Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Det första klicket Det första klicket

En bra meny kräver en bra struktur

Varje besök på en plats på nätet börjar med det första klicket. Det sägs ofta att det första intrycket av en plats är viktigast. Det är inte sant, det viktigaste är att det första klicket leder rätt. Om det går fel är hela besöket misslyckat.

Nätet är länkar

Nätet består av klickbara länkar. Det är det som skiljer nätet från alla andra medier. Nätet har ingen början och inget slut. Det är en oöverskådlig härva av platser och sidor som refererar till varandra. Länkarna är nätets vägskyltar.

Länkar visar vägen

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa våra besökare att hitta rätt. Det gör vi med ett genomtänkt navigationssystem, med bra menyer och bra länkar. En bra länk är på en gång ett löfte och en skylt, som säger: "här finns det du söker".

Det är orden som gör det

Att kunna skriva bra länktexter är en webbdesigners viktigaste egenskap. Glöm bakgrundsfärger, typsnitt, knappdesign och allt sådant. Det är orden som gör det. Och de kommer inte lätt. För att finna de rätta orden måste grunden vara genomtänkt.

Företagets logik

Det är här det oftast går fel. De flesta nätplatser är byggda efter företagets egen logik. Materialet är strukturerat så som man är van att se det. Då får man problem när orden i menyn ska väljas.

Överlappande menyval

Besökarna struntar i företagets inre logik. De vill ha resultat. Om platsen då är strukturerad efter ett internt system blir den oanvändbar för dem. Menytexterna blir helt enkelt otydliga och svårbegripliga. Vi får det vanligaste misstaget i webbdesign: överlappande menyval.

Otydliga menyer

Antag att vi har ett problem med en vara vi köpt. Vi går till företagets plats för att få hjälp. Där möts vi av följande val: "Hem", "Erbjudanden", "Produkter", "Om oss" och "Vanliga frågor". Menyval som är fullkomligt logiska för företaget, men knappast kristallklara för den som kommer utifrån med ett ärende.

Det första klicket

En undersökning av Webusability visar att sannolikheten för ett lyckat besök är dubbelt så stor om det första klicket leder rätt. I de andra fallen blir besöken både längre och omfattar fler sidor. Och med stigande frustration får man förmoda.

Dålig struktur ger otydliga menyer

Långa besök och många besökta sidor är alltså inte ett tecken på stort intresse, utan på dåliga och ogenomtänkta menyer. Och det i sin tur beror på felaktigt strukturerat innehåll. För att få det hela rätt gäller det alltså att ta mer hänsyn till besökarens behov än företagets önskan att nå ut med sitt budskap.

Ta reda på kundens önskemål

Hur gör man då? Det första steget är att börja i rätt ände. Hos kunderna. Vad vill de ha av företaget? Vad är deras problem? Vilka ärenden har de när de kommer till platsen? Gör enkäter, beställ intervjuer, fråga direkt osv. Lite fotarbete helt enkelt.

Testa olika texter

Ur det insamlade materialet urskiljer man sedan de viktigaste ärendena. Dessa blir grunden för platsens toppmeny. Därefter testas olika menyalternativ för att se vilka som får flest klick för ett visst ärende. Till slut har man förhoppningsvis hittat en passande meny med inte för alltför många val.

Ett exempel

Antag att vi har en plats som säljer barnkläder och vi behöver ett bra menyalternativ för kundbehovet "slitstarka kläder för utomhusbruk, höst och vinter". Testpersonerna får välja mellan "Vinterutekläder", "Lekoveraller", "Dagisoveraller", "Bävernylon" etc. tills vi har funnit ett alternativ som de flesta är överens om.

Bra meny enkel

En bra toppmeny är enkel med få val. Helst inte fler än fem, eftersom vi har svårt att överblicka fler. Varje val ska vara distinkt och det ska inte gå att förväxla. En bra meny riktar sig till besökarnas viktigaste behov och utesluter allt onödigt.

Bra struktur ger enkla undermenyer

Med den på plats blir det enklare att finna bra undermenyer och länkar till andra sidor, som för besökaren vidare till rätt mål. Vi riskerar inte att få kunder som irrar runt i fåfängt och frustrerat letande.

Ökad chans för ett lyckat besök

Bra menyer och bra länkar kräver ett ständigt testande och prövande av orden. Det är texten, orden i länken, som avgör om den blir klickad eller inte. Om sedan målet motsvarar länktextens löfte ökar chansen för ett lyckat besök för både kunden och företaget avsevärt. Det är god webbdesign. Och bra branding.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!