Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sökoptimering

Optimera för besökarna - inte söktjänsterna

Säg ordet nyckelord och alla tänker på sökoptimering, söktjänster, robotar och liknande. Nyckelord är något man analyserar och tar fram för att mata söktjänsterna så att ens nätplats ska placera bra i dessa. Det är en felsyn. Nyckelorden är till för besökarna.

Nyckelorden leder rätt

Tänk så här. Om du söker efter något i Gula Sidorna, säg, ett nytt skrivbord till kontoret. Då börjar du med "Kontorsmöbler" och sedan med "skrivbord". Du föjer nyckelorden från de allmänna till de mer specifika. Nyckelorden leder dig till rätt sida.

Nyckelorden signalerar

Så länge du har problemet "nytt skrivbord" är du vaksam på de ord som signalerar skrivbord. När du ögnar igenom dagstidningens annonsbilaga har du en viss känslighet för dessa signaler. Ser du en bild på ett skrivbord eller ordet i rubriken reagerar du på det och chansen är stor att du tittar.

Vi söker med nyckelord

Exakt så fungerar nyckelorden även i söktjänsternas resultatsidor och på nätplatsen. Nyckelorden är inte en uppfinning av söktjänsterna utan dessa började använda begreppet när de märkte hur de sökande bar sig åt och vad de sökte på. Så är det fortfarande. Vi hittar inte bara på nyckelorden utan vi tar reda på vad folk verkligen söker på och använder det.

Hjälp besökaren att hitta rätt

Genom att använda besökarnas egna ord gör vi något mer än att bara sökoptimera för att få upp rankingen i söktjänsterna. Vi hjälper besökaren att hitta till rätt ställe från sökresultatens ganska förvirrande blandning av träffar. Vi leder dem rätt till det de söker och vi erbjuder.

Relevanta nyckelord

Antag att du säljer kontorsmöbler och vill annonsera i tidningen om detta. Chansen är stor att din annons skulle innehålla orden "skrivbord" och "kontorsmöbler". Varför? Det finns inga söktjänster att ta hänsyn till här. Du gör det inte ens för att nyckelorden beskriver din produkt. Du gör det för att du vet att den som behöver ett skrivbord reagerar på orden och att det ökar chansen att de besöker din butik. Det är inte sökoptimering, det är marknadsföring.

Optimera för besökaren

Detsamma gäller på din nätplats. Optimera texten för besökaren - inte för söktjänsten. Släng inte bara in orden på måfå för att få en viss frekvens. Placera dina signalord taktiskt i texten så att de leder dina besökare rätt och så att dessa så enkelt som möjligt kan utföra det de kommit för att göra. Försök förstå hur dina besökare tänker.

Heta ställen

Använd de heta ställena. Skriv dina nyckelord i rubriker, underrubriker, bildtexter, i början på meningar och i punktlistor. Det hjälper den som bara skummar igenom en sida att se vad som finns. Och framför allt: använd signalorden i brödtexten för att göra den tydligare för läsaren och leda denne rätt.

Optimera naturligt för söktjänsten

Som du ser har nyckelord inget med Internet att göra. Det handlar om att skriva bra texter som fungerar som det är avsett. Ta reda på vilka ord dina besökare använder, tänk igenom hur orden ska placeras och användas i texterna för att leda besökarna rätt och hjälpa dem att uppnå sina mål. Skriv din text för besökarna och du optimerar samtidigt naturligt för söktjänsterna.

Skriva för besökaren - det enda som håller

Det är den enda hållbara strategin, att skriva för besökarna i första hand. Söktjänsterna kommer aldrig att köpa något av dig.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!