Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Oseriös sökoptimering

Dålig internetmognad öppnar för oseriös sökoptimering

Sökoptimering har fått en något oseriös klang över sig. Det beror på att många sökoptimeringsföretag använder tvivelaktiga metoder. Grundorsaken är att alltför många företagsledningar ännu inte har insett hur viktigt Internet är för varumärket och marknadsföringen. Detta tomrum utnyttjas av mindre seriösa företag.

Lönande marknad för oseriösa företag

Dessa företag ser en chans att tjäna pengar på kortsiktiga lösningar åt kunder, som ovetande tar stora risker att få sina nätplatser bannlysta. Därmed riskerar man framtida placeringar och sitt goda rykte, vilket på sikt kan få förödande konsekvenser för varumärket.

Skickliga säljare

Dessa företag har ofta skickliga säljare som ringer upp och pratar om vikten av att synas i sökmotorerna. Ofta påstår de också att de har sett att ens nätplats har dålig representation. De försöker övertyga med löften om snabba topplaceringar och de kan även visa på flera kunder som lyckats med deras hjälp.

Dolda länksamlingar

En vanlig metod, som används är att samla alla sina kunders nätadresser i en fil och lägga denna på deras nätplatser som en dold länksamling. Tanken är att alla kunder länkar till varandra och därmed höjer varandras Page Rank på Google.

Oönskade länkar

I allmänhet vet inte kunderna om att de har fått sådana länkfarmer på sina nätplatser. Och eftersom dessa sökoptimeringsföretag har kunder i de mest konstiga branscher kanske man till och med har länkar till nätplatser man absolut inte vill förknippas med.

Syns inte för vanliga besökare

Dessa länksamlingar, som kan innehålla flera hundra länkar, syns inte för den vanliga besökaren. De är enbart avsedda för sökmotorernas robotar. Men för att robotarna ska finna dem finns det en dold länk någonstans på nätplatsen.

Olika sidor för besökare och söktjänster

Det tvivelaktiga i dessa metoder och det som är emot söktjänstföretagens etiska riktlinjer är att man visar en sak för besökaren och en annan för söktjänsten. Detta går emot söktjänstens affärsidé, som är att leverera så bra sökresultat som möjligt. Om då nätplatserna i avsikt att lura till sig höga placeringar inte visar samma sak för besökarna, oss, är det vi som blir lurade.

Inte olagligt men oetiskt

Det är inget olagligt över detta. Bara olämpligt och oetiskt. Men så blir det i en omogen marknad där vissa försöker finna metoder att tjäna pengar på andras okunskap och godtrogenhet. Grundorsaken är inte att det finns mindre nogräknade företag. Dessa kan till och med leva i god tro och anse att deras metoder inte är olämpliga.

Många företag inser inte betydelsen av Internet

Den egentliga orsaken är att alltför många företagsledningar ännu inte har insett vidden av nätets påverkan på marknadsföring och varumärke. De har inte insett att nätet har blivit en affärskanal lika viktig eller ännu viktigare än de vanliga.

Nätet viktig marknadsföringskanal

Om marknadschefer och ledningar för seriösa företag börjar betrakta sökoptimering som lika viktig som annan reklam försvinner problemet direkt. När företagsledningar inser att det går att förlora varumärket över en natt genom att anlita skumma sökoptimeringskonsulter kommer dessa att förvisas till den andrahandsmarknad de tillhör.

Professionell hantering av nätplatsen

En ledning som betraktar nätet som en oumbärlig kanal för marknadsföring kommer att kräva en professionell hantering av den. Den kommer att tilldela de resurser som krävs och ställa de krav på kompetens som är nödvändiga. Företagets varumärke och på sikt till och med dess överlevnad hänger på det.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!