Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Köpprocessen

Stöd köpprocessen med innehållet

Varje köp är en process. Denna köpprocess är inte annorlunda på nätet än utanför. Det som skiljer är att på nätet är processen tydligare och kan gå snabbare. Det kan vi utnyttja i vår strategi. Köpprocessen bestämmer innehållet.

Säljare

Vi är alla säljare Vare sig vi säljer tankar, åsikter, tjänster eller varor måste vi ta hänsyn till köpprocessen. Vi måste förstå hur den ser för våra besökare och se var dessa befinner sig i den. Annars lämnar vi dem i sticket och de lämnar oss.

Besökarna otåliga

För att möta besökarna med rätt innehåll måste vi veta vad de vill ha i varje del av processen. Glöm inte att besökarna är otåliga och misstrogna. De vill ha det bästa till det lägsta priset utan krångel och de vill ha det inom den tid de själva bestämmer.

Dra nytta av köpprocessen

Som Edvard Persson så träffande uttryckte det: "Mycket mat, god mat och mat i rättan tid". Det är vad vi har att spela med. Så låt oss se hur köpprocessen ser ut och hur vi kan dra nytta av den.

Köpprocessens fem faser

Köpprocessen har fem huvudfaser. Besökaren har olika behov beroende på var hon befinner sig i processen. Genom att studera de olika faserna kan vi bättre förstå vilket innehåll vi ska erbjuda i varje del av processen. En del innehåll kan stödja flera syften.

Fas 1: Söka information

I den första fasen söker man information. Numera är det vanligt att ett köp börjar på nätet. Oberoende av vilken kanal som sedan används för köpet börjar de flesta med sökningar på nätet och läsa på relevanta träffar. För att möta detta kan vi erbjuda:

Vi har nått vårt mål i denna fas när besökaren har gjort något av följande:

Fas 2: Engagerad kund

I nästa fas blir kunden djupare engagerad och börjar studera olika möjligheter i detalj och göra jämförelser. I den här fasen är det vanligt att man letar efter sådant som:

Det är i denna fas vi börjar få en relation med besökaren. Hon återkommer förmodligen flera gånger för att kontrollera saker. Glöm inte att det kan gå ganska lång tid mellan de två första faserna. Den här fasen syns på följande sätt:

Fas 3: Köpet

Nästa fas är konkret - köpet. Besökaren konverterar till kund. Hon tar reda på de sista detaljerna och vill genomföra köpet. Då är det viktigt att vi tillhandahåller:

Här är det viktigt att inte krångla till det. Konkurrenterna är bara ett klick borta. Det kanske kan vara idé att tillhandahålla ett kostnadsfritt telefonnummer till en säljare om kunden skulle tveka och behöva fråga något precis innan avslut.

Fas 4: Odla lojalitet

Köpet är inte över bara för att kunden har betalt. Nu måste vi odla lojaliteten genom att följa upp köpet. Här är några förslag:

Det är nu vi verkligen har en chans att bygga en god relation med kunden. Tyvärr är det här de flesta överger sina kunder och missar denna chans till en varaktig relation och fler köp. Det här kan vara värt att tänka på:

Fas 5: Det goda ryktets kraft

Den femte och sista fasen är den mest spännande. En nöjd kund delar med sig, antingen genom ett omdöme direkt på nätplatsen eller på ett av alla de oberoende forum som finns på nätet. Nöjda kunder som sprider goda omdömen på nätet är den kraftfullaste nätmarknadsföring som finns.

Falsk viral marknadsföring

Förväxla den inte med den konstgjorda variant, som med ett modeord kallas viral marknadsföring. Dennna består av noga planerade och av konsulter planterade inlägg eller filmer i olika sociala forum. Ett typexempel på det är den just nu spridda filmen på den dansande babyn.

Stärkt varumärke och ökad försäljning

Engagera dina kunder genom att ge dem ett relevant och fylligt innehåll. Ett innehåll som hjälper dem att få ut mer av dina produkter eller tjänster. Det är det bästa sättet att stärka ditt varumärke och öka din försäljning. Ett bra innehåll är också den överlägset bästa sökoptimeringen.

Seppo Salmivuori

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!