Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sociala media för ledningen

Om att övertyga ledningen

Antalet besökare i sociala medier som Facebook och Twitter är nu lika stort som i de stora söktjänsterna. Det börjar bli nödvändigt för företag och organisationer att ta dessa media på allvar som kommunikationskanaler till kunder och klienter.

Verkligt behov

Sociala medier har fått en så enorm kraft och räckvidd för att de motsvarar ett verkligt behov. Människor vill umgås, samtala och kommunicera. Sociala medier erbjuder detta i en historiskt sett oöverträffad skala. Att inte delta är en riskabel strategi.

Kritiskt problem

Men hur övertygar man en skeptisk ledning om nödvändigheten av att börja med detta? Återigen står du som webbansvarig inför ett avgörande problem. Lösningen på det problemet är kritiskt för både din karriär och företagets överlevnad på sikt.

Enkla argument på hög nivå

Ledningar vill ha genomtänkta föredragningar reducerade till korta och lättförståeliga argument. Nya idéer måste presenteras på ett enkelt sätt men ändå på en hög intellektuell nivå. Det gör det inte helt enkelt att förklara social marknadsföring

Var systematisk

Total misstro eller överdrivna förväntningar är bara ett par av svårigheterna du kan möta. Men som vanligt gäller det att vara systematisk och se vad som är grund och vad som är metod. Det räcker inte att öppna ett konto på Facebook och vänta på framgången.

Entydiga begrepp

Ledningar brukar uppskatta systematik och klara begrepp för att övertygas. En bra grund att stå på och entydiga begrepp är lika nödvändiga när det gäller social marknadsföring som i allt annat. Så låt oss se hur det kan göras med välkända termer så att ledningen lyssnar.

Undersök

Undersök eller researcha, som det heter på företagssvenska. Det är nödvändigt att lära känna intressanta grupper. Utan ordentlig kunskap om vad som händer blir alla ansträngningar som att kasta pil. Det enda sättet att få den kunskapen är genom att delta och lyssna och lära.

Lyssna och lär

Bara genom att ta reda på vad som sägs, hur det sägs och varför det talas på ett visst sätt på de platser som är intressanta för företaget får du en ordentlig grund. Först då går det att anpassa deltagandet och använda resurserna rätt.

Strategi

Utarbeta en strategi. Med ökande kunskap kan man börja skissa på en strategi för social marknadsföring. Det handlar om betydligt mer än att bara sätta upp ett konto. Man måste bestämma realistiska och mätbara mål. Bestämma vilken typ av samtal som företaget ska delta i och hur mycket man ska bidra i dessa och mycket mer.

Egna förutsättningar

Bygg strategin på egen kunskap och inte på vad som är inne eller på något som någon har hört har gett framgång för andra. En bra strategi är som en karta som hela teamet kan följa. Den kartan kan bara bygga på den egna terrängen och inget annat.

Engagerat deltagande

Det finns bara ett sätt att lära sig hur sociala medier fungerar, att delta. Men det räcker inte. Att engagera sig i social marknadsföring handlar inte bara om att delta i samtalet. Det är mycket mer än så. Och det kräver mycket egna insatser.

Respektfull och generös

Att vara fullt engagerad i ett samtal kräver ett aktivt och respektfullt lyssnande. Man måste förstå vad som sägs för att kunna bidra med något meningsfullt. Gå in i samtalet när det är befogat, erbjud råd eller hjälp om det behövs. Var öppen och ärlig i dina avsikter.

Mät resultaten

Mätbara resultat uppskattas av ledningen. Om strategin är genomtänkt bör det finnas några mätbara faktorer som avgör om man är på rätt väg. Inget företag är det andra likt när det gäller detta. Var och en får hitta sina faktorer. Och det handlar inte alltid om att räkna antal.

Antalet inte alltid viktigast

Antalet vänner som företagets Facebookkonto har kan vara ett tecken på framgång men är svårtolkat. Tillsammans med antalet pågående samtal företaget är inblandat i kanske det kan ge en vägledning. Ett annat mått är hur många som faktisk svarar på era inlägg.

Unika sammanhang

Graden av relevans i de kommentarer som ni får är en annan faktor som kan ge värdefulla insikter. Så där kan man fundera och varje sammanhang är unikt och kräver sina egna analyser. Vem har sagt att det här är lätt?

Kritisk presentation

Allt det här måste sammanfattas och presenteras för ledningen på ett övertygande sätt. Det är din viktigaste uppgift just nu. För en sak är klar, ska företaget eller organisationen överleva på sikt i den nya miljön är det nu man ska börja lära sig att hantera det.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!