Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Expertens återkomst

Massans visdom och experternas kunnande

Allt fler börjar inse nyttan av återkoppling och dialog med besökarna och använda den för att skapa intressanta nätplatser. Det användargenererade innehållet ökar stadigt. Men att av det dra slutsatsen att experter inte längre behövs är ett misstag.

Klondyke

När nätet var ungt och det rådde en närmast Klondykeartad stämning kunde man kanske tro det. Det var ingen slump att många av Internetpionjärerna kom direkt från hippierörelsen. Allt var tillåtet, fritt och gratis.

Den stora allmänningen

Det var tiden innan affärsvärlden hade upptäckt nätets potential. Det var den jungfruliga tid då amatörismen rådde. Lite av den känslan hänger kvar. Vi vill fortfarande att innehållet på de platser vi besöker ska vara gratis och fritt tillgängligt. Nätet är den stora allmänningen vi vill kunna ströva fritt över.

Experternas förlorade auktoritet

Internet har för alltid urholkat vår blinda tilltro till experter och auktoriteter av olika slag. De må vara experter, men vi vill gärna kontrollera deras påståenden med oberoende källor. Ett exempel på detta är att allt fler läkare numera möter patienter som har läst allt om sina symptom på olika nätplatser.

Internet är vardag

Vi använder nätet för praktiska och vardagliga sysslor som att leta telefonnummer, boka biljetter, se om trafikköerna på vår hemväg från jobbet är kvar. Vi har dessutom, liksom i förbigående, upptäckt att vanligt folk, sådana som vi själva, har viktiga saker att säga.

Vi är revolutionen

Det är den verkliga revolutionen. Vi har upptäckt att vi vill läsa vad andra skriver om det vi är intresserade av. Vi läser det på olika diskussionsforum, bloggar och liknande platser där folk delar med sig av erfarenheter. Vi är inte bara konsumenter längre. Vi är också producenter.

Kundrecensioner

Fler nätplatsägare börjar inse detta och låter besökare och kunder skriva omdömen om dem på sina nätplatser. En av de första med detta var Amazon som lät sina kunder skriva korta recensioner på de böcker de köpt. I Sverige har till exempel Eniro börjat lägga in kundomdömen om företagen på Gula sidorna.

Urholkad betydelse och rykten

Men det finns en hake med allt detta användarskapade innehåll. Det finns risk att betydelsen och vikten börjar urholkas. Hur ska man veta vad som är bra och värt att lita på om allt ser likadant ut? Bristande källkritik ger grogrund för en ryktesspridning som redan är problematisk.

Rörigt och svåröverblickbart

Det är baksidan av det som brukar kallas Web 2.0; viktigt innehåll riskerar att bli rörigt och svåröverblickbart. För att innehållet ska vara användbart krävs det en ordnande hand. Det krävs någon som kan redigera, välja och refusera. Det krävs en expert.

Experterna behövs

Egentligen har experterna aldrig varit onödiga. De har bara fått nya roller. Vi använder nätet för att jämföra med vad andra, sådana som vi, har för erfarenheter av de varor och tjänster vi är intresserade av. Men vi behöver experternas kunnande.

Nya roller och uppgifter

Det nya är att experter och auktoriteter inte längre kan lita enbart på sin position. De vet att vi kan få en annan åsikt bara ett par klick bort. Det ger experterna nya roller och funktioner. De måste underordna sig besökarnas önskemål och vara mer av vägvisare än auktoriteter. De måste visa att deras ord är värda att lyssna på.

Nya affärsmodeller

Vi kommer att se helt nya former av affärsmodeller. Modeller där experter och kunder i lika hög grad påverkar innehållet. Exempel på detta är Amazon och CNET, som låter både experter och kunder skriva omdömen om produkterna. Man läser båda delarna med lika stort intresse och inser att det inte skulle gå att vara utan den ena sidan.

Ditt jobb att hålla ordning

Nätet är just det, ett nät där alla kommunicerar. Experter, amatörer och kunder lika. Med tiden kommer det att växa fram en balans mellan massans visdom och experternas kunnande. Och det är ditt jobb som webbansvarig att hålla ordning på detta. Du ska sovra, välja och lyfta fram det intressanta för att din nätplats ska vara till nytta för dina besökare, dig och din organisation.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!