Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Extrem självbetjäning Extrem självbetjäning

på nätet är vi ensamma

Allt vi gör på nätet handlar om självbetjäning. Extrem självbetjäning. Vare sig vi vill ta reda på något, köpa något, lösa ett problem vi har eller bara dela med oss, vill vi göra det själva. På nätet är vi ensamma. Det får konsekvenser för hur vi bör utforma våra nätplatser.

Enkelhet viktigast

Enkelhet är den enskilt viktigaste egenskap en besökare kräver av en plats. Det ska vara lätt att se vad som finns, lätt att hitta och lätt att utföra sitt ärende. Om platsen krånglar till det eller missar i något av dessa avseenden är besökaren snart borta.

En avvisad besökare är en missnöjd besökare

Nästa gång du tittar på dina siffror i Google Analytics, se inte bara efter hur många som besökt vilka sidor. Den intressanta siffran är den som heter avvisningsfrekvens. Där finns alla de som kommit till platsen, men inte tyckt att den motsvarar kraven och därför gett sig av. Varje avvisad person är en skråma i varumärket.

Finn felen

Vi kan inte veta varför en person blir avvisad. Det händer att Google skickar fel besökare, men det sker alltmer sällan allteftersom Google blir bättre på att tolka besökarnas avsikter. Det troligaste är att det är något som är fel med platsen. Det vi måste göra är att försöka identifiera de svårigheter våra besökare möter och undanröja dessa så gott det går.

Bekvämlighet

Kunder är bekväma vanemänniskor. Vi vill att saker ska vara enkla och bekväma att utföra och vi vill göra det på samma sätt varje gång. Därför kan det vara förödande att alltför ofta ändra utseende och funktioner på nätplatsen. Det absolut sämsta skälet att göra det är att ledningen eller marknadsavdelningen har tröttnat på utseendet.

Kontroll

Den moderna kunden vill ha kontroll. Det är därför vi älskar nätet. Där är vi oberoende av andra. Nätet ger oss allt vi behöver för att fatta övertänkta beslut. Vi kan kontrollera påståenden från säljare och se vad andra tycker. På nätet är vi liksom bilförare inneslutna i vårt eget skal, självupptagna och trolösa.

Bråttom

Den moderna kunden, besökaren, har bråttom. Vi är otåliga när vi söker. Vi läser inte texter, vi skummar över dem för att se om det finns något av intresse. Vi väntar inte på tunga sidor, som tar evigheter att hämta, och vi har inget till övers för platser med leende fotomodeller och reklamjargong. Vi kräver snabbhet, saklighet och relevans.

Hela platsen är självbetjäning

Självbetjäning handlar inte längre enbart om att kunden själv tar sig till kassan och betalar. Hela nätplatsen är självbetjäning. Allt gör intryck på besökaren och bestämmer vad som ska ske. Därför är det av avgörande betydelse för framgång att vi tar reda på vad som verkligen händer där. Vi måste inse att bakom varje siffra i statistiken finns det en verklig människa.

Den viktiga analysen

Då gäller det att ha bra analysverktyg, veta vad siffrorna står för, försöka finna fallgroparna och hela tiden prova olika lösningar för att se vad som fungerar. Och kontinuerligt justera, ändra och förbättra.

Se nätplatsen som ett laboratorium där du kan testa olika lösningar och hitta nya sätt. Det finns ingen anledning att gissa eller gå på magkänsla. Saker går att ta reda på. Det är det enda sättet om man vill lyckas på nätet.

Seppo Salmivuori

Kommentera gärna artikeln här nedan.

blog comments powered by Disqus