Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Strategi för kunskap

Att hantera informationsöverflödet

Företag idag producerar oerhörda mängder information. Det skrivs epost, rapporter, presentationer, PM, bloggar och webbsidor i en aldrig sinande ström. Information, som i de allra flesta fall blir liggande oläst i något filsystem eller på någon obesökt webbsida. Få vågar räkna på vad det kostar. En professionell redigering kan vaska fram guldet i detta överflöd av information.

Teknisk dokumenthantering

Rätt dokument till rätt person

En strategi går ut på att allt som produceras förr eller senare kommer till nytta. Det gäller bara att skapa ett tillräckligt bra system som kan matcha rätt dokument till rätt person vid rätt tidpunkt.

Systemen håller ordning

Det är en klassiskt teknisk lösning på ett växande problem. Man hävdar att söksystemen blir allt bättre på att finna relevant innehåll. Att moderna dokumenthanteringssystem med avancerade filter håller ordning. Och att med ett bra publiceringssystem kan webbplatsen hållas aktuell nästan automatiskt.

Fri publicering

I denna strategi underförstås också att alla ska kunna publicera det man tar fram. Ingen ska censurera eller redigera innehållet. Visst, man medger att det mesta som publiceras kanske inte håller måttet, men att ingen kan förutsäga var guldkornen ligger. Därför är det bäst att släppa fram allt och låta systemen hantera överflödet.

Svårt att överblicka för mycket information

Jag tror att det är en felsyn. Det är samma misstag som ligger bakom att många storslagna intranätsatsningar nu för en tynande tillvaro. För mycket och för svårt att finna det användbara, trots smarta system. Kunskap i sig ger inget, det är hur och om den används som räknas.

Redaktionell informationshantering

Den andra strategin bygger på att allt som ska publiceras granskas och redigeras av någon som har den kunskap och den erfarenhet som krävs. Det krävs en professionell hantering av informationen för att guldkornen ska synas och kunskapen komma till nyttig användning.

Redaktören skapar nytta för läsaren

Att redigera och välja material är inte censur. Ingen tycker väl att tidningar och tidskrifter censurerar när de refuserar eller redigerar insänt material. Redaktören har en enda uppgift: att skapa nytta för läsarna. Detsamma gäller webbredaktören.

Redigerat material är värt att läsa

Den som läser ett material som har gåtts igenom av en professionell redaktör, vet att det som syns är det som är värt att se. Man vet att guldkornen ligger framme. Den som är hänvisad till ett automatiskt system eller sökmotor kan aldrig vara säker på att inte ha missat något.

Genom att förkorta, redigera och lägga till rätta, genom att beslutsunderlagen ligger färdiga, sparar webbredaktören tid åt besökaren. Och tiden sägs vara guld värd. I varje fall ökar chansen att besökaren stannar, läser och konverterar till kund.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!