Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sökoptimering och konvertering

Bygg för besökarna

Det är inte ovanligt att nätplatsägare lägger ner mycket tid och pengar på att optimera platsen för söktjänsterna, men glömmer det viktigaste. Att sälja. Ofta verkar det vara ett självändamål att få höga placeringar eller kanske man tänker att bara trafiken flödar kommer kunderna. Så enkelt är det tyvärr inte.

De flesta nätbutiker går dåligt

Det är en bitter erfarenhet som många förväntansfulla nätbutiksägare har gjort. Över åttio procent av alla nätbutiker säljer lite eller inget alls. Nätet som under den stora rushen för några år sedan sågs som ett undermedel är inte den enkla affärskanal man trodde. Som vanligt krävs det mycket arbete och nytänkande för att undvika misstag och få det att fungera.

En bra marknadsplan

Ett sådant misstag är att tro att sökoptimering är en isolerad åtgärd. Höga placeringar ger inte automatiskt bra affärer. Bra sökoptimering syftar inte till de bästa placeringarna utan till de mest lönsamma. De är inte alltid samma sak. Bra sökoptimering är en naturlig del av marknadsplanen och har samma mål.

Samma process

Sökoptimering och konvertering är egentligen samma process. Och det är ett komplicerat arbete som innefattar en mängd delar. Från att välja lämpliga signalord, som kunderna verkligen använder, skapa ett innehåll besökarna vill ha och ge platsen ett snyggt och användarvänlig form till att skriva bra metadata och säljande texter.

Marknadsplanens viktigaste delar

En marknadsplan för en nätplats innehåller en mängd delar. Låt oss titta på tre av de viktigaste. Formgivningen, navigeringen och texten. Det är precis samma saker som en bra sökoptimering också måste innehålla.

Användarvänlig design

En användarvänlig formgivning kan enligt undersökningar öka nätplatsens förmåga att konvertera avsevärt. En bra formgivning minskar besökarens osäkerhet, skapar förtroende och underlättar för denne.

Formge för besökaren inte söktjänsten

Om man bara formger för söktjänsterna kanske man kan få topplaceringar och därmed öka trafiken. Men om besökarna studsar ut så fort de får se platsen är inget vunnet. Om detta är fallet kan man behöva ändra delar eller hela utseendet vilket kan leda till sämre placeringar.

Tydlig navigation

Om besökarna inte förstår hur man hittar på platsen blir de frustrerade och är snabbt borta. Menyerna måste vara tydliga och valda med tanke på vad besökarna vill göra, inte efter vad du eller företaget vill visa.

Bra interna länkar

Det ligger ingen motsättning, trots vad en del säger, mellan interna länkar och en tydlig menystruktur. Tvärtom, en bra text hänvisar till ställen som förtydligar och leder vidare. En bra text där viktiga begrepp och nyckelord är länkade till andra bra texter ökar konverteringen. Om platsen rankar högt men inte säljer kan en genomgång av menystrukturen och internlänkarna vara nödvändig. Även om det tillfälligt sänker rankingen.

Informativ och säljande text

Texten måste vara särskilt skriven för nätplatsen. Den ska informera, förklara och sälja. En bra text bygger på besökarnas egna ord, ett naturligt språk och en genomtänkt länkstruktur som underlättar för läsaren att hitta det väsentliga. Då ökar chansen att texten konverterar.

Dåligt språk förödande

Det går inte att bara klistra in vilken text som helst ur en broschyr. Det är lika förödande för läsbarheten och därmed försäljningen att bara stoppa in nyckelord och strategiska fraser i texten för att den ska få bra placeringar. Dåligt och mekaniskt språk med massor av upprepningar verkar frånstötande. Om texten står i vägen för din försäljning måste du skriva om den. Även om det betyder sämre placeringar.

Söktjänsterna dåliga kunder

Det gäller att hålla prioriteringarna klara. Söktjänsterna kommer aldrig att köpa något av dig. Det enda de gör är att skicka trafik. Om dessa besökare, hur många de än är, inte köper något tjänar du inget på trafiken. Topplaceringar är inget tecken på framgång. Den enda framgång som räknas är om platsen säljer.

Bygg för besökarna från början

För att klara det måste nätplatsen vara byggd för besökarna. Om du lägger alltför mycket kraft på att få höga placeringar kan du hamna i en situation där du blir tvungen att i efterhand ändra viktiga saker på den för att förbättra resultatet. Det tar resurser som hade varit bättre till annat. Och platsen har förlorat värdefull tid. Tid som hade kunnat vara lönsam.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!