Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Du sköna nya värld

Allt vi gör registreras

Öppna register och andra källor i kombination med nätet lägger grunden för ett helt nytt sätt att se på samhället och oss själva. Aldrig har det varit så lätt att samla in uppgifter om andra människor som nu. Den amerikanska nätplatsen Spokeo förebådar vad som är på väg.

Offentliga databaser ut på nätet

Nätet är ett fantastiskt verktyg för samarbete och delning av information. Allt fler upptäcker det och allt fler organisationer och offentliga verk lägger ut sina databaser. Ärenden som förr kunde ta dagar och veckor kan nu göras med några enkla klick.

Offentlighetsprincipen

Öppna källor och register är i sig inget nytt. Den svenska offentlighetsprincipen är ju från 1700-talet. Avsikten med den var ge insyn i myndigheternas verksamhet. Men eftersom dessa samlar in uppgifter om enskilda blir öppenheten dubbelriktad.

Kombination och snabbhet

Det var en sak när man var tvungen att ta sig till myndigheten, be att få fram registret och leta reda på rätt registerkort. Att någon skulle samla in uppgifter från olika register, kombinera och sammanställa nya register med helt andra syften, var en helt främmande tanke från början.

Allt sparas

Allt vi gör på nätet: besöker olika nätplatser, skriver e-post, kommenterar i sociala medier, handlar, betalar, beställer och registrerar oss för utskick osv. sparas någonstans. Allt lagras. Och det är ju bra om något går fel och det behöver utredas.

Du sköna nya värld bleknar i jämförelse

Men all denna information i kombination med offentliga och öppna databaser och register ger möjligheter till missbruk som får Huxleys dystopi "Du sköna nya värld" att blekna. Det ironiska är att vi själva med glatt mod matar monstret med uppgifter.

Intimt porträtt på oss själva

Vi lägger upp profilbilder och foton med oss på olika sociala media. Vi talar om vad vi är intresserade av och vilka vänner vi har. Och eftersom Google står till tjänst med ett foto på stället där vi bor är det lätt att sammanställa ett intimt porträtt på var och en av oss.

Offentliga uppgifter

Porträttet kan sedan kompletteras med uppgifter om inkomster, skolbetyg, karriär, släktförhållanden och annat ur offentliga register. Kommersiella källor bidrar med köpvanor och vilka semestermål vi föredrar.

Social sökning

Google har redan börjat experimentera med något man kallar social sökning. Våra sökvanor jämförs med våra vänners och de sökresultat vi får för en given sökning påverkas av dessa. Tanken är att om någon vi känner också har sökt på samma eller kommenterat, ska det påverka sökresultatet.

Spokeo

En försmak av hur det kan komma att se ut får man av Spokeo, en amerikansk nätplats som gör just den här typen av sammanställningar. De använder öppna och offentliga källor i kombination med sociala media och söktjänster.

Fascinerande bild

Den gäller bara amerikanska medborgare. Men det är förmodligen bara en tidsfråga innan den här typen av platser dyker upp även här. Under tiden rekommenderar jag att den som ha en bekant där borta provar en sökning. Resultatet är fascinerande.

En ny skön värld

Till skillnad från Aldous Huxleys dystopi från fyrtiotalet är det nu inte enbart överheten som har tillgång till detta. Nätet är ett öppet medium och det är vi själva som är storebror. I sanning en spöklik, skön ny värld som öppnar sig.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!

E-post*
Kommentar*:

This web form is protected from SPAM by SnapHost.com
Skriv tecknen du ser*: Web Form Code

* - obligatoriska.