Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Om sociala media

Inga genvägar till sociala media

Sociala media är hett nu. Och som alltid när ett medium blir hett rusar marknadsförarna till. Det gäller ju att synas på de ställen där målgruppen finns. De flesta blir besvikna. En del talar om att det är slöseri med tid. Jag tror att de har missförstått det hela.

Masspublicering

Ett vanligt scenario för misslyckande är följande: man skapar en lista över populära platser där man tror att målgruppen finns. Varje gång man skriver en text till en artikel eller en blogg masspublicerar man den till platserna på listan. Sedan väntar man på att besökarna ska strömma till.

Sociala media inga massmedier

Det fungerar inte så. Missförståndet man gör sig skyldig till är återigen att man tror att mediet är ett massmedium och att det gäller att nå så många som möjligt. Den gamla sanningen att den som försöker nå alla når ingen gäller i hög grad här.

Indirekta effekter

Det är inte fel att publicera bra material men om det görs bara för att skapa trafik blir det fel. Det är istället de indirekta effekter som publiceringen kan ha som är de intressanta. Bra material har alltid en potential att väcka intresse.

Bra material får spridning

Någon kanske läser det och finner det tillräckligt värdefullt för att länka till det i sen egen blogg och kanske till och med skriva om det. Den typen av enstaka reaktioner kan vara de mest värdefulla. Det kan ge spridning åt materialet och fler länkar.

Lär koderna

Alla sociala forum har sin egen inriktning eller tema som inläggen handlar om. Det gäller att lära sig det. Det kan man bara göra genom att följa diskussionen och delta i den. Det kan ta lång tid att lära sig alla de underförstådda koder som gäller.

Bygg förtroende

Man måste vara med ett tag innan man börjar publicera eget material. Det gäller att bygga förtroende. Att bara slänga in en text för att man tror att den passar väcker i bästa fall bara löje. I värsta fall kan det slå tillbaka och man har fördärvat sitt varumärke. Sociala medier är just det - sociala.

Skaffa vänner

Det handlar alltså om att bygga förtroende och att få vänner. Det är bara vänner som kan ge bra betyg åt ens inlägg och sprida dem med sina länkar. Och om dina texter blir omskrivna och citerade kan det hända att du får besök av andra också.

Någon stannar

De flesta av dessa kommer bara att titta in hastigt och försvinna igen, vilket ju är det vanligaste beteendet på nätet. Men några kommer att stanna och kanske läsa och till och med länka till din plats. Och så kan det sprida sig.

Underordnad och kritisk

Det gäller alltså att underordna sig och lära. Men om du finner en plats där ditt material kan bidra med något så tveka inte att publicera. Och som alltid gäller det att vara självkritisk. Det räcker inte att det är bra, det måste vara riktigt bra för att det ska duga.

Reaktiv - inte proaktiv

Marknadsförare är vana att vara proaktiva, kreativa och hitta på saker för att väcka uppmärksamhet. Just de egenskaperna är minst lämpliga i sociala media. Där gäller det istället att vara lyhörd och anpassa sig till situationen. Den omställningen kan vara jobbig men nödvändig.

Inga genvägar

Det går nog att lyckas med marknadsföring i sociala media, men det tar tid, kräver mycket arbete och social känslighet. Det finns som vanligt inga genvägar till framgång.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!