Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Optimerad text

Säljande webbtexter - kort handledning

En bra webbtext ska sälja. Vare sig det är en produkt, tjänst eller en åsikt. För att klara det måste texten uppfylla ett antal andra krav. Den ska placera sig tillräckligt bra i sökmotorerna för att bli hittad. Den ska förse besökarna med den information de söker. Den ska övertyga dem om att de har funnit lösningen på sina problem, och den ska förmå dem att utföra den önskade handlingen. Till exempel att köpa.

Här följer en kort sammanfattning av det viktigaste att tänka på när man skriver optimerad text.

Känn produkten eller tjänsten

Vare sig du skriver för dig själv eller på uppdrag måste du veta vad du skriver om. Självklart kan tyckas, men ytliga texter avslöjas direkt och ger ett oseriöst intryck. En djup kunskap är en bra källa till texten, ger den stadga, och hjälper till att hålla fokus.

Textens kärna

Välj bra nyckelord, eller bättre de signalord som dina besökare föredrar, det är dessa som ska driva texten. Bestäm vilket eller vilka ord som utgör textens kärna. Ofta är det uppenbart vilket ord det är, men inte alltid. Använd sedan din kärnterm så ofta du kan utan att offra läsbarhet och kvalitet.

Stödjande nyckelfraser och

Varje kärnterm har ett antal stödjande nyckelfraser. Dessa hjälper till att stärka budskapet i texten och bör användas på ett varierat sätt. Varje ord måste användas. Men här gäller det att se upp så att det inte ser konstlat ut. Dela gärna upp dina fraser så att orden inte alltid står intill varandra.

Relaterade ord

Till varje kärnterm finns också ett antal relaterade ord och begrepp. Det kan vara synonymer, varianter med liknande betydelse. Relaterade ord kan också vara ord som används i samband med kärntermerna. Skriver du om joggning är skor, strumpor, puls, svett och sträcka relaterade ord. Välj med omsorg. Det är inte alltid relaterade ord är relevanta.

God stil

Signalord, nyckelfraser och kärntermer är viktiga för en optimerad text. Men allt detta övertrumfas av en god stil och ett tydligt innehåll. Du skriver trots allt för mänskliga läsare, inte för söktjänsternas robotar. Din förmåga att skriva naturligt med fokus på avsikten med texten är helt avgörande. Att få in massor av besökare som inte ens läser den första meningen är bortkastad ansträngning.

Skriv för läsaren, inte om dig själv

Din text måste tala till läsaren. Du måste hitta en stil, som läsaren känner sig hemma i. Gör inte det alltför vanliga misstaget att skriva om er själva och om hur bra och marknadsledande just ert företag är. Använd inte ord som "vi", "oss" och liknande självcentrerade begrepp. Och börja inte var och varannan mening med företagsnamnet. Det är ett säkert sätt att stöta bort besökare.

Känn dina läsare, svara på deras frågor

Försäkra dig om att din text svarar på läsarnas frågor. För att klara det måste känna dem och veta vad de har för problem. Ta reda på allt du kan. Det innebär vanligt fotarbete. Det duger inte att sitta på kreativa möten och gissa. Ut på fältet och fråga. Först när du vet det kan din text övertyga dina läsare om att du har lösningen på deras problem.

Tydligt säljbudskap

Det är inte lätt, men du måste klara att både hålla läsaren intresserad och samtidigt ha ett tydligt säljbudskap. Du måste ge läsaren tillräckligt med information så att hon kan fatta ett bra beslut. Du måste vara tydlig. Det ska inte råda någon tvekan om vad du vill att läsaren ska göra. Det räcker inte att bara räkna upp goda egenskaper hos det du vill sälja.

Underlätta skanning

Tänk på att de flesta läsare skummar texten först för att se om den är värd att läsa. Alltså måste du disponera innehållet så att det underlättar skumning. Undersökningar visar att de flesta fastnar med blicken på vissa heta ställen i en text när de skannar över den med blicken. Lär dig var dessa finns och använd dem.

Här följer en kort lista över de viktigaste heta platserna:

Uppmana till handling

Det får inte råda någon tvekan om vad du vill att läsaren ska göra. En sida får aldrig vara nog i sig själv. Om din säljprocess är det minsta komplicerad krävs det flera sidor och då måste varje moment i processen peka på nästa. Uppmana till handling. Tala tydligt om hur läsaren ska göra för att komma vidare. Varje sida måste dessutom ha en tydlig anvisning om slutmålet så att den som redan är övertygad snabbt hittar rätt. Ingen ska behöva leta efter anmälningsformuläret, kassan eller vad som är målet.

Bra metamärken

Slutligen. Ge söktjänsterna vad de vill ha. Skriv bra metamärken. En säljande titel är obligatorisk och en bra beskrivning underlättar för dessa att kategorisera sidan.

Titeln är länken till dig

Titelmärket används av söktjänsterna som länktext till din nätplats i sökresultaten. Den måste alltså innehålla dina viktigaste signalord, ditt kärnbegrepp och dessutom locka till klick.

Beskrivning

Beskrivningen är viktig därför att många söktjänster hämtar text ur den för beskriva din nätplats under den länk som titelmärken utgör. Den bör alltså innehålla kompletterande information, sådant som du inte får plats med i titeln. Använd kärnord, stödjande nyckelfraser, relaterade ord och signalord i din beskrivning. Men gör det kort, högst 30 - 50 ord har du på dig. Lägg det viktigaste i början, söktjänsterna kapar från slutet.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!