<%@ Language=VBScript %>

<%WritePageName%> <%WritePageName%>

det diffusa nätet

Allt fast förflyktigas, skrev Marx i Det kommunistiska manifestet. Han visste nog hur rätt han skulle få med tiden, men kanske inte på vilket sätt. Det diffusa nätet håller på att förändra vår syn på fasta värden i grunden.

Självklarheter ändras

Vi märker det redan i våra liv. Saker som förr ansågs självklara har tappat i betydelse och allt går fortare. Brev som förr tog dagar och veckor går nu på sekunder. Att sammanställa underlag för viktiga och avgörande beslut tar några några minuter på nätet.

Ny syn på ägande

Den största förändringen är att synen på ägande håller på att luckras upp. Den fysiska världen är fast och solid och så länge värde finns i fasta ting är det enkelt. Men nätet gör världen diffus. Hur äger man en fil, som kan kopieras hur många gånger som helst? Hur äger man ett obegränsat nät?

Konstant förändring

Företag och organisationer av den gamla skolan är byggda för den fysiska världen. De är byggda för att hålla länge när de borde byggas för konstant förändring. De ser marknaden som kunder som ska erövras och konkurrenter som ska besegras, där de borde se samarbete och nätverk.

Nätet är dess länkar

Nätet består av de sammankopplingar det kan skapa. Nätet är dessa länkar och ju fler som skapas desto högre potential. Men nätet är samtidigt öppet och därmed sårbart, ju fler kopplingar det skapar och ju komplexare det blir.

Öppet och sårbart

Detta ställer höga krav på organisationer och företag att vara dynamiska och kunna anpassa sig till ständigt nya förutsättningar. Faran för attacker är överhängand och det gäller att snabbt kunna stänga ner för att skydda sig.

Ingen trygghet

Men den som stänger för länge och skapar för starka skydd förlorar kunder och riskerar att förtvina. Det finns inga fasta försvarslinjer att gömma sig bakom. Det är en ständig balansakt mellan säkerhet och öppenhet.

Process utan slut

På nätet är ingenting fast, aldrig färdigt, hela tiden pågående. I den gamla världen fanns det projekt med fixerade slutdatum. På nätet är projekten aldrig färdiga, platserna och texterna är utan gräns. Nätet är en process utan slut. Det finns alltid något som måste göras. Det finns alltid en länk vidare.

Värde ur ägande

I den gamla världen är ägandet av ting viktigt. Man äger land och förfogar över resurser. Man har arméer och arbetsstyrkor. Man äger fabriker och maskiner. Man tillverkar, transporterar och säljer ting. Värdet kommer ur ägandet.

Värde ur användning

Man kan naturligtvis tro sig äga ett nätverk men det är ingen fruktbar attityd, eftersom nätets värde består i hur det används. En nätplats äger man inte, man ställer den till förfogande för besökarna. Och ju mer de använder den desto mer värde skapas.

Kunden ser bara nyttan

För de moderna kunderna är det helt oväsentligt vem som äger servrarna eller koden bakom en nätplats. Det enda de bryr sig om är vilken nytta de kan ha av den.

Underlätta underlätta

Och det är det enda viktiga för oss också. Har kunderna nytta av det vi erbjuder? Använder de våra tjänster? Är vi flexibla nog för att anpassa oss snabbt när kunderna ändrar sig? Har vi gjort allt vi kan för att underlätta för dem?

Enkelhet konkurrensfördel

I en komplex värld, och nätets komplexitet ökar exponentiellt, är enkelhet det starkaste konkurrensmedlet.

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.