Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sökoptimering

Använd riktig text - inte grafisk text

Det är inte nödvändigt att kunna HTML för att skapa en webbplats. Många, även professionella webdesigner använder program som Dreamweaver, FrontPage och liknande. Med dessa kan man göra avancerade, databasdrivna och dynamiska webbplatser utan att behöva se en enda rad av koden.

För stora filer

Tyvärr finns det problem med dessa program. De lägger ofta till överflödig kod, vilket märks på att filen blir onödigt stor. Är webbplatsen dessutom rik på tung grafik kan filen bli för stor. En besökande spindel kanske inte ens bryr sig om att vänta på att den ska laddas ner. En del spindlar simulerar användare med modem.

För mycket skript på fel ställe

Har man avancerade funktioner på webbplatsen lägger programmen ofta skripten för dessa i början av filen. Stora mängder skript kan få till följd att en besökande spindel ger upp innan den hittar texten.

Validera koden

W3C har en tjänst för detta: www.w3c.net/

Riktig text istället för grafik

Ersätt inte text med grafik. Många av de här programmen erbjuder rika möjligheter att använda ovanliga typsnitt. Risken är att programmet "hjälper till" genom att ersätta textrubriker med bilder om det tror att typsnittet är mindre vanligt.

Sökmotorerna är blinda

De ser inte text som finns i bilder och alltså inte heller grafiska rubriker. Särskilt olämpligt är det med grafik i menyerna. Om du måste ha grafiska menyer bör du även erbjuda en textversion av menyn någonstans på sidan. Det är dessutom nödvändigt om du vill öka tillgängligheten. Se "Tillgänglighet".

alt-märket ses som spamkälla

Det går naturlitgvis att skriva in nyckelord i alt-märkena, men tyvärr har detta missbrukats för ofta. Söktjänsterna verkar numera betrakta dessa som potentiella spamkällor.

Undvik Flash

Flash är ett annat problem. Jag har inget emot Flashanimationer i rätt sammanhang. De har stora fördelar, de är systemoberoende och ger möjligheter att på ett bra sätt illustrera komplicerade processer och liknande. Men spindlarna ser inte in i dem. Viktiga texter blir osynliga.

Och så länge det mesta i Flash bara är meningslösa reklamfilmer som nu, kommer söktjänsterna inte att bry sig. Det hjälper inte att skriva nyckelord i kommentarerna eftersom spindlarna i inte bryr sig om dem heller. FAST All The Web hävdar visserligen att deras spindlar kan läsa innehåll. Men de är de enda.

Om du använder Flashteknik för att presentera viktigt innehåll bör du alltså ha en traditionell textsida också för samma sak. Annars missar sökrobotarna det hela.

PDF, Word och Excel går bra

Andra vanliga format är PDF, Word och Excel. De flesta söktjänsternas spindlar kan läsa och registrera innehåll från dessa. Om man tänker publicera dokument i något av de formaten bör man alltså tänka på att skriva texten med tanke på både besökare och sökmotorer.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!