Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Tillgänglighet bra sökoptimering

Söktjänsterna rekommenderar W3C:s riktlinjer för tillgänglighet

Det som ligger i besökarnas intresse är bra sökoptimering. Det är naturligt eftersom söktjänsterna lever på att leverera sökresultat som de sökande tycker är bra. I linje med detta rekommenderar söktjänsterna dessutom att man följer W3C:s riktlinjer för tillgänglighet. Ett konkret exempel på detta är hur synen på alt-märket har förändrats.

Placera nyckelorden rätt

Enbart bra nyckelord och nyckelfraser räcker inte för att få höga placeringar i söktjänsternas resultat. De måste även placeras på bra ställen. Alt-märket har ansetts vara ett sådant ställe. Alt-märket är avsett för att ge en möjlighet att beskriva bilder med text.

Alt-märket har använts till nyckelord

Det har därför länge varit vanligt bland sökmotoroptimerare att använda alt-märket till nyckelord. Tanken med det har varit att söktjänsterna använder dessa alt-texter med nyckelord i sin värdering av sidan.

Söktjänsterna beaktar inte nyckelord i alt-märket

Så kanske det har varit, men så är det inte längre. Ingen av de tre stora, varken Google, Msn eller Yahoo! tar hänsyn till alt-texten. Enligt en ingenjör på Google betraktar man där alt-märket på samma sätt som meta-märket "Keywords". Det vill säga inte alls.

Missbruk av metadata

Skälet till detta är all missbruk av dessa meta-märken. Det är fortfarande inte ovanligt att sökmotoroptimerare skriver in flera hundra varianter på sina nyckelord i keyword-märket. Till ingen nytta. Snarare kan det få motsatt verkan, eftersom Google betraktar alla sådan uppenbara försök att lura dem med stor misstro.

Alt-märket till för bildbeskrivning

Ännu värre är det att göra samma med alt-märket. Det finns till för att man ska kunna ge en beskrivning av den bild som den hör till. Det är till för alla som antingen har stängt av bildvisningen eller av andra skäl, som funktionshinder, inte kan se bilder och alltså är beroende av textuppläsningsprogram.

Google rekommenderar riktig användning av alt-märket

Tänk vad som händer när textuppläsningsprogrammet kommer till alt-märket och det innehåller fyrahundra varianter av ett nyckelord istället för en beskrivning av bilden. Detta vet naturligtvis teknikerna på Google och de handlar därefter och de rekommenderar att alt-märket används till det den är avsedd för.

Sökoptimera inom ramen för besöksnyttan

Det är alltid en bättre strategi att arbeta med söktjänsterna i stället för mot dem. Det enklaste sättet är att följa deras rekommendationer. Och deras inställning är entydig: de premierar nätplatser som i första hand ser till besökarnas nytta. All sökoptimering ska ske inom ramen för detta.

Använd nyckelord då det är befogat

Betyder detta att man ska undvika att lägga nyckelord i alt-märket? Inte alls. Om bildbeskrivningen blir bättre av att man använder någon av nyckelfraserna så är det i hög grad motiverat. Visserligen tar söktjänsterna inte hänsyn till det nu. Men det kan ändras när som helst och då ligger nyckelorden redan där.

Glöm inte bildtexterna

Huvudsaken är att beskrivningen är relevant och tillför något. Ett annat bra sätt är att lägga till en bildtext. Bildtexter är ett underutnyttjat sätt att öka upplevelsen av sidan såväl som dess sökbarhet. Se även: Nya tankar nr 9, Textens fem heta ställen

Ökad tillgänglighet bra sökstrategi

Eftersom söktjänsterna alltmer premierar de nätplatser som ser till besökarnas upplevelse, är den bästa strategin att sätta besökaren först. När de nu dessutom rekommenderar att man följer W3C:s och ADA:s (American Disabilities Act) riktlinjer för tillgänglighet finns det inte längre någon ursäkt för att inte ta hänsyn till de funktionshindrade. Se även Tillgänglighet

Poängen med en nätplats är att få nöjda kunder, inte bara besökare. Därför måste slutsatsen bli att en nätplats som sätter besökaren främst, har en god användbarhet och en hög tillgänglighet är den bästa strategin. Ur alla synpunkter.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!