Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Stjäl inte besökarens tid

Nätet handlar om tid

Tid är mer än pengar. Det är en begränsad resurs vi alla måste hushålla med så gott det går. Ändå är den så lätt att slösa med. Alldeles särskilt enkelt är det att slösa med andras tid. Det är just det många företag gör. Bakom ett sken av modernitet.

Intern tid dyrbar

De anställdas tid är dyr. För att hålla ner kostnaderna försöker man därför att spara in på den. Det kan göras på flera sätt. Man kan säga upp folk. Man kan rationalisera, förenkla processer, ta bort moment och så vidare.

Tiden oförstörbar

Men tiden är likt energin oförstörbar. Och eftersom den behövs, måste den sparade tiden tas någon annanstans. Därför försöker företagen lägga arbetsuppgifter på kunderna. När lät du senast en banktjänsteman göra bankärendet åt dig?

System istället för kundservice

Det är på service och support man drar in mest och rationaliserar hårdast. Istället för att ha en välutbildad och insatt personal, som tar hand om kunderna, hänvisar man till automatiska system som sällan eller aldrig passar just de problem kunderna har.

Hur länge har vi inte alla suttit och försökt fundera ut vilket menyval, som är bäst bara för att till slut hamna där vi började? Eller i värsta fall fått samtalet brutet av systemet. Ringer man med en mobiltelefon kan det bli riktigt dyrt.

Illa skött varumärke

Det är obegripligt hur stora företag, med högt avlönade ledningar, kan behandla företagets viktigaste tillgång, varumärket, så illa. Det är faktiskt obegripligt hur man kan satsa miljoner på branding och samtidigt behandla kunder och prospekt så dåligt.

Att stjäla tid

Den tid som anses för dyr inom företaget försöker man köpa så billigt som möjligt av kunderna. Med dålig service, onåbar support och krånglande system tar man tid av kunderna. Den tid man inte vill betala för, stjäl man. Av oss.

Företagen har inte förstått vad som hänt

Det här syns tydligt på nätet. Med nätplatser som är överlastade med information, har svåröverskådliga menyer, tidskrävande grafik och ogenomtänkt innehåll stjäl man besökarnas tid. Det är som om man inte förstått något av det som har hänt.

Ändrat beteende

Nätet har för alltid ändrat vårt beteende och vår syn på företag som missköter relationerna med kunder och besökare. De första årens fascination över det nya har förbytts i en alltmer stigande irritation över dåliga och tidskrävande nätplatser.

Tiden betyder allt på nätet

Auktionsplatser som eBay har märkt en klar minskning av antalet auktioner. Affärstidningen Business Weekly skriver att konsumenterna inte längre vill ta sig den tid och det besvär det innebär. De föredrar enkla, snabba köp till fasta priser.

Otåliga kunder

Den här utvecklingen mot otåligare och intoleranta kunder har accelererat med åren. Före år 2006 återvände 75 % av besökarna inte till en plats som tog mer än åtta sekunder att ladda ner. 2006 visade hade den siffran gått ner till fyra sekunder. Hur lång tid accepterar besökarna nu, år 2008?

Femton ord och fyra sekunder

En annan undersökning visade att en nätplats hade då, år 06, inte mer än fyra sekunder på sig att visa att det var värt att stanna. På den tiden hinner man kanske läsa femton ord. Om dessa femton ord är marknadsföringsjargong förstår besökaren snabbt att platsen enbart stjäl tid.

Fingret på bakåtknappen

Det är detta som många företag och marknadsförare har så svårt att förstå. Man förstår inte att deras besökare sitter med fingret på bakåtknappen, bokstavligen. Då spelar det ingen roll hur snygg grafiken är eller hur vackert fotomodellerna ler.

Googles företagspolicy

Ett av världens mest framgångsrika företag, Google, har förstått. De följer två viktiga principer:

  1. Att fokusera på människorna, deras liv, arbete och drömmar
  2. Att varje millisekund räknas

Begrunda följande stycke ur Googles företagspolicy: "Framförallt ska en produkt från Google vara användbar i det dagliga livet. Den ska inte försöka imponera med flashig teknik eller visuell stil - trots att den kanske har det. Den ska inte locka någon att använda en funktion som denne inte vill ha eller behöver, men erbjuda en naturlig möjlighet att växa för den som är intresserad. Den ska inte tränga sig på, men den ska öppna dörrar för den som vill undersöka världen, arbeta enklare och mer kreativt och byta idéer med vänner eller resten av världen."

Omvänd traditionell marknadsföring

Det låter flummigt, som det vore från något hippiekollektiv och inte från världens starkaste varumärke. Texten ovan vänder upp och ner på mycket av traditionell marknadsföring, men Google tjänar pengar. Stora pengar.

Nätet handlar om tid

Nätet handlar om kunderna, inte om företagen. Nätet handlar om tid, vår tid. Att slösa med den tiden. Att stjäla vår tid är som att spotta oss i ansiktet. Det är vad företagen gör när de tror att deras smarta nätplatser och system sparar intern tid.

Stulen tid kostar varumärke

Det går inte att sälja något, det går inte att kommunicera något till någon utan att begära, köpa, dennes tid. Vad betalar du för det? Är det värt det? Varje gång man stjäl tid från en besökare skadar man sitt varumärke, sitt rykte. Vi torkar ansiktet bara en gång.

Stjäl inte dina besökares tid. Det kostar för mycket. För dig.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!