Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Stilmall

Du behöver en effektiv stilmall

De flesta organisationer publicerar material på sin nätplats. Bra innehåll är dyrt att producera och dyrt att publicera. Särskilt om du har många som ska bidra med innehåll. För att det inte ska bli rörigt och utan konsekvens behöver du fasta regler för vad som ska publiceras och hur. Du behöver en effektiv stilmall.

Att uppmana och uppmuntra dina medarbetare att skriva på ett viss sätt och sedan kontrollera det efteråt tar mycket tid. Är det många som ska bidra, hinner du snart inte med något annat. Dessutom får du en roll som du kanske inte hade tänkt dig.

Ett publiceringsbeslut måste tas snabbt och vara välgrundat för att inte värdefulla resurser och tid ska gå till spillo. De flesta skribenter har känsliga egon. Om du kritiserar för mycket får du antingen ingenting av dem eller helt urvattnade texter utan stil.

Vägledning

Ge dem en vägledning att hålla sig till istället. Här är några punkter en sådan stilmall måste innehålla:

1) Definition av den mest önskade läsaren

Börja med en beskrivning av de viktigaste läsarna organisationen vill nå. Detta är avgörande eftersom det även definierar vad nätplatsen syftar till och att alla är överens om detta mål. Använd gärna en persona.

2) Definition av den mest önskade handlingen

Beskriv enkelt och tydligt vad ni vill att besökaren ska göra. Det beror naturligtvis på syftet med nätplatsen och det ska avspeglas i bidragen.

3) Beskrivning av stil och ton

Du bör ge en klar beskrivning av det tonfall som organisationen vill visa upp. Eftersom besökarna är aktiva och otåliga fungerar det ofta bra med ett aktiverande tilltal i andra person. Visa med exempel.

4) Riktlinjer för sökoptimering

Enkla riktlinjer för hur nyckelord och fraser används i texterna på ett naturligt sätt. Skriv naturligt.

5) Riktlinjer för innehållet

Gör upp ett antal riktlinjer för hur innehållet ska organiseras och vad skribenten bör tänka på. Det kan vara saker som:

6) Skrivregler

Skrivreglerna innefattar sådana praktiska saker som stavningsregler och konventioner. Heter det e-post eller email? Skriver vi webbplats eller hemsida? Hur skrivs citat? Avstavar vi eller inte osv.

7) Resurser

Ge dina skribenter tillgång till resurser. Det kan vara länkar till lexikon och nätplatser med bra anvisningar eller bara bra exempel som du vill visa.

Se till att stilmallen används

Det tar tid och en viss ansträngning att sätta samman en bra stilmall. Du måste även se till att den blir känd och verkligen används. Med en bra stilmall har du ett utmärkt verktyg för att snabbt avgöra om en artikel håller måttet. Om inte, har du ett starkt stöd för ett avvisande.

Innehållet på din nätplats är dess viktigaste tillgång. Varken du eller organisationen har råd att kompromissa med dess kvalitet.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!