Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Webbredaktören 1

Webbredaktörens viktiga roll

Webbredaktören är den viktigaste personen i företagets webbteam. Hennes eller hans skicklighet avgör om webbplatsen blir en framgång. För att klara det måste hon vara bra på kommunikation, marknadsföring och teknik. Men framförallt måste hon känna besökarna/läsarna utan och innan.

En framgångsrik webbplats kräver skicklighet i just kommunikation, marknadsföring och webbteknik. Få företag har idag personal med just den kombinationen av kompetenser. Och de är svåra att få tag i, de som finns.

Bra marknad för webbredaktörer

Här finns alltså en potentiell stor marknad för framtida webbredaktörer. Allt fler företag börjar inse vad som gäller för en framgångsrik webbplats och börjar efterfråga just denna kombination av kunskaper. Och de ger webbredaktören riktiga befogenheter.

Webbredaktören ansvarar för innehållet

Webbredaktören bestämmer över vad som ska finnas på webbplatsen. Och vad som inte ska finnas där. Redaktören ansvarar för platsens innehåll. De företagsledningar som inser betydelsen av detta, kommer att kräva fullt ansvar och betala därefter. Webbredaktören kommer snart att vara den bäst betalda i webbteamet.

Så om du funderar på en karriär som webbredaktör, är det lika bra att redan nu börja träna på de färdigheter som krävs. Då står du rustad när efterfrågan kommer igång.

Intuitiv känsla för vad läsaren vill

Det viktigaste är att utveckla en känsla för vad dina läsare vill. Du måste veta vad som fungerar och vad som inte gör det. Du måste veta hur de tänker och vad de önskar. Varje gång någon kommer och kräver att det ena eller det andra ska in på webbplatsen, måste du instinktivt känna hur dina läsare kommer att reagera. Och fatta beslut i enlighet med det. Det kan bli tuffa beslut.

Kommunicera ständigt med dina läsare

För att få den rätta känslan måste du kommunicera med dina läsare. Sätt som mål att minst en gång i veckan ha kontakt med någon eller några av dina läsare. Det kan vara via e-post, telefon eller ett direkt möte. Inget, absolut inget, är viktigare än detta. Det är det enda sättet att utveckla förmågan att veta vad som fungerar på webbplatsen.

Se vad som skiljer webben från övriga media

Du måste se den stora skillnaden mellan en webbplats och andra media, som trycksaker, radio och TV. Du måste vara en skicklig kommunikatör via alla typer av media, och utnyttja dem efter deras särart, för att marknadsföra din webbplats. Du måste kunna locka relevanta besökare både via söktjänster och traditionella media.

Marknadsför webbplatsen

Skriv artiklar i fackpress om ämnen som berör det ditt företag kommunicerar. Hänvisa till din webbpats och berätta att det finns mer att läsa där. Erbjud artiklar till andras nyhetsbrev och begär en länkning i utbyte. Köp reklamplats om det är lämpligt och du har råd. Men var konkret i ditt budskap. Ingen söker upp en webbplats bara för att varumärket har synts i TV.

Webbplatsen måste leverera

Se till att din webbplats levererar det du har lovat via andra media. Det bästa är att ha särskilda landningssidor, som bara kan nås via de länkar eller adresser du har gett i externa media. Då kan du fånga upp intresset utan att äventyra dina övriga läsare.

Otrogna läsare

Kom ihåg att dina läsare är otåliga och notoriskt otrogna. Du måste alltså vara nästan maniskt upptagen med att kritiskt granska allt på webbplatsen. Vad kan förbättras, vad kan tas bort, vad kan vara ett hinder för den ena eller det andra? Du måste hela tiden sopa banan framför läsarna.

Använd tekniken på bästa sätt

Du måste förstå och kunna använda tekniken. Det här är inte läge för att sätta upp näsan och säga att "jag är kommunikatör och begriper mig inte på teknik". En inte alltför ovanlig attityd bland traditionella kommunikatörer. Här gäller det att behärska dina verktyg till fulländning. Du måste förstå hur en server fungerar. Du måste veta var du finner loggfilen och hur du läser den. Och mycket annat.

Internet har mognat som medium

Det är spännande tider för oss som arbetar med webben. Nu håller det hela på att stabilisera sig. Den värsta rushen är över och allt fler börjar inse vad det hela egentligen handlar om. Vi vet redan nu mycket om vad som fungerar och vad som inte gör det. Men det finns fortfarande mycket kvar att lära. De företag som verkligen kan ha nytta av en välskött webbplats börjar inse detta och börjar sätta värde på det.

Efterfrågan på duktiga webbredaktörer

De företagen kommer snart att se sig om efter folk som kan hjälpa dem med att sköta dessa webbplatser. De kommer att fråga efter duktiga webbredaktörer.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!