Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Mät effekten

Sätt siffror på webbplatsens effektivitet

Siffror är det enda som gör intryck på företagsledningar. Om du ansvarar för ett företags nätplats måste du finna metoder att konkretisera nyttan av den med siffror, men undvik den enkla statistiken på antal träffar eller besökare.

Nyttan är det enda som räknas

En webbplats, eller nätplats som jag kommer att skriva i fortsättningen, är dubbelt inriktad på effektivitet. Besökaren vill få något gjort och företaget vill ha nytta av den. Inget annat. Besökaren har ingen lust att öda tid på ointressant innehåll och företaget vill inte slösa pengar.

Företagscentrerat innehåll kan skada varumärket

Tyvärr tror fortfarande alltför många företagsledningar att nätplatsen är till för marknadsföring. Att det gäller att få ut företagets budskap. Då gäller det att visa att ett mer kundcentrerat innehåll ökar antalet intresserade kundämnen och därmed försäljningnen. Och att ett företagscentrerat innehåll faktiskt skadar varumärket mer än det förmedlar budskapet.

Antalet träffar eller besökare opålitliga mått

För att visa detta duger det inte att redovisa antal träffar trots att det är frestande eftersom det är den största siffran i statistiken. Antal träffar är en teknisk term som handlar om de datamängder som passerar servern och har inget med besökarna göra. Inte ens antalet besök är ett pålitligt mått.

Exemplet aftonbladet.se

Aftonbladet.se skryter med att de har sju miljoner unika besökare som gör 55 miljoner besök per månad (mars 2005). Det låter ju imponerande. Men många har aftonbladet.se som startsida. Det innebär att aftonbladet får ett besök varje gång någon av dessa startar sin webbläsare. Den här typen av portaler fungerar ofta som just portaler, sådana man passerar igenom på väg till annat.

Mät effekten av innehållet

Försök istället att hitta metoder att mäta effekten av innehållet. Se hur många som stannar längre än trettio sekunder och verkligen läser texterna. Hur många klickar på den länk som leder till fördjupad information om produkten eller tjänsten? Hur många beställer mer material? Hur många tar kontakt? Och hur ser den försäljning ut som kan relateras till nätplatsen?

Uppskatta förändringar

Försök göra uppskattningar av vad som händer när du förändrar innehållet: Vad händer om jag ändrar i den här rubriken? Om jag lägger den här länken på ett annat ställe? Om jag kortar den här texten? Får jag fler intresserade om jag skriver så här istället?

Studera loggfilerna

Det är viktigt att studera loggfilerna, men kör dem i flera olika analysprogram och jämför. Där finns en del överraskningar och det är inte alltid enkelt att tolka resultaten. Men det viktiga är ändå det verkliga utfallet. Hör intresserade besökare av sig? Vad säger de? Får du nya kunder?

Kvalitet säljer

Kvalitet på innehållet säljer, men det är besökarens upplevelse av kvalitet som räknas. Din uppgift är att öka denna, mäta effekten och förmedla den till ledningen på ett begripligt sätt. Ju mer användbara siffror du presenterar desto bättre.

Undervisa ledningen

Du måste, om det är nödvändigt undervisa ledningen i vilka mått som är meningsfulla. Få dem att inse att ett stort antal besökare inget är värt om ingen köper. Visa att nätplatsen sparar verklig tid för den som söker information. Visa att kundnöjdheten ökar om nätplatsen ger det stöd kunden behöver efter köp.

Kvantifiera i procent

Försök kvantifiera dessa mått i procentuella förändringar. Men var beredd på att visa hur du har kommit fram till dina siffror. Med ett väl genomfört arbete i både underhåll av nätplatsen och analys av besökarnas beteende bör du stå väl rustad inför en kritisk ledning.

Men det viktigaste är att din nätplats levererar verklig nytta.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!