Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nytt sätt att skriva

Sökbar och aktiverande

En webbplats är en aktiv plats. Läsarens blick sveper över sidan i en rastlös jakt på något användbart. För att möta detta krävs ett fundamentalt nytt sätt att skriva. Helt annorlunda än alla tidigare former av texter.

Traditionell text övertygar

Traditionell, pappersbaserad text, handlar om att övertyga, övertala, argumentera eller informera. Den går ut på att få oss att köpa något, vare sig det är en åsikt, uppfattning eller en tjänst eller vara. Traditionell marknadsföringstext syftar framåt.

Webbtexten aktiverar

Webbtexten är omedelbar. Den går ut på att förmå läsaren att göra något, omedelbart. Inte senare utan nu direkt. Det kräver ett sätt att skriva som få, om ens någon av oss, har erfarenhet av ännu. Vi får försöka lära oss här och nu genom att prova oss fram.

Webbtextens grundelement

Sökbarhet och länkar

Webbtexten bygger på två grundläggande begrepp: sökning och länk. Sökningen är grunden till att läsaren överhuvud kommer till texten. Länken leder läsaren vidare. Hela texten syftar till att få läsaren att klicka på den. Antingen för att läsa vidare, fylla i ett formulär eller ta kontakt.

Sökbara texter

Det gäller alltså att skriva texter som samtidigt är sökbara och aktiverande. Sökbara i den meningen att de får bra placering i sökmotorerna, men också så att det är enkelt för läsaren att finna det sökta i texten. För att till slut klicka på avsedd länk.

Besökarens egna ord

För att kunna skriva sökbara och aktiverande texter måste vi sätta oss in i besökarens situation och använda dennes ord. Inte de ord och formuleringar vi själva och våra kollegor använder. Inte heller de ord vi tror att våra besökare använder. Vi måste ta reda på vilka ord och fraser som faktiskt används. Vi måste använda besökarnas egna signalord.

Blicken stannar vid det välkända

Skälet till detta är att läsarens blick tenderar att stanna på de ord och vändningar hon känner igen, dvs sina egna. Flera undersökningar, där man studerat ögonrörelser hos personer som läst på en webbsida, styrker detta. Vi fastnar med blicken där vi ser något vi känner igen.

Textens heta ställen

När vi väl har funnit de rätta orden och fraserna måste texten skrivas så att dessa finns på strategiska ställen. De bör finnas på ställen som rubriker, inledningen på stycken och meningar, utspridda i den löpande texten, punktlistor och i länktexter. Dessa är textens heta ställen.

Länktexter underskattade

Länktexter är nog det mest underskattade textelementet. Det vanliga är att man skriver något i stil med "klicka här", "läs mer här" eller "klicka här för att komma till.." och så vidare. Vid det här laget vet besökaren att länkar är klickbara. Det behöver vi inte berätta.

Länktexterna visar vägen

Bra länktexter är helt avgörande för webbplatsens framgång. Det är de som leder besökaren vidare till de sidor i din webbplats som du vill att de ska läsa. De är webbplatsens snabbskyltar, ofta viktigare än menyerna, för att få besökaren rätt. Besökaren har ett ärende och vill utföra det så snabbt och enkelt som möjligt. Bra länkar visar vägen.

Uppmana till aktivitet

Länken är i sig en uppmaning till aktivitet. Utnyttja det. Skriv länktexten efter vad du vill uppnå. Använd besökarnas egna ord för att fånga blicken och uppmana till handling.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!