Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Texten i förändring

Texter kan ändra historiens gång. Ord betyder. Det är med ord vi kommunicerar och förmedlar våra insikter och kunskaper till varandra. Hur vi väljer våra ord har stor betydelse för hur vi uppfattas av andra.

Texter kräver tid och erfarenhet

Att skriva så att texten blir förstådd och läsaren engagerad är en förmåga som kräver tid och erfarenhet att behärska. Att välja de rätta orden kräver skicklighet. Det är få förunnat att tycka att det är lätt. Även bland yrkesskribenter. Ändå är detta en av de mest missförstådda verksamheterna. Särskilt på nätet.

Alla har åsikter om texter

Ingen skulle komma på idén att operera sig själv. Där litar vi på att experterna, kirurgerna, kan sin sak och låter dem sköta det. När det gäller att skriva är det är tvärtom. Alla har åsikter om texter. Några få kanske medger att de visserligen inte är experter på att skriva, men hävdar ändå att deras tyckanden ska tas på allvar.

Nätet har blivit oumbärligt

Internet har snabbt blivit ett oumbärligt inslag i vår vardag. Vi gör allt mer via nätet och blir allt mer beroende av det. I jobbet söker vi information och bedömer kunder, prospekt och konkurrenter efter deras nätplatser. Privat bokar vi resor, letar telefonnummer, väljer restaurang. Några väljer till och med partner via nätet.

Kollektivt minne

Internet har blivit ett stort kollektivt minne för oss att ösa ur. Ett minne som snabbt håller på att växa till gigantiska dimensioner. Detta är en verklig revolution som kommer att påverka historien minst i klass med boktryckarkonsten.

Textrevolution

Det är samtidigt en revolution i hur vi uppfattar och påverkas av texter. Internetrevolutionen är en textrevolution. Nätet består av länkar och noder, nätplatser. Innehållet på dessa nätplatser är text. Länkarna mellan dem är text. Ord som betyder.

Nätets natur är otålighet

Nätets natur gör det lätt att hoppa från en plats till en annan. Därmed stiger otåligheten med vad vi ser på varje plats. Det håller på att utvecklas ett nytt sätt att se på texter. Ett otåligt sätt. Vi letar efter signaler som gör att vi stannar och läser mer. Texterna måste vara lika omedelbara. De måste leverera direkt.

Minsta tvekan och besökaren är borta

Föreställ dig att dina besökare är patienter på väg in till operation. Deras uppmärksamhet är på topp och de är misstänksamma. De studerar allt de ser på dina sidor med kritisk blick. Vid minsta tvekan eller osäkerhet klickar de på bakåtknappen och är borta.

Orden betyder

Ett enda ord kan vara skillnaden mellan att någon stannar eller försvinner. Allt har betydelse. Rubrikernas formulering, styckenas inledningsord, allt måste noga kalkyleras för att texten ska få avsedd verkan. Ett enda välplacerat eller felplacerat ord kan avgöra om en länk blir klickad på eller ignorerad.

Se upp för det sunda förnuftet

Begrunda allt. Inget är självklart, inte ens det självklara. Tvärtom bör du vara extra misstänksam mot det till synes beprövade och mot det sunda förnuftet. Att skriva texter för nätet är ett nytt sätt att skriva och det enda sättet att lära sig är att prova. Testa och testa igen för att se vad som fungerar.

Lita bara på tester

Gör framförallt inte som du alltid har gjort i tron att det är det rätta. Jag tar ett exempel från matlagningskonsten. För att få en saftig stek har det alltid hetat att man måste bryna köttet först för att inte steken ska torka ut. Nu visar tester att det inte stämmer. Det spelar ingen roll för resultatet. Ompröva sanningar. Lita bara på tester.

Förbättra och pröva

En äkta webbredaktör frågar ständigt varför. Varför ska just detta in på nätplatsen? Tillför det något eller blir det utfyllnad. Vad tycker våra besökare om detta? Finns det ett bättre sätt att göra det på? Det handlar om att ständigt fundera på vad som kan förbättras och ha ett skoningslöst fokus på vad besökarna tycker.

Var skeptisk till traditionella metoder

Det är en stor skillnad mellan att konstant leta efter det bästa och att anse att det finns ett bästa sätt. I den dynamiska tid vi lever i är allt under förändring och allt måste omprövas. Traditioner må ge trygghet men de ger inte längre tillräcklig vägledning.

Professionell redaktör

Det är dags att professionalisera webbredaktörens roll. Företagen måste inse att en professionellt skött nätplats kräver en redaktör med tillräckliga befogenheter och tillräckligt stöd. Redaktören måste kunna hantera både egocentriska skribenter som anser att just deras texter bara måste in. Och alla andra som har synpunkter på vad som borde finnas och hur platsen borde se ut.

Lojal mot besökaren

De företag som blir framgångsrika på nätet är de som inser att de måste ha bra texter av kompetenta skribenter. Som inser att dessa texter måste redigeras av en skicklig redaktör. En redaktör som dessutom är mer lojal mot besökarna än skribenterna och företaget självt. Det är spännande.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!