Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sociala medier nu

Vänta inte och se...

Många företag intar en avvaktande attityd till sociala media. Man förstår det inte och man ser det inte som en seriös möjlighet. Det är en begriplig attityd, men en riskabel strategi. Det handlar inte om att få tillbaka satsade medel utan om företagets överlevnad.

Nätet en plats för kommunikation

Nätet har blivit den viktigaste platsen för kommunikation mellan kunder, konsumenter, konkurrenter och företag. Det är en plats där kunder och konsumenter bestämmer ordningen. En plats där vanlig marknadsföring inte fungerar. Det är bara för företagen att gilla läget och anpassa sig.

Lär av historien

För att förstå betydelsen av det som händer just nu kan det vara nyttigt att se hur det gick till förra gången, när söktjänsterna kom. Att vi aldrig lär av historien när den upprepar sig beror på att ingen lyssnar första gången. Så låt oss jämföra. Mönstret går igen.

Misstro mot söktjänsterna

Då, när söktjänsterna var nya var det många företag som satt vid sidan om för att vänta och se om dessa var seriösa nog. Det skulle visa sig vara ett misstag. Idag är det många företag som drar benen efter sig av samma skäl i de sociala medierna.

Lika sökbeteende privat som i jobbet

De flesta tveksamma var typiska B2B-företag. De ansåg att söktjänsterna var utpräglade konsumentkanaler och att de därför inte angick dem. Flera försök gjordes att skapa rena bransch- specifika söktjänster. Men företag består av människor och våra sökbeteenden är lika vare sig vi söker privat eller i jobbet.

Sociala medier inte privata

På samma sätt är det idag massor av företag som tror att sociala medier bara är en angelägenhet för privatpersoner och inte ett seriöst sätt för företag att delta i det allmänna samtalet. En attityd som snart nog kommer att visa sig skrattretande naiv.

Betalda sökord

Sedan, när det blev möjligt att bjuda på sökord för att komma runt dåliga placeringar i sökresultaten, provade man lite försiktigt. Man satsade i liten skala och räknade antal klick för att se om det gav något tillbaka. Att sökoptimera för att få naturliga klick ansågs som lite oseriöst.

Försiktig annonsering

På samma sätt försöker nu en del företag att satsa försiktigt på annonser i Facebook, YouTube och Twitter för att se om det ger något. Det är bra att prova, men om man bara ser dessa som nya kanaler för annonsering har man missat hela poängen. De betalda annonsplatserna är bara en liten bråkdel av alla de möjligheter som de sociala medierna erbjuder.

SEO och annonsering hör ihop

De företag som tidigt såg potentialen i söktjänsterna såg också sambandet mellan sökoptimering och annonsering. De var snabbt igång med sökoptimering och lärde sig av sina misstag vad som fungerar. Denna kunskap har de nytta av i den betalda annonseringen.

Klick början på en relation

De framgångsrika företagen ser inte bara till kostnaden per klick utan till hela bilden. De förstår att det första klicket på en sökannons inte behöver leda till en affär utan kan vara inledningen på en fruktbar relation. De har erfarenhet av och förstår hur man använder söktjänsterna till nytta för både företaget och kunderna.

Lär av misstag

Samma företag satsar nu ordentligt på att lära sig hur de sociala medierna fungerar och hur de används. De både annonserar och deltar i de pågående samtalen. De gör misstag men de lär sig. Inget skulle glädja dem mer än att alla andra är försiktiga och avvaktande.

Delta eller sitta med armarna i kors

Då är frågan om ditt företag eller organisation ska lära av historien. Kommer ni att sitta längst bak i konferenssalen med armarna skeptiskt i kors, som så många gjorde när söktjänsterna var nya? Eller blir ni de pionjärer, som genom att skaffa erfarenhet kommer att bli riktigt bra på att delta med framgång i de sociala medierna.

Inget val

Egentligen finns det inget val här. Nätet utvecklas snabbt mot en allt öppnare plats där konsumenter, kunder och besökare bestämmer vad som ska hända. Och inget företag mår bra av att inte finnas där kunderna finns och absolut inte av att inte förstå hur de tänker.

Så valet står inte mellan att delta i de sociala medierna eller ej. Valet står mellan att göra det bra eller misslyckas. Så vad väntar ni på?

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!