Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Sidewiki

Makten över varumärket

Allt fast förflyktigas, skrev Marx en gång. Nätet visar att han hade rätt. Företag som trodde sig ha stabila varumärken får se sig förlora kontrollen över dessa. Varumärken går från att vara begrepp till pågående processer och diskussioner. Nu har Google drivit den utvecklingen ännu längre.

Sidewiki

Sociala media, kundmakt och innehåll skapat av besökarna har ingått länge i nätmarknadsförarnas arsenal. Nu måste vi lära oss att hantera ännu ett nytt begrepp. Nyligen lanserade Google Sidewiki, en tjänst som kommer att ge besökarna ännu mer inflytande, om det används som man hoppas.

Dela med sig av upfattningar

Den grundläggande idén bakom är att varje besökare på en plats har någon uppfattning om den. I några fall vill man dela med sig av den till andra. Hittills har man då varit hänvisad till sociala media som diskussionsforum och bloggar.

Kommentarer direkt på plats

Med Sidewiki kan man kommentera en nätplats direkt. Det sker i ett kommentarsfält som Google tillhandahåller. Företag som missköter sig eller är intressanta av andra skäl kommer att få spontana diskussionsforum direkt på den egna nätplatsen.

Kontrollfunktioner

Dessa kommentarsfält ligger alltså helt utanför ägarens kontroll. Nu lovar Google alla som är oroliga för missbruk att det finns inbyggda kontrollfunktioner. Kommentarer rangordnas och placeras efter relevans. Det finns även sociala funktioner som att det går att rösta på inlägg och anmäla övertramp.

Ny konsultmarknad

I grunden är det alltså ett diskussionsforum utan moderator och med automatiskt placerade kommentarer. Självklart håller Google algoritmen bakom rangordningen hemlig. Här kan man ana en ny marknad för konsulter, som ska hjälpa företag att få in fördelaktiga kommentarer i höga positioner.

Gammal idé

Idén är inte ny men tiden kanske är mogen för den nu. De som var med i förra stora IT-vågen minns kanske "Third Voice", som kom 99 och hade en liknande funktion. Kommentarerna placerades direkt på sidan i små gula fält. Och så tidigt som runt 90 fanns det en gruppkommentarsfunktion i Mosaic.

I teknikens riktning

Det var alltså bara en tidsfråga innan funktionen skulle komma tillbaka. Och det är väl naturligt eftersom nätet handlar om just samverkan mellan dess användare. Den ligger så att säga i teknikens riktning. Vi får se om det här försöket lyckas eller om det kommer ännu enklare lösningar. Utvecklingen pågar.

Kräver nerladdning

Det som talar emot den här lösningen är att den kräver ännu en nerladdning av ett tillägg. Själv har jag med tiden utvecklat ett motstånd mot alla dessa hjälpmedel, som man ska plugga in. Men jag kan ha fel och att allt fler tycker att fördelarna överväger.

Nätet ett utsatt ställe

Hur som helst representerar Sidewiki en funktion som har legat inbyggd i nätet ända från början. Den som vill vara med får finna sig i att bli granskad och bedömd av vem som helst. Det som på ytan ser ut som en gigantisk marknadsplats är ett utsatt ställe.

Medlen styrde budsakpen

Varumärken har visserligen aldrig varit helt under kontroll av företag och organisationer. Det har alltid varit möjligt att sprida rykten, att förmedla kritiska synpunkter till andra och kanske skriva insändare. Men i grunden styrde den som hade medlen hur varumärket skulle uppfattas.

Omöjligt att gömma sig på nätet

Den världen var kontrollerbar och med rätt resurser och rätt planering gick det att styra opinioner. Ett företag med dåliga produkter eller en organisation med usla tjänster kunde dölja sig bakom påkostade kampanjer. Den tiden är förbi för alltid.

Makten till kunderna

Nätet ändrar förutsättningarna helt. Här finns nu ett enormt globalt nätverk, omedelbart tillgängligt för alla, som vrider makten ur händerna på företagen och lämnar över den till oss konsumenter. Det måste vara en skrämmande upplevelse för den som är van vid den gamla typen av marknadsföring.

Samlade omdömet

Tidigare så fasta varumärken visar vara lättflyktiga. Varumärket är ju inte det som företaget vill att det ska vara utan mer hur det uppfattas av omgivningen. Varumärket uppstår i det samlade omdömet hos alla som är intresserade av det.

Det gränslösa samtalet

Det intressanta är hur detta kollektiva omdöme uppstår. Diskussionen förs i sociala media, som YouTube och bloggar och nu även i funktioner som Sidewiki. Det uppstår i det gemensamma, gränslösa och globala samtalet mellan oss alla.

Låtsas som om inget har hänt

Företag och marknadsförare kan förhålla sig till detta på olika sätt. Det sämsta är att låtsas som om allt är som förr. För att kunna påverka hur varumärket uppfattas måste man nog ge sig ut och delta i det vildvuxna samtalet.

Sidewiki underlättar social marknadsföring

Företag som vill vara med och påverka sitt varumärke måste alltså vara aktiva och svara på inlägg, påpeka felaktigheter och erkänna egna misstag och svagheter. På sätt och vis underlättar faktiskt Sidewiki det arbetet eftersom omdömen nu kommer att finnas lätt åtkomliga på den egna nätplatsen.

Samverkan i kaos

Varumärke, branding, handlar alltså om att samarbeta med sin marknad. Det kräver mycket arbete, lyhördhet och respekt för allas uppfattningar. Det är det enda som kommer att ge framgång i det kaos som nätet utgör.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!