Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Det osynliga nätet Det osynliga nätet

Nätet finns inte längre

När en företeelse blir självklar upphör den att finnas i medvetandet. Nätet har blivit vardag, alltså syns det inte.

Ingen surfar längre

Ingen talar längre om att surfa på Internet. Varför skulle man det? Många yngre har nog aldrig hört ordet. För er som inte vet det, betydde det att hoppa från plats till plats på nätet av ren nyfikenhet. En ganska meningslös syssla, men spännande så länge allt var nytt.

Spännande bara för journalister

Det är nog bara journalister, marknadsförare och kundansvariga på företag, som fortfarande tror att nätet är ett nytt och spännande medium. Alla vi andra använder det som ett självklart och vardagligt verktyg för att få saker gjorda snabbt och enkelt.

Undersökning av medievanor

För att illustrera fenomenet kan vi se på en undersökning av vad konsumenter säger sig ägna sin tid åt, av opinionsföretaget Forrester. Man frågade 58000 amerikanska konsumenter om deras medievanor. Det visade sig att tiden man sade sig vara på nätet hade minskat från 21,9 timmar per vecka till 19,6.

Så självklart att det inte syns

Kan det stämma? Knappast. Gina Sverdlov på Forrester tolkar siffrorna så att de som svarat inte riktigt inser hur mycket de egentligen är ute på nätet: "Trots att de har apparater som är ständigt uppkopplade inser de flesta inte att de faktiskt använder nätet". Och hon fortsätter: "De använder till exempel Facebook för att hålla kontakt med varandra, men anser inte att det är att var ute på nätet, eftersom det är en så självklar del av vardagen".

En faktisk ökning

Andra undersökningar, som man gjort över användning av apparater som kräver uppkoppling mot nätet, visar på en tydlig och kraftigt ökad grad av nätanvändningen, säger hon. Så visar till exempel en enkät över användningen av sociala medier att den har ökat från 58 % år 2010 till över 70 % i år. Att använda telefonen till Facebook ses inte som att vara ute på nätet.

Förlorad laddning

De här resultaten är helt logiska, säger Gina Sverdlov. Varför prata om att gå ut på nätet när man redan är där? Ord och begrepp som offline, online, nätet och så vidare, har tappat både i betydelse och laddning. Det är naturligt när de blir vardagliga. Ingen säger att man använder telefonen för att boka tid hos frisören. Och ingen säger att man ska gå ut på nätet för att köpa en biljett. Man bara gör det.

Oviktiga begrepp

Spelar det egentligen någon roll vad vi kallar dessa företeelser? Vad är det för skillnad mellan en app och en nätplats? Är det längre meningsfullt att kalla en telefon mobil? Är inte det självklart? Är en dator mobil om den ligger på arbetsbordet?

Skiftet har redan ägt rum

Tyder inte all denna uppluckring i begreppen på att det stora skiftet redan ägt rum? Vi skiljer inte längre på att göra saker på nätet och utanför. Vi bara gör det.

Osynlig vardag

I början var allt spännande. På Internet fanns det nätplatser och sökmotorer som hjälpte oss att finna saker. Vi insåg nödvändigheten av att sökoptimera för att, som det hette, synas på nätet. Nu är allt vardag och osynligt.

Upplösta gränser

Men medan kundernas och konsumenterna upplever världen, som en sammanhängande enhet, med upplösta gränser mellan företeelser, ser företagen fortfarande världen som uppdelad i specialiteter. Man har strukturerade organisationer med fasta gränslinjer.

Fasta gränser

Det finns kundansvariga, supportansvariga, informationsarkitekter, marknadsförare, grafiska designer, utvecklare, webbansvariga, innehållsstrateger, experter och strateger för sociala media, personer ansvariga för innehåll, nyhetsbrev och så vidare.

På eller utanför nätet utan betydelse

Vi andra struntar i allt det där. Vi bryr oss inte. Vi är fullt upptagna med att hålla kontakt med vänner, utföra ärenden, lösa våra problem, boka vår semester och kort sagt, sköta våra liv. Om vi gör det på eller utanför nätet har ingen betydelse. Det syns inte.

Släppa greppet om invanda föreställningar

För att lyckas i den värld där kunderna finns måste företag och organisationer släppa greppet om den egna stukturen, missionen och det egna budskapet och börja lyssna på kunderna. Se deras behov och önskemål och lära sig att lösa deras problem på det sätt de önskar.

Befinna sig i kundens värld

Det handlar inte längre om nätet eller inte nätet. Det handlar inte om att synas. Det handlar om att befinna sig i kundens värld. Det är jobbigt att släppa greppet om gamla invanda förestållningar om hur världen ser ut.

Tänk att nätet redan är en sådan invand gammal föreställning.

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.

blog comments powered by Disqus