Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Web 2.0 är besökarinflytande

web 2.0 och marknadskommunikationen

De första tio åren med Internet innebar inte så mycket förändringar som det kan verka. I förhållandet mellan företag, kunder och varumärken är mycket sig fortfarande likt. Web 2.0 kommer att ändra detta i grunden.

Nätplatser som broschyrer

Fortarande agerar många företag som om nätet bara vore ännu ett medium för marknadsföring. Deras webbteam producerar webbplatser som ser ut som broschyrer. Snygga att se på men knappast det som besökarna vill ha.

Banners liknar TV-reklam

De traditionella marknadsföringsmetoderna har inte förändrats. De har bara anpassats till en ny teknik. Annonserna har flyttat in på nätet och utvecklingen verkar går mot mer TV-reklamliknande banners.

Den traditionella modellen omodern

Under nästa tio år kommer den gamla tankefiguren, att företagens budskap måste kommuniceras till marknaden genom att störa konsumenterna, att bli omodern. Mogna företag som redan nu förstår hur Internet fungerar har börjat anpassa sina marknadstrategier efter detta.

Web 2.0

Web 2.0 är ett samlingsnamn för det nya Internet som håller på att växa fram. Det är inte ett namn på en ny teknik, som man måste lära sig som på den gamla hetsiga tiden när varje ny förkortning innebar en ny bok att läsa och en ny teknik att plugga in.

Web 2.0 är besökarinflytande

Begreppet lanserades av Tim O'Reilly och John Batelle 2004 för att sammanfatta de tekniska förändringarna och principerna för de strategier för framgång som nu utvecklas i efterdyningarna av Internetrushen.

Traditionell marknadskommunikation

Den vanliga modellen för marknadskommunikation, som fortfarande används av de flesta även på nätet, ser ut så här i grova drag: varumärke => media => publik. Media är TV, radio, Internet, Press osv.

Störa mottagaren

Modellen bygger på att företagen har ett budskap som måste kommuniceras. Det gäller då att skapa uppmärksamhet för budskapet. Detta är reklambyråns uppgift. Vanligen löser man det genom att störa och avbryta mottagaren.

Passiva mottagare

I den modellen har publiken lite eller inget inflytande. Man är passiva och allt mer ovilliga mottagare. Det innebär att kommunikationen måste bli allt högre för att märkas med ännu mer ovilja från publiken som följd.

Besökarnas inflytande ökar

Men allteftersom publiken, besökarna på nätplatser, blir skickligare brukare av nätet ökar deras inflytande. Nätet självt utvecklas och blir en mer öppen, flexibel och framförallt mer kommunikativ plattform.

Besökare läser andra besökare

Bloggar, öppna forum och liknande samlingsplatser innebär att besökarna allt oftare läser innehåll som inte skapats av de stora företagen utan av andra besökare. Vi finner som vanligt störst nöje i att umgås med varandra.

Blogg på färdig plattform

Skillnaden mellan en personlig nätplats och en blogg må vara liten, men den illustrerar vad det handlar om. Den personliga nätplatsen kräver kunskaper i HTML. Medan man för att ha en blogg enbart behöver kunna skriva. Plattformen finns färdig och utvecklas av företag som Blogger eller Typepad.

Det sociala nätet

Från att ha varit informationssökare bidrar vi allt mer själva och läser varandra. Nätet blir allt mer ett socialt forum där vi utbyter erfarenheter. Web 2.0 underlättar och bidrar till den utvecklingen. Se bara på framgången för öppna forum som MySpace och andra.

Kollektiv intelligens

Det är den här kollektiva intelligensen som företagen måste lära sig att använda. Det innebär en revolution i sättet att se på marknadskommunikation. Här är ett par exempel på hur man kan dra nytta av det nya:

Nätverkseffekten

Bloggar har en sofistikerad funktion för länkning mellan varandra och bakåtspårning. Detta bidrar till att besökarna lättare hittar varandras bloggar vilket höjer deras värde i söktjänsterna och därmed ökar trafiken.

Omdömen från besökare

Företag som redan nu inser värdet av den här utvecklingen ger besökarna möjlighet att bidra med synpunkter och omdömen för andra att läsa. Se hur Amazon och eBay gör. Andra kunders omdömen är ofta det som avgör om ett köp blir av eller ej.

Släpp kontrollen

Erbjud besökarna att själva bidra med material och ha modet att släppa på kontrollen över det. MySpace är ett bra exempel på ett forum där besökarna har gått från att vara enbart sökare till att bidra själva och umgås.

Dåliga omdömen sprider sig

Allt detta innebär att den traditionella envägskommunikationen inte räcker till. Att få uppmärksamhet i vanliga media betyder inte längre automatiskt framgång. Inte ens om man som många företag nu gör har skapat egna bloggar för att den vägen få positiv uppmärksamhet. Vad hjälper ett bra omdöme i en tidning eller en blogg om kommentarerna som alla kan läsa är negativa. Badwill sprider sig snabbt.

Modell för kommunikation

En modell för marknadskommunikation måste innefatta även dessa nya sociala media. En modell skulle kunna skisseras så här: varumärke => media <=> sociala media <=> publik.

Mod att lyckas

Det krävs mycket nytänkande, kreativitet och framför allt mod, hos de företag som vill lyckas i den här nya miljön. Några har redan fattat vad det handlar om. Andra kommer att bli frånåkta när det gäller.

I en senare artikel kommer jag att skissa på hur man som företag kan anpassa sig till detta och ge tips på vad man kan göra. Och titta på företag som redan har börjat.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!