Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Textrevolutionen

Ordens makt tillbaka

Det skrivs som aldrig förr. Det kan se ut som en paradox att texten blir allt viktigare i vår bildindränkta tid. Men för att kunna kommunicera måste man behärska det skrivna ordet. Och vem hade för tio år sedan trott att dagboksskrivandet skulle bli populärt igen?

Text med ny stil

Det är naturligtvis Internet och mobiltekniken som ligger bakom. Alla med en mobiltelefon har snabbt lärt sig att skriva korta och kärnfulla texter. Många, särskilt ungdomar, har utvecklat en närmast stenografisk stil med kreativa förkortningar. Men text är det och det måste vara välskrivet för att fungera.

Kollektivt minne

Vad är Internet om inte en gigantisk samling texter, som allt mer börjar bli till vårt kollektiva minne? Det är numera vanligare att leta i en sökmotor än att gå till ett uppslagsverk. Även bland fackfolk. Och när använde du telefonkatalogen senast? Nätet har blivit en vardaglig nödvändighet.

Explosion av texter

Aldrig har det skrivna ordet varit viktigare än nu. Aldrig har så många skrivit som nu. Nätet har inneburit en formlig explosion av texter. Och det bara växer. Det är en textrevolution på gång. Vi lär oss att använda texter på ett nytt sätt. Det gäller att kunna skriva snabbt, kort och bra i allt fler sammanhang.

Text är makt

Företag styrs idag med texter. Inte med gammaldags promemorior, PM, utan med e-post. Allt fler beslut föregås av en mejlrunda mellan de berörda. Då gäller det att snabbt kunna formulera sig så att man blir förstådd. Se bara hur dessa nyckelpersoner sitter på världens alla flygplatser, böjda över sina bärbara och svarar på e-post.

Internet är vardag

Nätet har blivit vardag. Det beror på dess enkla standardiserade form och basteknik. Det är länge sedan nu nätet var en lekstuga för avancerade formexperiment. Det som visade sig hålla i längden var den välskrivna texten. Ingen nätplats klarar sig utan texter.

Texten är nätplatsens smörjmedel

Ta musik- och videoplatserna MyPlace och YouTube till exempel. De har vuxit enormt och deras betydelse bara ökar. Men ingen av dem klarar sig utan texter. Hur skulle man hitta något utan menyer? Hur skulle man veta vad man ska se utan korta beskrivningar? Nyckelord, länktexter och sammanfattningar är smörjmedlet på varje nätplats.

Textannonser skapar miljonvinster

Vad tjänar Google pengar på? Textannonser. Annonsörerna har under åren skickat in miljarder i vinst till Google med annonser på femton ord. Det är en konst värd att lära sig, att formulera sitt budskap med femton ord så att det säljer. Och att skriva effektiva titlar på 60 tecken så att de märks i sökresultaten.

E-post viktig kommunikationskanal

E-posten har, trots allt tal om motsatsen, blivit allt viktigare som primär kommunikationskanal för allt fler. Vi har utan att vi märkte det blivit beroende av den. Fler företag börjar inse dess potential i marknadsföringen, trots all skräppost. Och DM via e-post är text. Det gäller bara att skriva ämnesrader, som inte omedelbart blir raderade.

Deltagarinflytande den verkliga revolutionen

Men den verkligt stora revolutionen kommer varken från företag, söktjänster eller webborganisationer. Den riktigt stora förändringen står kunder och besökare för. Dessa har börjat bidra med texter på allt fler nätplatser. Det är allt från omdömen om varor och tjänster, rescencioner och bloggar till diskussioner och debatter. Det är kundernas och besökarnas inflytande, som är den stora förändringen vars följder vi ännu bara kan ana.

Språklaboratorium

Nätet innebär stora förändringar i vårt sätt att skriva. Nya behov kommer att uppstå och nya sätt att möta dessa. Nätet är ett enda stort språklaboratorium där vi kan testa nya lösningar. Det som inte fungerar försvinner snabbt och hållbara metoder kommer att utvecklas.

Ökande behov av professionella texter

Men tro inte att det innebär att behovet av professionella texter försvinner. Tvärtom, ju mer material som publiceras desto större blir behovet av välredigerade och bra texter. Efterfrågan på duktiga skribenter och redaktörer kommer bara att öka. Besökare och kunder vill inte bara delta själva, de vill också mötas av ett bra innehåll med välskrivna texter.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!