Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Lyckas med korta texter

Effektiva nätannonser

Har du försökt annonsera på söktjänsterna, till exempel på Google AdWords? Då är chansen stor att du, som de flesta, råkat ut för att annonsen antingen underkänts och stoppats eller att den inte har gett önskat resultat. Den har bara kostat. Det behöver inte vara så. Här är några råd om hur man kan göra.

Signalord och kort

Framgångsrik annonsering på nätet har två viktiga förutsättningar. Det ena är att du måste finna de rätta signalorden. De som dina besökare använder och känner igen. Det är inte säkert att det är dina ord. Det andra är att du måste kunna skriva kort.

Lång tid att skriva kort

Att skriva kort är svårare än att skriva långt. Mark Twain sade det bäst: "Hade jag haft mer tid på mig skulle jag ha skrivit ett kortare brev." Det är mer krävande och tar längre tid att skriva kort och bra. Och här handlar det om annonser på tre korta rader.

Verktyg för nyckelord

Det finns flera verktyg på nätet som kan hjälpa dig att finna de ord som besökarna använder. WordTracker är ett. Tyvärr kan de inte hantera nordiska tecken. Google AdWords har ett annat. Vi antar att du har funnit de rätta orden. Nu till texten.

Fördelar vs egenskaper

Skilj på fördelar och egenskaper. Dina besökare är i de flesta fall endast intresserade av fördelarna. Rubriken bör därför innehålla den viktigaste fördelen. Det kan också vara lönt att visualisera det goda slutresultatet av att använda din vara eller tjänst.

Exempel på hur man kan göra

Vi tar ett exempel med en nätbutik som säljer ekologiska hygienartiklar. Här är en lista på några egenskaper som vi vill framhäva och deras motsvarande fördelar för kunden.

Egenskap - fördel

Vad vill besökaren

Nästa steg kanske är det svåraste. Att veta vad den tilltänkta kunden vill. Det kanske inte alls är det du tror. Man blir ofta förvånad över vad kunderna tycker är den viktigaste fördelen. Du måste veta vad besökarna vill för att rubriken och annonsen ska fungera.

Använd besökarens ord

Antag att vi vet vad kunden vill. Vi har några signalord som vi vet har använts av riktiga besökare. Besökare tenderar att oftare klicka på sökresultat och annonser, som innehåller de exakta fraser de själva har använt i sin sökning. Därför ska vi använda dessa i rubrik och annonstext.

Förslag till text

Nu till texten. Vi antar att följande nyckelord är användbara för vårt syfte och baserar vår text på dem: ekologisk hudvård och naturlig tvål. Du kan säkert komma på fler och bättre fraser men för åskådlighetens skull nöjer jag mig med dessa.

Skriv långt och reducera

Knepet att skriva kort är att börja långt och reducera. Börja med att skriva några meningar om de viktigaste fördelarna och använd dina nyckelord. Så här kanske:

"Du finner allt du har letat efter på ett ställe. Här finns ekologiska produkter för alla dina hygien- och skönhetsbehov. Allt är naturligtvis framställt med naturliga och rättvisemärkta metoder. Vare sig du behöver produkter för ekologisk hudvård eller letar efter naturlig tvål finner du dem till bra priser och inga extra fraktkostnader. Genom att handla över nätet sparar du både miljö, inga biltransporter, och pengar till dig själv."

Reducera

Där har vi råtexten. Gå nu igenom den och stryk allt som inte är absolut nödvändigt. Resultatet blir kanske någonting i den här stilen:

"Allt på ett ställe. Ekologisk hudvård och hygienprodukter. Rättvisemärkta metoder. Naturlig tvål. Bra priser, inga extra kostnader. Spar miljö och pengar"

Bättre men för långt

Se där. Bra mycket kortare men fortfarande alldeles för långt för AdWords. Där får du bara använda 25 tecken, inklusive mellanslag, till rubriken och 35 tecken per rad i annonsen. Du har bara två rader på dig att övertyga läsaren om din förträfflighet.

Experimentera inom ramarna

Här gäller det att laborera med orden så att du håller dig inom Googles anvisningar och riktlinjer och samtidigt får igenom det du vill säga med annonsen. Självklart genom att använda de valda signalorden. Här är ett par förslag:

"Ekologisk hudvård - hygien
Spar pengar och miljö. Stort urval
och ingen frakt. Rättvisemärkta."

"Skönhet med naturlig tvål
Ekologisk hudvård till bra priser.
Stort urval. Inga extra kostnader."

Behåll de bästa

Du kan säker komma på fler och bättre. Det är bra att skriva några, 3-5, varianter och testa dessa. Efter ett par dagar ser du vilka som verkar fungera. Behåll de två bästa och ta bort de andra. Det gäller att testa sig fram.

Ändra försiktigt

Ändra nu i den sämsta av de båda kvarvarande annonserna. Men inte mer än ett eller att par ord. Ändrar du för mycket vet du inte vad som orsakar eventuella förbättringar i annonsens verkan. Det kan ibland räcka med att byta ett ord för att få dramatiska effekter.

Växelvariera

Om den ändrade annonsen nu presterar bäst ändrar du i den andra på samma sätt. På det viset kan du låta annonserna tävla och behålla det som verkar ge resultat. Du lär dig massor om dina kunder och till slut har du en annons som fungerar riktigt bra.

Ansträngning ger resultat

För att kunna skriva så här korta annonser måste man veta vad som är viktigt och hålla sig till det. Det finns inte plats att försöka övertyga eller intressera, men utrymmet räcker väl till för att gå rakt på sak och visa på fördelarna. Med lite ansträngning kan du mycket väl lyckas med din nätannonsering.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!