Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Vad vill besökarna Vad vill besökarna

så här tar du reda på det

Vilka är dina besökare och vad vill de göra? Se där de två viktigaste frågorna man måste ställa sig, innan man gör något alls på sin nätplats och självklart när man ska bygga en ny.

Fakta och siffror styr

På nätet gäller fakta och siffror, inte tyckande, intuition eller allmän magkänsla. Så fort någon säger att det här känns rätt bör du tänka efter igen. Ta reda på vad dina besökare verkligen vill. Gissa inte. Det finns en bra metod för detta.

Metod för att ta reda på vad besökarna vill

Jeff Sauro från Measuring Usability sammanfattar metoden i en artikel på deras nätplats. Tekniken är utvecklad av Gerry McGovern och beskrivs i hans bok "The Strangers Long Neck". Med den tar man reda på vad besökarna verkligen vill och inte vad de säger eller tror att de vill.

Vilka är de?

För att ta reda på vilka besökarna är kan man börja med nuvarande kunder som ju bevisligen använder ens tjänster eller varor. Man kan undersöka om besökaren/kunden är slutanvändare eller förmedlare. Det går även att utläsa en hel del i besöksstatistiken. Man kan intervjua några befintliga kunder för att få en bild av dem. Etc.

Vad vill de?

När man har en någorlunda bild av hur de flesta besökare ser ut får man börja fundera över hur ens nätplats används och vilka behov den ska möta. Det gäller att finna de viktigaste. Någon kanske är självklar medan andra mer oväntade.

Prioritera

Jeff Sauro tar MS Word som exempel. Den har runt 1200 olika funktioner, men för att skriva och redigera ett enkelt dokument behöver man en handfull. Och några av dessa klarar man sig inte utan. Det gäller att finna dessa och sedan prioritera.

Mödosamt arbete med vanliga metoder

Hur får man besökare att välja och prioritera mellan flera hundra olika möjliga funktioner och åtgärder? Det kan vara ett mödosamt arbete med vanliga användarundersökningar. Det är här Gerry McGoverns metod kommer in.

Lista önskemål och ärenden

Börja med att lista uppgifter, åtgärder, ärenden som en besökare kan tänkas vilja ha med. Använd inte interna tekniska termer eller branschjargong utan försök finna de vanliga orden för varje sak. Ta hjälp av de kunder du kan komma i kontakt med, medarbetare och andra du tror kan bidra.

Så här kan listan se ut:

Och så vidare beroende på bransch och typ av nätplats. Listan bör bestå av betydligt fler punkter än som går att överblicka enkelt. Gärna runt femtio eller fler och de ska vara slumpvis ordnade för att metoden ska fungera.

Slutar läsa

Själva poängen med metoden är att listan över tänkbara ärenden är oöverskådlig. Det som händer är då att den som svarar slutar att läsa de enskilda punkterna och istället övergår till att skumma över texten.

Letar signalord

När man skummar en text letar blicken efter nyckelord eller snarare de signalord man själv fäster vikt vid. När man hittar ett som intresserar, stannar man och läser. Om den punkten stämmer med ens önskemål bockar man för den. Högst fem punkter får markeras.

Fler svarande ger säkrare resultat

Antalet svarande får budget och arbetsinsats bestämma. Allmänt kan man säga att ju fler desto mindre felmarginal och tydligare resultat. Här infaller det man i statistiken brukar kalla de stora talens lag. De enskilda svaren betyder inte så mycket, det är när de sammanställs som betydelsen kommer.

Långt stapeldiagram

När rösterna för de olika punkterna har räknats och ställts samman i ett stapeldiagram kommer man att få några höga staplar till vänster och snabbt fallande staplar i en lång rad åt höger. Därav namnet "The Long Neck" på Gerrys bok. De få höga staplarna visar vilka uppgifter som flest besökare tycker är viktiga.

De viktiga punkterna syns tydligt

Om man har haft tillräckligt många svarande kommer skillnaden mellan viktiga och mindre viktiga uppgifter att synas tydligt. Det är troligt att man hade kunnat gissa rätt på ett par av dem, men var beredd på intressanta överraskningar. Besökarnas önskemål är inte alltid så lätta att genomskåda.

Fakta passar den moderna kunden

Genom att använda hårda fakta och riktiga siffror, som underlag istället för magkänsla, trendkänslighet eller rena gissningar, kommer nätplatsen att bättre motsvara verkliga önskemål. Den kommer dessutom att passa den moderna kunden på den nya marknaden mycket bättre.

Det är verklig branding.

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.

blog comments powered by Disqus