<%@ Language=VBScript %>

<%WritePageName%>

kräver en bra grund

Det är hett nu med marknadsföring via sociala media. Man kan kanske kalla det för social marknadsföring. Alla vill vara med och det dyker ständigt upp nya experter och konsulter i sociala media. Jag tror att de flesta har missat något.

Ett stort pågående samtal

Fenomenet är så nytt att det är svårt att tro att någon redan kan ha blivit expert på det. Vi är alla nybörjare och vi kan bara prova oss fram. Sociala medier är ju i grunden ett sätt att umgås via nätet. Det är ett gigantiskt pågående samtal.

Ny syn på marknadsföring

Det tvingar oss att ändra synen på marknadsföring. Vi kan inte bara ta de gamla begreppen och använda dessa som vanligt. Ta begreppet kampanj. Hur går man in med en kampanj i ett samtal utan att betraktas som något katten släpat in?

Inga kampanjer

Social marknadsföring handlar inte om att göra kampanjer med tidsramar och budgetar på vanligt sätt. Det är inte ens säkert att det ska anförtros konsulter eller marknadsavdelningar. Social marknadsföring är mycket mer än så. Eller borde vara.

Kunderna verkar i sociala media

Nätet har grundligt förändrat maktbalansen mellan företagen och deras kunder, till de senares fördel. Alla strategier för social marknadsföring måste utgå från detta. Kunderna är inte längre anonyma målgrupper. De verkar och syns i de sociala medierna.

Strategin börjar hemma

En god strategi för social marknadsföring börjar hemma. Innan företaget kan börja delta i några samtal gäller att se hur man själv ser ut först. De här innebär att strategin måste genomsyra hela organisationen. Alla är potentiella aktörer i de sociala medierna. Inte bara marknadsavdelningen.

Mindre revolution

Se där, en mindre revolution i de flesta organisationer. Innan man kan ge sig på social marknadsföring måste man alltså förbättra förutsättningarna. Det gäller att lägga en ordentlig grund för det. Här är några praktiska tips. Du kan säkert komma på fler själv med lite eftertanke.

Värt att berätta om

Börja med nätplatsen. Finns där något innehåll som någon kan finna vara värt att berätta om för andra? Eller består den bara av tom information och återanvänt material från någon PR-kampanj? Reklamartat skryt gör inte heller någon glad.

Intressant innehåll

Intressant innehåll kan till exempel vara att visa alternativa sätt att använda produkterna. Eller en bra instruktionsfilm om hur man gör. Fråga befintliga kunder och besökarna om vad de skulle vilja se på platsen. Ge besökarna något att prata om.

Inte gratis

Inse att social marknadsföring inte är gratis. Det är inget som man avdelar en medarbetare att sköta på tid som blir över. Som alla andra processer kräver den engagemang, tid och resurser av företaget. Ett konkret exempel kan vara att flytta ut en del av kundservicen till de sociala medierna.

Riktlinjer

Alla medarbetare är potentiella brukare av dessa medier. Därför krävs det ordentliga riktlinjer och anvisningar för hur de ska bete sig när de uppträder som företagets representanter. Och veta när de inte är det. Det kan bli svåra överväganden.

Konlikter

Särskilt viktigt är det för medarbetare att veta hur de ska hantera situationer de kan stöta på där företaget kritiseras. Vad gör de om de håller med kritiken, eller om de anser den felaktig och bygger på missförstånd etc?

Krishantering

Krishantering blir allt viktigare i den nya situationen. Och det är i de sociala forumen som de först blir synliga och det är också där de bäst hanteras. Det är innebär att alla platser som kan tänkas bli aktuella måste bevakas kontinuerligt. Ordentliga och genomtänkta riktlinjer för detta är nödvändigt.

Ta till vara insikter

När många av företagets medarbetare deltar i det stora samtalet uppstår snart insikter och kunskaper som kan vara nyttiga. Det kan vara att någon av produkterna används på ett ovanligt sätt. Det måste finnas rutiner för hur sådan kunskap tas till vara.

Bara början

Det finns massor av annat man göra för att förbereda företaget och organisationen för den nya situationen och underlätta framtida social marknadsföring. De företag som idag tror sig ha en strategi för detta har nog bara skrapat lite på ytan.

Nya roller

Social marknadsföring tvingar företaget att tänka igenom alla processer och se igenom rollerna igen. Vad är en kund? Vad är en konkurrent? Ska man bry sig om icke-kunder? Svaren är inte längre givna.

Börja nu

Rätt använt kan det bli riktigt bra. Men så mycket är säkert att om man inte börjar fundera på detta redan nu kan företaget snart tillhöra förlorarna.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!