Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Kollektiv intelligens

Använder du besökarnas kollektiva intelligens?

Internet är moget. Särskilt brukarna är mogna och börjar använda nätet på ett intelligent sätt. Besökarna är så smarta att man kan tala om en kollektiv intelligens. Deras, av varandra oberoende, beslut är mycket bättre än vad alla experter tror och väntar sig. Det är kollektiv intelligens.

Självständiga beslut i gemensam fråga

Kollektiv intelligens är inget nytt. Det har inte uppstått med Internet. Men nätet gör det möjligt att för första gången verkligen utnyttja dess kraft. Demokrati är det bästa uttrycket för kollektiv intelligens. Många, av varandra oberoende individer, fattar enskilda beslut i en gemensam fråga.

Ifrågasatta auktoriteter

Det bygger på att vi kan tänka själva och att vi gör det. Vi lever inte längre i ett samhälle där auktoriteter har en självklar status. Alla kan ifrågasättas. Våra självständiga beslut och vårt samlade tänkande är den kollektiva intelligensen. Internet är ett nytt uttryck för detta.

Farligt för diktaturer och fundamentalister

Därför försöker totalitära regeringar begränsa tillgången till nätet. Därför ser vi en ökad aktivism från fundamentalister av alla slag. Därför talas det om en kris för upplysningen och det vetenskapliga tänkandet. Fundamentalister står inte ut med tanken på ett kollektiv med fritt tänkande individer.

Massan totalitär

Det är skillnad på massa och kollektiv. Massans dynamik är totalitär. I en massa går det inte att tänka fritt och självständigt. Därtill är trycket från de övriga för stort. En massa kan göra fruktansvärda saker utan att de ingående individerna avsåg det var och en för sig.

Oberoende individer

Kollektivet bygger på att varje individ tänker och beslutar oberoende av de övriga. Som i valbåset på valdagen. Där är vi ensamma med vårt beslut. Det är något annat än att svara på frågor från en intervjuare från något opinionsinstitut. Därför är deras prognoser så olika varandra.

Ensamma tänker vi fritt

Situationen framför skärmen är inte olik den bakom valhemlighetens skärm. När vi besöker en nätplats är vi ensamma och beter oss på ett annat sätt än inför andra. Det är inte säkert att vi gör det vi säger att vi gör. Där tänker vi fritt och gör fria bedömningar.

Använd kraften i den kollektiva intelligensen

Det är kraften i denna kollektiva intelligens vi måste lära oss att använda. Framgångsrika nätplatser gör det redan. Googles PageRank är ett tydligt exempel. Värdet på en nätplats avgörs av andras länkar till den. Amazon låter andra köpare skriva omdömen och visar dessa vid varan.

Jämförande nätplatser

Det börjar även komma nätplatser där man kan jämföra olika leverantörer och läsa vad deras kunder anser. Inget företag kan längre tro sig vara ensam och att i skydd av detta sätta för höga priser. Kunderna kan enkelt jämföra och läsa vad andra kunder anser.

Köpare och säljare bedömer varandra

Tradera är ett svenskt exempel på en nätplats som utnyttjar den kollektiva intelligensen på ett intressant sätt. Man har ett välutvecklat system för detta där användarna, både köpare och säljare, bedömer varandra till vägledning för nya användare. Det skapar trygghet och ger ett bra underlag för beslut.

Slopa dyra marknadsundersökningar

Nätet ger oss en fantastisk möjlighet att verkligen utnyttja kraften i vår kollektiva intelligens. Och det på ett verkligt kostnadseffektivt sätt. Om vi lär oss att se vad andra brukare verkligen gör och tycker kan vi slopa dyra marknadsundersökningar och opinionsinstitut.

Lär dig använda den kollektiva intelligensen

Om du ansvarar för en nätplats måste du börja fundera på hur du kan använda den kollektiva intelligensen. Det kan vara så enkelt som att sätta upp en enkätundersökning på nätplatsen och publicera resultatet. Även om det inte är vad du väntade dig.

Publicera andras omdömen

Det kanske är dags att låta besökarna avge omdömen och publicera dessa. Kunder litar mer på andra kunder än på företaget. Eller till och med ha ett öppet forum på nätplatsen där besökare kan avge sina åsikter.

Var kreativ och använd kraften till din fördel

För de flesta företag är detta fortfarande skrämmande tankar. Men den kollektiva intelligensens ande är nu en gång för alla utsläppt ur flaskan. Det är upp dig och dina medarbetare att vara kreativa och finna vägar att utnyttja den kollektiva intelligensen till er fördel.

Öppenhet ger förtroende

Att utnyttja den kollektiva intelligensen har många fördelar. Ni kommer närmare era besökare och kunder. Ni får en bättre känsla för vad de vill. Och besökarna får ett större förtroende för er, eftersom företag som vågar visa vad andra tycker är mer trovärdiga.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!