Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Nätplatsen viktig vid kris

Aktiv nätplats den bästa strategin

Det finns flera goda skäl att hålla nätplatsen aktuell, inte bara för söktjänsterna utan för att den faktiskt används av riktiga besökare. Nätplatsen är en strategiskt viktig kanal för kommunikation.

Nätplatsen viktig vid kriser

Flera exempel den senaste tiden visar det tydligt. Under orkanerna i USA spelade myndigheternas nätplatser en viktig roll för att ge avgörande information om händelseförloppet. Och efter stormen i vintras kunde man på energibolagens nätplatser följa arbetet med att återställa elförsörjningen.

Bredbandsrevolutionen pågår

Allt fler har nu ständig tillgång till nätet både hemma och på jobbet. Det har sakta förändrat våra vanor. Nätplatsen blir det naturliga stället där man söker information om en verksamhet eller företeelse man är intresserad av.

Aktiva besökare kräver aktiva nätplatser

Offentliga verk och myndigheters nätplatser förväntas innehålla aktuella och viktiga nyheter om verksamheten. Kommersiella nätplatser kan vara av affärskritisk betydelse och avgöra hur varumärket uppfattas. Tyvärr förstår inte alla det ännu.

Exemplet Livsstil i Väst

Volvo och Västra Götalandsregionen har inlett ett samarbete kallat Livsstil i Väst som syftar till att höja medarbetarnas medvetenhet om vikten av en sund och fysiskt aktiv livsstil. Projektet berör alla anställda med familjer. Det rör sig alltså om tusentals personer.

Intresse av att läsa om aktiviteterna

Alla dessa berörda har säkert tillgång till nätet både på arbetet och hemma och skulle kunna tänkas vara intresserade av att läsa om aktiviteterna på projektets nätplats www.livsstilivast.se. Både inför dem för att kunna planera och efteråt för att det är roligt att läsa om det man varit med om.

Det bör finnas tydliga länkar till projektet

Att döma av omfattningen av projektet, antalet inblandade och nivån på dessa, har man satsat mycket pengar. Då borde det vara lätt att finna information om det. Man kan förvänta sig hänvisningar och tydliga länkar till det från inblandade verksamheters nätplatser. Det är ju där man först letar.

Ledningarna för Volvo och VGR förstår inte betydelsen

Varken Volvo eller VGR länkar till Livsstil i Väst. En sökning på deras nätplats efter ordet livsstil resulterar i noll träffar på respektive ställe. Av det kan man dra slutsatsen att projektet kanske inte är så viktigt ändå. Eller, vilket är troligare, att ledningarna för Volvo och VGR inte förstår den strategiska vikten av sina egna nätplatser.

Nätplatsen strategiskt viktig kommunikationskanal

Hade de insett den strategiska betydelsen av aktiva nätplatser hade de sett till att ha redaktioner, som vet att en nätplats inte är en elektronisk broschyr utan något mycket viktigare. En kanal för kommunikation med kunder, investerare, klienter och medborgare som alla söker efter viktig information.

Nätplatsen måste ha en aktiv redaktion

De hade gett redaktionerna i uppgift att aktivt bevaka viktiga händelser, som är av intresse för både besökare och verksamhet. De hade tillsatt redaktioner som förstått vikten av aktiva nätplatser och som vet vilka de viktigaste besökarna är och vad dessa frågar efter och ger dem det. De hade tillsatt redaktioner som förstått vad Internet handlar om.

Handla innan det blir kris

Jag har sagt det förr och säger det igen. Om ledningen inte inser nätplatsens betydelse är det din uppgift som ansvarig för den, att förmedla den insikten till dem. Gör det i god tid innan en kris av något slag inträffar. En kris som visar den kritiska betydelse för verksamheten som nätplatsen har.

Jobbet i fara eller lysande framtid

Lyckas du inte förmedla det till ledningen är det inte bara ditt jobb som är i fara när det verkligen gäller. Om du lyckas har du en lysande framtid.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!