Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Mäta framgång på nätet Mäta framgång på nätet

Om långa eller korta besök

Länge ansågs antalet besökare vara ett mått på platsens framgång. Alltfler nätplatsägare inser nu att det inte håller. Nu tittar man i stället på besökens längd och antar att de är ett bra mått på kvaliteten. Men inte heller det är sant.

Besökarna stannar inte

Innan vi går in på hur det hänger ihop, låt oss titta på hur det ser ut. Jacob Nielsen skriver om detta i en rapport. Man refererar där till egna och andras undersökningar om hur länge besökare stannar på en sida. Resultaten är klara och entydiga. Inte länge alls.

De flesta försvinner inom tio sekunder

Det är värre än så. En studie visar att sannolikheten för att en besökare lämnar en sida inom tio sekunder är så hög som över 95%. Andra studier bekräftar detta och man drar slutsaten att de flesta besökare har lämnat en sida inom tio sekunder till en halv minut.

Skannar sidan

Vidare menar Jacob Nielsen att det här betyder att en vanlig besökare bara skannar av det viktigaste, menyn och rubrikerna, och i den mån man läser något hinner man bara ta till sig högst en fjärdedel av texten.

Otåliga besökare

Att det är så här beror naturligtvis på att besökarna numera är erfarna och vana vid att det mesta som förekommer på nätet är skräp. De väntar sig inget annat. Därför är de skickliga på att snabbt avgöra om en sida är värd deras tid eller inte.

Besökarna rädda om sin tid

För det är det det egentligen handlar om, besökarnas tid. Som besökare på en plats är vi inte beredda att ägna den mer tid än vad som krävs för vårt ärende. Och ser vi inga tecken på att det vi söker finns där, har vi ännu mer bråttom därifrån.

Några få stannar länge

Undersökningarna visar även an annan intressant sak. Efter det första dramatiska fallet, då 95% av besökarna försvinner inom tio till tjugo sekunder, blir det en rest på cirka 3% som stannar trettio sekunder eller längre. Men då ökar i stället chansen att besöket varar i flera minuter eller ännu längre.

Inga bra eller dåliga sidor

Nu är det lätt att dra slutsatsen att det finns två sorters sidor, bra och dåliga. De dåliga som stöter bort besökarna inom en halv minut och de bra som får dem att stanna flera minuter. Förhoppningsvis för att läsa det bra innehållet. Men så enkelt är det knappast.

Antal besök eller besökslängd dåliga mått

De enda säkra slutsatserna man kan dra av detta är dels att antalet besökare inte säger något om platsens värde. Och dels, om några få besökare stannar länge medan resten är borta efter några sekunder, är knappast medelbesökstiden ett meningsfullt mått på något heller.

Nätplatsen ett verktyg för andra mål

Är då inte ett långt besök tecken på att besökaren uppskattar platsen? Nja, inte nödvändigtvis. Det beror på syftet med besöket. Om avsikten är att ta till sig innehållet, kanske, men i de flesta fall är platsen endast ett verktyg för att nå ett annat mål. I de fallen tyder långa besökstider snarare på motsatsen.

Leta förgäves ger lång besökstid

Ett enkelt exempel. Om jag ska köpa en produkt av ett företag och går till deras nätplats för få veta mer och får ägna flera minuter åt att leta efter de dokument, tekniska specifikationer eller en bruksanvisning och liknande utan att finna det, är det långa besöket då en framgång för företaget?

Frustrerade besökare

Långa besökstider kan ju lika gärna betyda frustrerade besökare och misslyckade besök, som ger företaget dåligt rykte. Det är väl knappast något webbteam som går till ledningen och berättar att man lyckats öka snittiden för besök genom att krångla till det för besökarna.

Förenkla och ta bort onödigt material

Ändå är det det som många webbteam ägnar sig åt genom att oftare lägga till material än att ta bort onödigt. Om det enligt Nielsen är så att endast en fjärdedel av allt material blir läst, kan man ju utan vidare ta bort resten, 75 procent.

Besökaren avgör vad som är ett lyckat besök

Varken antalet besök eller besökstidens längd är meningsfulla mått på platsens framgång. Det enda som räknas är om besökaren tycker att besöket är lyckat. Genom att ägna energi åt att underlätta för besökaren och spara dennes tid gynnar vi inte bara denne utan även företaget och framförallt varumärket. Vårt rykte på nätet.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!