiska element saknade fixeringspunkter. Ögonrörelserna stannade inte vid dessa utan personerna lät blicken vandra vidare.

Knappt mätbara klickfrekvenser

Försökspersonerna såg helt enkelt inte annonserna. Undersökningarna visade dessutom att de flesta aktivt undvek att titta på dem. Detta visade sig även i att klickfrekvenserna på banners snabbt sjönk till knappt mätbara värden.

Låg kvalitet och animering

En uppenbar orsak till detta var den låga kvalitén på de första årens annonser. Det lilla formatet, de enkla verktygen och kravet på att väcka uppmärksamhet bidrog. Och värre blev det med Flash-tekniken och animerade gif-annonser. Inte undra på att de flesta undvek att titta på eländet.

Utan sammanhang

En annan orsak var annonsernas totala brist på sammanhang med platsen de visades på. Man föreställde sig att ju fler besökare en plats hade desto viktigare var det att synas där. Det innebar att portaler med många besökare kunde ta bra betalt för annonser som ingen såg och ingen klickade på.

Ny attityd till annonser

Allt det där håller på att förändras nu. En attitydförändring är på gång. Enligt en nyligen gjord enkät bland amerikanska nätbesökare hävdar 80 % att de inte längre har något emot annonser på de platser de besöker, men att de aldrig klickar på dem.

Annonser synliga igen

En annan studie i Europa visar en intressant trend. Europeiska besökare visar en större benägenhet att söka på eller besöka ett företags plats om de har sett en annons för det, även om de inte har klickat på den. Det verkar som om annonser börjar bli synliga igen.

Sökning och exponering

Det som hänt är att sökning har kopplats till exponering med allt mer förfinad teknik. Låt oss se på Googles historia för att förstå hur det har gått till. För trots allt är det Google som fortfarande leder denna utveckling.

Värdefull ledig yta

Från början visste man inte på Google hur man skulle kunna tjäna pengar på sin söktjänst. Besökarna var ju vana vid att det var gratis. Här satt man med nätets mest besökta plats. En tom vit söksida med ett enda sökfält i mitten. All traditionell marknadsföringslogik krävde att man började sälja annonsutrymme på den lediga ytan.

Betalda placeringar

Till skillnad från Yahoo, Alta Vista och andra stod man emot den frestelsen. Istället sneglade man på en modell som Goto.com hade börjat utveckla: att ta betalt för placeringar i sökresultaten. Den som betalade bäst antogs ha den mest relevanta platsen och fick bäst placering.

Annonser och sökresultat

Men istället för att ha en rak budgivning om platserna utvecklade man en metod för annonsplacering i samband med sökresultaten. Den vi känner som AdWords och som skulle göra Google till det miljardföretag det är idag. Uppenbarligen träffade man rätt någonstans.

Bud och kvalitet

Det intressanta med Googles metod är att annonsernas placering beror av både bud och kvalitet. En bra annons som har hög relevans kan få en bättre placering än en sämre trots högre bud. Google belönar relevans och kvalitet.

Annonser i samklang med innehållet synliga

När man nu utvecklar metoder för placering av annonser på de platser, som den sökande kommer till från sökresultaten, är det relevansen som betyder något. Och det ger resultat. När annonserna på en plats är i samklang med innehållet blir de synliga igen.

Högre klickfrekvenser

Ju bättre man kan matcha en annons med innehållet på platsen och den besökandes sökbeteende desto bättre resultat. Och det verkar fungera. En bra annons i rätt sammanhang ökar klickfrekvensen från det normala under 0,1 % till betydligt högre siffror.

Bra bildannons stämmer med besökarens ärende

Det är mot den bakgrunden man ska se bildannonsens nya synlighet. En bra bild som samverkar med den besökandes avsikt med besöket kan få stort genomslag. Google hävdar själva att det finns en enorm ny marknad för annonsering här, att detta ska bli deras nya kassako.

Sökrelaterad exponering bättre upplevelse

Det här är något helt annat än att slänga upp annonser på måfå på platser med många besökare. Istället för att störa och irritera ger sökrelaterad exponering av annonser besökarna en bättre upplevelse. Det tjänar vi alla på.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!