Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Autentisk och konsekvent

Samma budskap utåt som inåt

Dagens tonåringar har vuxit upp med nätet. De är vana att besöka platser av skiftande kvalitet. De kommunicerar med andra och umgås via nätet i olika sociala forum som Facebook, MySpace och liknande. De kan skilja på marknadsjargong och vettigt innehåll.

Plattityder fungerar inte

Traditionell reklam är för dessa ungdomar bara ett irriterande brus som det gäller att se förbi. Plattityder och uttryck som "vi är marknadsledande inom" eller "med vår spjutspetsteknik kan vi" fungerar helt enkelt inte på dem. Och banners behöver de inte ens titta på för att förstå att det är slöseri med tid.

Läsaren filtrerar bort skräpet

Smarta annonskampanjer med upprepningar och allt kanske fungerar på oss som är lite äldre, men är bortkastade på ungdomar. Dessa är vana vid att söka på nätet med kritisk blick och har tidigt lärt sig att filtrera bort skräpet. De är skeptiska till det mesta som liknar reklam eller försök till påverkan.

Rensa bort det töntiga

Försök se på den egna nätplatsen med en tonårings blick. Det är en tillnyktrande upplevelse och hjälper dig att se vad som verkar bra och vad som absolut måste bort. Det är smärtsamt att se att mycket, av det vi tycker är så viktigt, bara är töntigt. Lyssna till tonåringen i dig.

Strategi för ungdomar och nätplatser

Det kan vara lärorikt att fundera på hur marknadsbudskap till ungdomar ska utformas. Eftersom valet av gymnasium numera är fritt måste de flesta skolor göra reklam för att locka elever. Låt oss se hur det borde göras. Samma strategier bör också gälla för våra nätplatser.

Var autentisk

Det autentiska är det enda som tränger igenom marknadsbruset. Det går inte att locka dessa ungdomar med allmänna fraser om skolans förträfflighet. Det är fakta som gäller. De vet mycket väl att skolan har en vardag och det är den de vill veta mer om. Fakta är mycket viktigare än skryt och vackra bilder på andra ungdomar.

Låtsas inte något du inte är

Man kan inte skriva för tonåringar på samma sätt som om de vore vuxna. Men vi kan heller inte låtsas att vi är tonåringar själva. Det blir bara värre. Finns det något töntigare än en medelålders man med bakåtvänd keps som försöker vara hip? Ok, hur ska man då skriva?

Budskap i samklang med lösningen

För att förstå det måste vi tänka oss in i situationen. Gymnasiet är den tid då ungdomarna förvandlas från unga till vuxna. Detta inser de, några kanske mer instinktivt än andra men ändå, och vill därför veta hur just den här skolan kan hjälpa dem med det. Allt material måste vara i samklang med denna önskan att bli vuxen.

Visa att du har en lösning

Man måste alltså skriva något över deras nivå. Inte högt över deras huvuden, utan precis så mycket att de får känna små glimtar av den mognad de kommer att uppnå med vår hjälp. Vår text måste visa att det finns en lösning och att vi har den.

Skriv på en aningen högre nivå

Överfört till nätet betyder det att vi inte kan skriva som om våra besökare vet det vi vet. Detta är ett vanligt misstag. Utan vi måste låta texten vara aningen mer avancerad än läsaren och låta denne känna sig aningen duktigare än hon kanske är. Vi måste visa glimtar av lösningen på läsarens problem.

Samma budskap i alla kontaktpunkter

Nyckeln till god kommunikation är konsistens. Det gäller inte bara skolan, som i exemplet ovan, utan för alla företag och institutioner. Budskapet måste vara detsamma i alla de kontaktpunkter som vi har med våra tilltänkta kunder eller klienter.

Sänd inte motstridiga signaler

Alla enheter, nätplats, e-post, broschyrer, annonser, brev osv måste tala om samma saker. Det gäller även all personal som i sina kontakter med tänkbara kunder blir en del av vårt marknadsbudskap. Annars blir vårt budskap förvirrande. Det går inte att sända motstridiga signaler.

Oärlighet straffar sig

Om vi inte är ärliga kommer det obönhörligen att märkas. Ett företag kan inte säga en sak på sin nätplats och en annan internt bland de anställda. Det är bara en tidsfråga innan någon skriver det på en blogg och så är budskapet förstört. Det här vet besökarna.

Det du skriver på din nätplats måste stämma med vad du säger internt. Alla försök att på nätet låtsas vara bättre än man är blir avslöjade och skadan blir bara värre. Det är så enkelt för den misstrogne att göra en sökning på ett misstänkt begrepp och snabbt se vad andra har skrivit om det. Det gamla ordspråket gäller; ärlighet varar längst.

Var konsistent

Din nätplats måste vara konsistent. Du kan inte skriva en sak på första sidan och något annat på en annan sida. Det enklaste sättet att undvika detta är att vara autentisk. Gå igenom din nätplats med en kritisk tonårings blick och rensa bort allt onödigt och som inte stämmer med ditt budskap och dina besökares behov.

Det är nya tider nu. Det är det autentiska och äkta som är den bästa marknadsstrategin.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!