Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

SEO och varumärke

Strategier för nätvarumärke

Vad är sambandet mellan sökresultaten för dina viktiga sökord och din organisations varumärke? Se där den viktigaste strategiska frågan att fundera över nu när nätet alltmer börjar kontrolleras av besökare och kunder. Företag står eller faller med sitt rykte.

Web 2.0

Nu när marknadsförare flockas på seminarier om strategier för marknadsföring med Web 2.0 kan det vara värt att fundera lite över vad det egentligen handlar om. Det finns inget häftigt eller sexigt här. Det rör sig om vardagliga och grundläggande saker.

Sanningens ögonblick

Ett stort amerikanskt företag, Procter & Gamble, kallar det i sin nätstrategi för sanningens minut: hur ditt företag eller organisation framstår på nätet är hur det uppfattas. Företagets rykte, varumärke, hänger på vad som sägs om det på nätet.

Besökargenererat innehåll

Trots sin häftiga klang innebär begreppet Web 2.0 inget nytt. Det har funnits där hela tiden och utvecklats gradvis tills det nu har blivit så viktigt att det fått ett eget namn. CGM, Consumer Generated Media.

Consumer Generated Media

CGM är ett samlingsbegrepp för fenomen av typen:

Nya kanaler hela tiden

Det tillkommer hela tiden nya kanaler som mobilbloggar, fotoalbum på nätet, hemvideoplatser och podcasting m m. Det intressanta med fotopublicering är att bilderna ofta får beteckningar som "Titta vad jag fick på McDonalds" eller liknande.

CGM får höga placeringar

Söktjänsterna verkar ge alla dessa höga placeringar i sina sökresultat. Påfallande ofta ligger till exempel Wikipedia i topp för sökningar på de begrepp som finns där. Detta har stor inverkan på varumärkesstrategin.

Vad syns på sökresultatsidan

Tänk efter hur ditt nätvarumärke påverkas av allt detta. Det allra vanligaste sättet för en besökare eller presumtiv kund att närma sig din nätplats är genom en sökmotor. Vad ser en besökare när hon har gjort en sökning på din viktigaste sökfras?

Brokig samling länkar

Det som syns på sidan är en brokig samling av länkar som, i olika grad anpassats till ditt sökbegrepp. Och i periferin ligger annonser med budskap, som också hjälpligt stämmer med dina ord. Så varför ska någon klicka på just din länk?

Chansen till klick beror på annat

Du kan alltid öka chansen till klick genom att ha en bra text med ett förtroendefullt tonfall och ett tydligt och relevant innehåll. Men det beror inte bara på det. De andra länkarna är lika viktiga. Har du ett bra nätvarumärke och rykte är det inga problem.

Hård konkurrens om klicken

Konkurrensen är hård. Om ditt sökbegrepp finns i Wikipedia ligger den länken i topp. Förekommer det i något forum eller diskussionsgrupp ligger den länken förmodligen över din. Det gäller även om någon har använt begreppet i sin blogg.

Se om ditt varumärke syns i sökresultaten

Ditt varumärke hänger nu på om ditt företag syns i någon av alla dessa andra platser som har högre placeringar. Det är alldeles nödvändigt att studera de andra sökresultaten för att se om just ditt varumärke förekommer i något av dem och vad som sägs.

Dåligt rykte sprids snabbt

Låt oss säga att du tillverkar en produkt med undermålig kvalitet. Förr eller senare kommer det en video på YouTube med titeln "Se hur XX går sönder efter 10 sekunders användning". Inte så bra för varumärket. Den länken kommer att ligga över din.

Trovärdighet hänger på söksammanhanget

Det är bara att lära sig att ett företags varumärke och dess trovärdighet hänger på sökresultatens sammansättning och hur och i vilka sammanhang företagets namn förekommer. Det är bara att inse att det kundgenererade innehållet, CGM, blir allt viktigare.

PPC tillfällig omväg

Det är klart att det går att tillfälligt komma undan genom att köpa annonsplats i sökresultaten, men det blir bara i periferin och det är dyrt. Den viktigaste konkurrensplatsen är i centrum av sökresultaten bland de naturliga träffarna.

Förstå CGM

Att få bra placering bland de naturliga sökresultaten och dessutom behålla ett gott rykte och varumärke kräver en helt annan strategi än den vanliga marknadsföringen. Det handlar om att förstå vad som driver det besökargenerade innehållet på nätet.

Omöjligt att manipulera

Om varumärkesansvariga tror att det går att få ett bra rykte på nätet med smarta reklamkampanjer, manipuleringar för att få till snabba förbättringar i PageRank och liknande knep, tar de grundligt miste.

Skapa goda relationer

Det handlar om det gamla vanliga arbetet med att skapa goda relationer och trovärdiga budskap för att styra den offentliga diskussionen i rätt riktning. Det handlar om förbättrad kundservice, bra support, överlägsen klagomålshantering och så vidare.

Etiskt ansvar

Men det gäller även att se till den moraliska sidan och tänka på hur företaget hanterar etiska frågor, miljöaspekter och tar socialt ansvar. En så enkel sak som att ha en tillgänglig nätplats kan vara avgörande.

Varumärkets tre delar

Ett företags eller en organisations varumärke har numera tre delar: utseendet på sökresultatsidan, förekomst i CGM och länkpopularitet. I inget av dessa går det att köpa sig framgång. Detta är vad varumärkesstrategin måste handla om.

Varumärke kräver tid och attityd

Ett bra varumärke på nätet tar tid. Det krävs ett meningsfullt samtal, respekt och en bra attityd, bortom traditionell syn på marknadsföring, för att odla en bra nätnärvaro.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!