Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Informationsarkitektur 1

Vanliga misstag: struktur

Nätplatsens informationsarkitektur kan avgöra dess framgång. En dålig struktur och krånglig navigation försvårar för besökarna att utföra sina ärenden. Det kan kosta ägarna stora belopp i uteblivna konverteringar.

Övervikt för design

Tyvärr råder fortfarande en betoning på design i många byråer. Jag har suttit i möten med webbyråer där första frågan från dem har varit: "vilken känsla vill ni att besökarna ska ha med sig när dom lämnar platsen?" Som om det vore det viktigaste.

Innehåll trist

Trista saker som vettigt innehåll och enkel struktur verkar man inte vara intresserad av. Den här förkärleken för design tycks vara en kvarliggande tradition från reklambyråtiden, som många webbyråer har sitt ursprung i.

Genomtänkt struktur och enkel navigation

Att det ska vara så svårt att förstå att besökarna har ett enda intresse när de kommer till platsen: att uträtta sitt ärende så enkelt och snabbt som möjligt. För att klara det måste platsen ha en så genomtänkt struktur och så enkel navigation som möjligt.

Synlig och osynlig nivå

Informationsarkitekturen har egentligen två nivåer. Dels den osynliga strukturen, den som platsen är byggd runt. Och dels den synliga med navigation och länkar. Det är den senare besökaren uppfattar och använder sig av.

Bra underarbete nödvändigt

Om den underliggande strukturen inte är genomtänkt spelar det ingen roll hur snyggt designad den synliga är. Platsen blir inte enklare att använda för det. Besöken blir misslyckade med åtföljande varumärkesförluster för företaget.

Vanliga fel

Vad är då en genomtänkt struktur? För att ringa in det kan vi se på vad man inte ska göra. Till vår hjälp tar vi den alltid lika alerte Jakob Nielsen, som har identifierat de vanligaste felen. Vi börjar med några vanliga strukturella missar.

Ingen struktur alls

Det är inte ovanligt att man betraktar nätplatsen som en stor behållare för information utan inbördes rangordning. Man förlitar sig på att besökarna använder den inbyggda sökfunktionen eller hittar via direktlänk.

Det kan fungera, men oftast lämnas besökaren utan överblick och med risk att missa viktiga saker. Det här är inte ovanligt på platser med nyhetskaraktär som media, tidningar och liknande. Nyheterna presenteras allteftersom de kommer in.

Dålig samordning mellan sök och struktur

Ofta skapar en intern sökfunktionen bara direktlänkar. Det vore bättre om funktionen dessutom visade var i strukturen målsidan finns. Det är enklare att bedöma träffens relevans om man ser dess sammanhang också.

Inga mellan- eller kategorisidor

Ofta pekar länkar direkt till enskilda sidor. Men om det finns många sidor som skulle kunna ingå i en kategori är det bättre att peka på en samlingssida med länkar till dessa. Det ger en bättre överblick trots att det ökar totala antalet sidor.

För många strukturer samtidigt

En och samma sida kan finnas i olika sammanhang beroende på ur vilken aspekt man ser den. Det betyder att samma sida kan nås på olika vägar. Men om en och samma sida dyker upp på för många olika ställen kan det verka förvirrande.

Alltför många sätt att klassa materialet tvingar besökaren till mer arbete för att kunna välja rätt. Den osäkerhet som detta skapar kan sedan följa med under resten av besöket. Vilket kan resultera i ett uteblivet köp.

Övergivna sidor

Nätet är nedlusat med gamla kampanjplatser som inte längre är aktuella. Ofta har dessa mikroplatser och enstaka landningssidor inte ens en länk till moderplatsen. Det ger inget bra intryck på de besökare som skickas dit av söktjänsterna.

Bra landningssidor är nödvändiga för att stödja kampanjer och annonser. Men istället för att låta dem flyta fritt är det bättre att infoga dem i underavdelningar på nätplatsen. Då kan de bli sökbara även för den interna sökfunktionen.

Kopia av den egna organisationen

En bra struktur är svår att komma fram till. Det kräver att man försöker se platsen ur besökarens synvinkel och se dennes behov. Det duger inte att bara kopiera det egna företagets strukturer. Man måste tänka utanför de egna ramarna.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!