Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Strategi för ledning

Hur man får ledningen med sig

Varje seriöst satsande företag eller organisation behöver en bra nätplats. En bra nätplats behöver en långsiktig strategi. Tyvärr har inte alla företags- eller organisationsledningar insett det. Ansvaret faller alltså på dig.

Liten Internetkompetens i ledningen

De flesta företag eller organisationer har idag ingen klar nätstrategi. Det beror på att det sällan ingår någon med erfarenhet eller kunskap om Internet i ledningarna. Nätplatserna har istället initierats och drivits underifrån av enskilda entusiaster.

Ledningen måste ha initiativet

Inget fel i det. Men något som inte har ledningens fulla stöd och förståelse kommer inte att utvecklas. Ditt jobb som nätplatsansvarig är alltså ganska delikat. Du måste samtidigt som du tar fram en hållbar strategi, försöka få ledningen att tro att det är de som har initiativet, annars har du ingen chans, hur bra din strategi än är. Se även nr 23 Ta ledningen

Utveckla vision och vägbeskrivning

Du måste utveckla en vision av vad du vill med nätplatsen. Visionen måste konkretiseras i en vägbeskrivning för hur ni kommer dit. Varje steg i den beskrivningen måste sedan förankras i ledningen för att ni ska lyckas. Det är svårt, men det går

Du har kunskapen om besökarna

Tänk så här. Ledningens uppgift är att veta vad organisationen ska göra och varför, inte bara nu utan fyra eller fem år framåt. Och de måste ha en strategi för det. I den ska nätplatsen ingå. Du vet något som de inte vet. Har du gjort ditt jobb ordentligt har du en bra kunskap om vad dina besökare vill och behöver.

Bra för både organisationen och besökarna

Använd den kunskapen i dina kontakter med ledningen. Föreslå inte den ena eller andra åtgärden för att förbättra nätplatsen. Det är ditt jobb och inget för dem. Föreslå istället åtgärder som organisationens kunder eller klienter har nytta av.

Visa med exempel och siffror

Visa med exempel hur dina insatser har ökat kundernas eller klienternas upplevelse av er verksamhet. Visa det i siffror och föreslå att den typen av åtgärder bör ingå i strategin. Tala inte om tekniken, tala om organisationens nytta av nätplatsen.

Varumärket beror på besökarna

Förmedla varje positiv reaktion på er nätplats från besökare till ledningen. Öka deras känsla för att den verkligen har direktkontakt med riktiga människor. Du vet det, försök få dem att veta det också, att ert varumärke och rykte faktiskt hänger på besökarna.

Ta dig tid

All seriös verksamhet bygger på ett ordentligt arbete. Internet har inte ändrat på det. För några år sedan trodde alla att det var bråttom och att den som inte hängde med i tempot förlorade. Det blev tvärtom, de som sprang fortast snubblade.

Ta initiativet

Hur du än gör måste du ta initiativet. Sitter du och väntar på direktiv är risken stor att det inte kommer några. Du är den som vet vägen till en bra nätplats. En som verkligen levererar nytta för både organisationen och era besökare.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!