Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Aldrig färdig

Tänk process - inte projekt

Nätet är ständigt pågående. Det bubblar och fräser, platser uppstår och försvinner. Enorma mängder information och rena rykten sprids snabbt via social platser, i bloggar och kommentarer eller som gammaldags e-post. Det är den verkligheten vi måste leva med.

Innehållet säljer

Vare sig du säljer varor, tjänster eller idéer, är det innehållet som gör jobbet. Om inte innehållet svarar mot besökarens behov är hon snabbt borta. Besökaren kommer in från det bubblande nätet och förväntar sig att se resultat direkt.

Aldrig färdig

Därför kan man inte nöja sig med det som en gång lagts upp. Platsen måste ständigt omvärderas och förbättras. Den blir aldrig färdig. Ändå betraktar många företag fortfarande, år 2010, sina nätplatser som projekt. Projekt har ett slut. Nätplatsen har det inte.

Vanliga sättet sämst

Det sämsta sättet att skapa en nätplats på är att göra det till ett projekt på det vanliga sättet. Man sätter ihop en projektgrupp av några marknadsförare och webbdesigners som tar varsin latte och sätter sig i ett konferensrum och brainstormar.

Snygg och oanvändbar

Självklart kommer man fram till ett resultat, en produkt. Därefter skiljs man och går vidare till nya äventyr. Kvar blir produkten. Den kanske är snygg, fräck och modern. Inget fel i det, men risken är stor att den inte är användbar för besökarna. Av det enkla skälet att de var de enda som inte hade något att säga till om i det rummet.

Projekt en gammal tankefigur

Felet ligger hos rigida företagsledningar som har svårt att frigöra sig från gamla tankefigurer. Man ser bara projekt och produkter. När projektet är klart och produkten, nätplatsen, är publicerad betraktar man den som färdig och ett nytt medium för publicering av företagets dokument.

Servern ingen tryckpress

Det enda man har gjort är att man bytt tryckpressen mot webbservern i tron att det blir billigare och snabbare. Därför ser vi massor av platser fulla med dokument tänkta för tryck. I många fall har man inte ens brytt sig om att anpassa för nätet utan lägger ut PDF:erna direkt.

Missad guldgruva

Men på det sättet missar man hela poängen. Servern är ingen billig tryckpress och webbtexten är inget färdigt dokument. Man går miste om all den inneboende kraft som finns i ett bra innehåll när det ligger inlåst i dokument. Besökarna ser det inte och platsen levererar inte allt det värde som den skulle kunna göra.

Bristande underhåll ger kapitalförstöring

Det finns en enorm potential i ett välskött innehåll. Det är ju för innehållet besökarna kommer. Att inte sköta om det är att förstöra kapital. Innehållet måste betraktas som den värdefulla resurs det är. Och en värdefull resurs sköter man om och underhåller.

Moderna webbteam lappar och lagar

Moderna webbteam förstår detta. De har insett att en framgångsrik nätplats är resultatet av ett ständigt pågående, vardagligt gnetande med detaljer. Man försöker hela tiden förutse vad besökarna vill. Man letar fel, tar bort stötestenar och rättar till. Man lappar och lagar.

Reducera och koncentrera

Och framför allt har man förstått att mer inte är bättre. Man tar bort onödigt material som bara står i vägen för besökarnas chans att finna det väsentliga. Man lägger inte upp något bara för att det är bra att ha. Man reducerar och koncentrerar.

Anpassa till ändrade beteenden

Nätet skiftar ständigt. Nya mönster av beteenden uppstår och ett bra webbteam följer med. Man försöker förstå hur besökarna ändrar uppfattningar och preferenser och anpassar sig till det. Man försöker förstå besökarnas viktigaste önskan och ärende till platsen och försöker underlätta så mycket det går.

Besökarens framgång är platsens

Ett bra innehåll är inget mål i sig. Det viktiga är att besökarna lyckas med det de vill göra. Det enda måttet på framgång är då att mäta hur många gånger dessa lyckas. Först då har webbteamet och företaget verkligen börjat använda platsen till dess fulla potential.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!

E-post*
Kommentar*:

This web form is protected from SPAM by SnapHost.com
Skriv tecknen du ser*: Web Form Code

* - obligatoriska.