Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Kunderna tar makten

Slut på undfallenheten

Förr brukade företag besluta om hur deras varumärke skulle uppfattas av kunderna. Sedan fick någon byrå i uppgift att upprepa budskapet så ofta att det till slut blev sant. Det går inte längre.

Makten till kunderna

Nätet förskjuter makten från företagen till kunderna. Den fulla effekten av detta har bara börjat märkas. Vi kommer att få se en hel del av detta i framtiden. Det beror inte bara på nätet utan även på den allmänna samhällsutvecklingen.

Slut på undfallenheten

Är det något de så kallade fyrtiotalisterna har åstadkommit av bestående värde så är det ett slut på undfallenheten mot auktoriteter. Vi står inte längre med mössan i hand när överheten far förbi.

Varumärken inte längre heliga

Vi litar inte på präster eller politiker. Inte heller på varumärken. Förr kunde ett känt varumärke nästan ha ett drag av religion över sig, något man trodde på utan att ställa frågor.

Nätet gör auktoriteten genomskinlig

Nätet har ändrat detta. Nu kan kunder ifrågasätta företagens budskap, säga vad de tycker om det och berätta för andra kunder. Nätet gör etablissemangets auktoritet genomskinlig. Ingen kan längre skydda sig bakom en position. Vare sig som politiker eller VD.

Edelman Trust Barometer

PR-firman Edelman erbjuder i sin rapport Edelman Trust Barometer intressant läsning. Deras viktigaste slutsats är att förtroendet för myndigheter och företag minskar kraftigt och att vi nu mer litar på varandra än på experter och företagsledare.

Det här är deras viktigaste resultat:

Ändra attityd till marknaden

Det här innebär att ett företag som vill överleva i den nya marknadssituationen, dramatiskt måste tänka om sin marknadsföringsstrategi. Inte bara det. Man måste förändra hela attityden till kunder och marknader.

Dialog mellan kunder och anställda

"Vi har nått en punkt där misstron mot etablerade institutioner och auktoriteter är så stor att folk har börjat lita mer på varandra istället", skriver Richard Edelman, VD för PR-firman. "Företagen måste sluta att förlita sig på enkelriktade budskap och istället uppmuntra till dialog mellan kunder och anställda. Och på det sättet använda företagets mest trovärdiga ambassadörer."

Besökare säger vad de tycker

Kunder och nätplatsbesökare vet numera att de räknas. De är trötta på att bli tilltalade av nedlåtande företag. De lyssnar hellre till vad andra kunder säger. Och de säger vad de själva tycker. Nätet ger dem tekniken och möjligheten.

Lär känna dina besökare

För företagen är det alltså livsviktigt att lära känna sina kunder och nätplatsbesökare. De måste lära sig att förstå hur man talar om dem, vad som sägs och till och med vilket språkbruk som används. Vet man detta kan man anpassa sina nätplatser efter det och lägga upp innehåll som passar besökare och kunder. Utan den kunskapen är man blind.

Negativt omdöme - chans till förbättring

Det duger inte att bara gissa eller fråga mediekonsulter. Det krävs fotarbete; ut på fältet och ta reda på vad folk pratar om och vad de tycker. Egosurfa för att se vad man säger om dig. Var inte rädd för negativa omdömen. Se dem istället som en möjlighet till att förbättra ditt rykte genom att rätta till felen snarare än att låtsas som om de inte finns.

Synar företagen

Den gamla taktiken att upprepa ett enkelriktat budskap tills det uppfattas som sant, håller inte längre. Nätet har blivit ett av de verktyg kunderna använder för att se om företagen håller vad de påstår i sin reklam. På nätet går det inte att gömma sig.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!