Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Säljande rubriker

Låt rubrikerna göra jobbet

Ett stort antal besökare är inget självändamål. Det viktiga är att de som kommer är intresserade. En snabb blick i loggfilen visar att många försvinner inom trettio sekunder eller snabbare. Om du tror att det bland dessa finns de som borde vara intresserade, måste du få dem att stanna tillräckligt länge för att de ska inse det.

Låt rubrikerna berätta hela historien

Besökarna är notoriskt otåliga. De skummar snabbt av sidan för att se om det finns någor användbart. Blicken fastnar på textens och sidans heta ställen. Rubrikerna är ett av dessa ställen, de syns tydligt, och genom att låta dessa berätta historien i koncentrat ökar du chansen att den intresserade stannar.

Skriv rubrikerna först

Din lärare i svenska hade rätt. Den där trista dispositionen man var tvungen att skriva först av allt, är den som faktiskt skapar din text. Utan den är risken stor att du drar iväg och tappar fokus. Skriv rubrikerna först och halva jobbet är gjort.

Använd de viktigaste signalorden

För att kunna skriva övertygande och säljande måste du veta vem du skriver för. Du måste vända perspektiv och se vad dina besökare ser, inte vad du vill att de ser. För att de ska stanna upp måste de känna igen sina egna ord, signalorden, i rubrikerna. Om du känner dina besökare väl och vet vad de önskar, vet du vilka ord du ska använda.

Erbjud något som besökaren vill ha

Återigen, känn dina besökare. När du vet vad dina besökare vill ha, ge dem det. Det är en gammal kliché inom marknadsföring att man ska toppa med det bästa. Det gäller här också. Finurliga och smarta rubriker fungerar inte. Det finns ingen anledning att dölja dina bästa argument i den löpande texten. Upp med det i rubriken.

Beskriv fördelar - inte egenskaper

Det är ett vanligt misstag att man börjar beskriva produktens eller tjänstens goda egenskaper i hopp om att det ska övertyga om dess förträfflighet. Det beror på ett perspektivfel, man ser det hela inifrån. Vänd på det och se det från besökarens synvinkel istället. Då blir det naturligt att beskriva de fördelar som kan uppnås med det du erbjuder.

Uppmana till handling

Alla rubriker, texter och bilder ska ha till huvudsyfte att uppmana till handling. Allt ska peka mot detta mål. Vare sig du har en kommersiell nätplats som säljer något eller en offentlig eller icke-kommersiell har den ett syfte. Besökaren ska göra något. Direkt. Det är det som är skillnaden till all annan marknadsföring eller informationsverksamhet. Besökaren ska förmås till handling omedelbart: Visa intresse, fylla i ett formulär, beställa information, boka en tid, köpa en vara, ta kontakt ...

Konkret mått på framgång

Antalet besökare som utför denna handling är det enda som egentligen är ett mätbart och konkret mått på din framgång. Med bra och säljande rubriker ökar dina chanser att nå dit.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!